Thành viên idoc2012

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 3)

- 04/25/2013
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 3)

- 04/25/2013
7,978
Báo lỗi

I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 3 bài 7 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. - Giúp HS nắm được trách nhiệm của NN và CD trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền dân chủ của công dân 2. Về kĩ năng. - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của CD. - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật. 3. Về thái độ. - Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ của người khác. - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống, SGK PLCN (NXB GD 1998)

Nội dung

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 3)

I. Mục tiêu bài học.

Học xong tiết 3 bài 7 học sinh cần nắm được

1. Về kiến thức.

- Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo

của công dân.

- Giúp HS nắm được trách nhiệm của NN và CD trong việc bảo đảm và thực hiện

các quyền dân chủ của công dân

2. Về kĩ năng.

- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân

chủ của CD.

- Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật.

3. Về thái độ.

- Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ của

người khác.

- Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân.

II. Tài liệu và phương tiện dạy học.

- SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12

- Bài tập tình huống, SGK PLCN (NXB GD 1998)

- SGK BDND và PP GD GDCD 12 (NXB ĐHQGHN), Sơ đồ

III. Tiến trình lên lớp.

1. Ổn định tổ chức lớp.

2. Kiểm tra bài cũ.

? Em hãy trình bày ND và YN quyền tham gia quản lí NN và XX của công

dân?

3. Học bài mới.

Theo em khi nào có khiếu nại, khi nào có tố cáo? (Khi có VPPL). Vậy khiếu

nại và tố cáo có điểm giống và khác nhau không? để trả lời những câu hỏi này hôm

nay thầy và các em cùng đi tìm hiểu tiếp bài 7 tiết 3.

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt

GV nhắc lại ý nghĩa của hai quyền:

Bầu-ứng cử và quyền tham gia quản lí

NN. Sau đó giáo viên nêu ra câu hỏi.

? Trong khi thực hiện hai quyền trên

nếu phát hiện những VPPL thì người

dân có thể làm gì? làm như thế nào để

ngăn chặn việc làm sai đó?

GV: quyền khiếu nại, tố cáo là

quyền cơ bảncủa công dân, là công cụ

để công dân thực hiện quyền dân chủ

trực tiếp.

? Theo quyền khiếu nại là việc làm

của ai? Giải quyết về cái gì? lấy VD

minh hoạ?

? Theo em quyền tố cáo là việc làm

của ai? Thông báo cái gì? cho ai? Lấy

ví dụ?

Căn cứ vào khái niệm quyền khiếu

nại và tố cáo cho học sinh tìm và trả lời

mục đích của quyền khiếi nại và tố cáo.

? Theo em đảm bảo quyền KN của

công dân nhằm mục đích gì?

3. Quyền khiếu nại, tố cáo của công

dân.

- Được ghi nhận ở điều 74 HP 1992 (sđ)

- Luật KN-TC có hiệu lực 01-10-2004.

a. Khái niệm quyền KN-TC của công

dân.

- Quyền khiếu nạn: Là quyền của CD,

CQ, TC đề nghị CQ, TC, cá nhân có

thẩm quyền xem xét lại các QĐ hành

chính, hành vi hành chính khi có căn cứ

cho rằng hành vi đó là sai.

- Quyền tố cáo: Là quyền của công dân

báo cho CQ, TC, cá nhân có thẩm

quyền biết về hành vi VPPL của cá

nhân, CQ, TC.

- Mục đích:

+ KN: Nhằm khôi phục quyền và lợi

ích của chủ thể khiếu nại.

+ TC: Phát hiện và ngăn chặn hành vi

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt

? Theo em đảm bảo quyền TC của

công dân nhằm mục đích gì?

GV tổ chức cho học sinh tiến hành

thảo luận theo nhóm, lớp theo hướng so

sánh nội dung của KN-TC theo hệ

thống câu hỏi lô gíc. Sau đó đại diện

từng nhóm trình bày sau đó các nhóm

khác đóng góp ý kiến (nếu có).

? Theo em chủ thể của khiếu nạn và

tố cáo là ai?

? Theo em ai có thẩm quyền giải

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân?

Chú ý: nếu là CD vi phạm thì thủ

trưởng giải quyết còn nếu thử trưởng cơ

quan đó vi phạm thì cơ quan cấp trên

thẩm quyền giải quyết.

? Theo em đối tượng giải quyết của

người có thẩm quyền là những cái gì ?

? Em hãy trình bày trình tự giải

quyết khiếu nạn của công dân?

Chú ý: thời gian giải quyết KN

không quá 90 ngày từ khi nhận được

QĐHC, KL giải quyết trong 10 từ khi

nhận được đơn, giải quyết lần đầu

không quá 30 ngày, phức tạp 45 ngày,

vùng sâu khó khăn là 60 ngày mỗi lần

trái PL.

b. Nội dung quyền KN-TC của công

dân.

* Chủ thể:

- KN: công dân, tổ chức, cơ quan.

- TC: chỉ là công dân

* Người có thẩm quyền giải quyết

KN-TC.

- KN: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có

thẩm quyền.

- TC: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có

thẩm quyền.

* Quy trình KN-TC và giải quyết

KN-TC.

- Khiếu nạn:

+ B1: Người KN nộp đơn KN.

+ B2: Người giải quyết KN xem xét và

giải quyết KN.

+ B3: Người KN đồng ý với KQ KN thì

quyết định giải quyết có hiệu lực.

+ B4: người giải quyết KN lần hai xem

xét giải quyết yêu cầu của người KN.

- Tố cáo:

+ B1: Người TC gửi đơn tố cáo.

+ B2: Người giải quyết tố cáo phải tiến

hành xác minh và QĐ về nội dung tố

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang