Thành viên idoc2012

Giáo án chương trình đổi mới Đề tài : Thêm bớt-phân chia – tách gộp trong phạm vi 9

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án chương trình đổi mới Đề tài : Thêm bớt-phân chia – tách gộp trong phạm vi 9

- 12 tháng trước
1,618
Báo lỗi

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Trẻ hiểu từ 1 nhóm có số lượng ban đầu là 9, trẻ có thể tách ra thành hai nhóm hoặc thành nhiều nhóm nhỏ hơn bằng nhiều cách khác nhau, khi gộp lại thì trở về số lượng ban đầu. Trẻ biết tách số lượng 9 thành hai hoặc nhiều nhóm nhỏ bằng nhiều cách khác nhau theo đặc điểm đối tượng. Phát triển tư duy, ngôn ngữ toán học : nhiều hơn – ít hơn, bằng nhau, tách, gộp. Giáo dục trẻ biết chia sẻ kinh nghiệm cùng bạn.

Nội dung

Đề tài : Thêm bớt-phân chia – tách gộp trong

phạm vi 9

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

Trẻ hiểu từ 1 nhóm có số lượng ban đầu là 9, trẻ có thể tách ra

thành hai nhóm hoặc thành nhiều nhóm nhỏ hơn bằng nhiều

cách khác nhau, khi gộp lại thì trở về số lượng ban đầu.

Trẻ biết tách số lượng 9 thành hai hoặc nhiều nhóm nhỏ bằng

nhiều cách khác nhau theo đặc điểm đối tượng.

Phát triển tư duy, ngôn ngữ toán học : nhiều hơn – ít hơn, bằng

nhau, tách, gộp.

Giáo dục trẻ biết chia sẻ kinh nghiệm cùng bạn.

II.CHUẨN BỊ :

� Các loại hoa (mai, đào, cúc…) nhựa số lượng đủ cho mỗi

cháu 10 hoa

� 1 mâm quả các loại, 3 tờ giấy lịch, 2 hình người khổng lồ vẽ

trên nền

� Tập toán, bút lông, bút màu, hồ kéo… đủ cho hoạt động của

trẻ.

� Bảng của cô.

III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :

Hoạt động của cô Dự kiến hoạt động của trẻ

Hoạt động 1 : Củng cố số luợng 9

*Yêu cầu:“Mỗi bạn lấy 1 nắm hoa cầm bên

tay trái”

- Trẻ làm theo yêu cầu

“Con cầm bao nhiêu hoa ?” - Trẻ trả lời theo số hoa lấy

được

(Hỏi vài cá nhân trẻ)

“Con hãy làm sao để trên tay con có 9

hoa ?”

- Trẻ thêm hoặc bớt theo số

hoa

“Con làm như thế nào để có số lượng 9

?”

- Trẻ :Lúc đầu con lấy 7 hoa,

sai có thấy thêm 2 hoa bằng

9 hoa

Hoạt động 2 : Tách gộp nhóm số lượng 9 - Trẻ ngồi đội hình U

“Từ 9 bông hoa con hãy tách nhóm bên trái

con là 7 hoa. Vậy bên tay phải con còn lại

mấy hoa?”

- Bên tay phải còn lại 2 hoa

“Con có nhận xét gì về số lượng của 2

nhóm vừa tách ra so với số lượng ban

đầu?”

- Số lượng ít đi, giảm đi so

với số lượng ban đầu

“Bây giờ con gộp 2 nhóm lại”

“Con có nhận xét gì về số lượng hoa khi

gộp lại”

� Trở về số lượng ban đầu

“Số lượng của mỗi nhóm đã tách ra; khi

gộp lại thì bằng số lượng ban đầu”

*Mở rộng :

“Từ số lượng 9 con hãy tách thành 2 hoặc - Trẻ thực hiện theo yêu cầu

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang