Thành viên idoc2012

Giáo án chương trình đổi mới Nhận biết PB: màu xanh - đỏ - vàng

- 04/20/2013
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án chương trình đổi mới Nhận biết PB: màu xanh - đỏ - vàng

- 04/20/2013
10,575
Báo lỗi

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Phát triển thể lực - Rèn luyện các cơ bắp, phát triển toàn thân - Rèn luyện và phát triển các kỹ năng vận động: đi bước đều, bước qua chướng ngại vật, đi theo đường ngoằn ngoèo - Tố chất: giúp trẻ vận động khéo leo, tự tin, mạnh dạn 2. Phát triển giáo dục - Ôn luyện kỹ năng nhận biết màu xanh, đỏ, vàng - Mở rộng kỹ năng: xếp hình (xếp cạnh nhau, xếp nối tiếp)

Nội dung

Nhận biết PB: màu xanh - đỏ - vàng

Kỹ năng: xếp cạnh - xếp nối tiếp

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Phát triển thể lực

- Rèn luyện các cơ bắp, phát triển toàn thân

- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng vận động: đi

bước đều, bước qua chướng ngại vật, đi theo

đường ngoằn ngoèo

- Tố chất: giúp trẻ vận động khéo leo, tự tin, mạnh

dạn

2. Phát triển giáo dục - Ôn luyện kỹ năng nhận biết màu xanh, đỏ, vàng

- Mở rộng kỹ năng: xếp hình (xếp cạnh nhau, xếp

nối tiếp)

II. CHUẨN BỊ: - Mỗi trẻ 3 gậy thể dục

- 1 túi bên trong để gậy xanh, đỏ, vàng

- Rổ đựng gậy màu xanh, đỏ, vàng

III. HƯỚNG DẪN:

TÊN

HOẠT

ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRẺ

Hoạt động

1:

Khởi động:

Hoạt động

2:

Trọng động

Bài tập phát

triển chung

với gậy

- Cô tạo tình huống có tiếng gõ cửa

- A, ông già Noel gởi quà cho các con nè.

Cô và các con cùng xem là quà gì nha!

- Đây là gì vậy các con?

- Gậy màu gì?

- Cô tặng cho mỗi bạn 1 gậy

- Bây giờ các con cùng chơi với gậy đi

- Các bác nông dân đâu cùng cô vác cuốc

ra đồng nè!

- Động tác tay: xem hôm nay trời nắng tốt

không các bác nông dân?

- Động tác chân: gieo hạt - nẩy mầm

- Động tác lườn: tưới cây

- Trẻ đi theo sự

hướng dẫn

của cô

- Trẻ đếm 1, 2,

3

- Gậy

- Màu xanh, đỏ,

vàng

- Trẻ lăn tự do

- Trẻ đi đều

theo cô

- 2 tay cầm gậy

giơ lên cao, hạ

tay xuống

- 2 tay cầm gậy,

đứng lên, ngồi

xuống

- Động tác bật: làm mùa xong rồi, hoan

hô. Bật tại chỗ

 Vận động cơ bản:

- Các bác nông dân vác cuốc về nhà nha,

đi theo nhịp trống của cô

- Các con xếp gậy xuống đất đi

- Bây giờ các con hãy bước qua gậy, sau

đó bật lại nha!

- Các bác nông dân cùng xếp bậc thang để

mình ra đồng nha!

- Mỗi bạn đã có 1 gậy bây giờ hãy lấy

thêm 1 gậy nữa giống với màu gậy các

con đã có

- Cô hỏi màu vài trẻ

- Bây giờ con đường đến công viên đã bị

hư rồi, các con cùng cô xếp lại đường đi

nha!

- Cho trẻ lần lượt đi trong đường hẹp

- Các con cùng xếp với cô thêm 1 đường

- Xoay người

qua trái, qua

phải

- Bật theo tiếng

trống của cô

- Trẻ đi vài lần

- Trẻ xếp

- Trẻ thực hiện

- Trẻ làm theo

yêu cầu của

- Trẻ lấy theo

yêu cầu của

- Trẻ đặt nối

tiếp nhau

thành 2 đường

song song tạo

Hoạt động

3:

Hồi tỉnh

nữa nha

- Cô hướng dẫn trẻ xếp đường ngoằn

ngoèo

- Cho trẻ cất bớt gậy vào rổ theo màu

- Hỏi màu

 Trò chơi vận động: chơi phi ngựa

- Ngựa đâu, ngựa đâu?

- Bây giờ các con cùng phi ngựa với cô

nè!

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng

 Nhận xét kết thúc

thành đường

đi

- Trẻ đi vài lần

- Trẻ xếp

đường ngoằn

ngoèo

- Trẻ cất 1 gậy

- Ngựa đây, 2

tay trẻ cầm

gậy giơ lên

- Trẻ chơi cùng

- Trẻ đi theo cô

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang