Thành viên idoc2012

Giáo án chương trình đổi mới Đề tài : Ôn so sánh chiều dài của 3 đối tượng

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án chương trình đổi mới Đề tài : Ôn so sánh chiều dài của 3 đối tượng

- 12 tháng trước
4,705
Báo lỗi

I. Mục đích yêu cầu : 1. Kiến thức: - Cháu phân biệt được chiều dài của ba đối tượng : dài nhất , ngắn hơn và ngắn nhất. - Củng cố các kiến thức về phương tiện gaio thông cho trẻ - Hình thành cho trẻ các thuật ngữ toán học: dài nhất, ngắn hơn, ngắn nhất 2. Kĩ năng : - Ôn kĩ năng xếp cạnh nhau , kĩ năng so sánh 3 nhóm đối tượng với nhau thông qua một vật gián tiếp - Ôn kĩ năng đo cho trẻ 3. Phát triển tư duy và ngôn ngữ: - Cháu nói đúng, rõ ràng các thuật ngữ toán học dài nhất, ngắn hơn và ngắn nhất 3. Chuẩn bị: - Cô tàu lửa, các phương tiện giao thông, các tuyến đường giao thông - Trẻ các hình tàu lửa ngắn nhất , dài hơn và dài nhất - Các đồ chơi để chơi trò chơi

Nội dung

Giáo án

Chủ đề : Phương tiện giao thông

Đề tài : Ôn so sánh chiều dài của 3 đối tượng

I. Mục đích yêu cầu :

1. Kiến thức:

- Cháu phân biệt được chiều dài của ba đối tượng : dài nhất ,

ngắn hơn và ngắn nhất.

- Củng cố các kiến thức về phương tiện gaio thông cho trẻ

- Hình thành cho trẻ các thuật ngữ toán học: dài nhất, ngắn

hơn, ngắn nhất

2. Kĩ năng :

- Ôn kĩ năng xếp cạnh nhau , kĩ năng so sánh 3 nhóm đối

tượng với nhau thông qua một vật gián tiếp

- Ôn kĩ năng đo cho trẻ

3. Phát triển tư duy và ngôn ngữ:

- Cháu nói đúng, rõ ràng các thuật ngữ toán học dài nhất,

ngắn hơn và ngắn nhất

3. Chuẩn bị:

- Cô tàu lửa, các phương tiện giao thông, các tuyến đường

giao thông

- Trẻ các hình tàu lửa ngắn nhất , dài hơn và dài nhất

- Các đồ chơi để chơi trò chơi

II.Phương pháp tổ chức:

- Phương pháp chủ đạo là phương pháp luyện tập chủ yếu là

trò chơi.

- Phương pháp hỗ trợ là phương pháp trực quan hình ảnh và

phương pháp dùng lời.

III. Bộ môn tích hợp:

- Môn tích hợp : môi trường xung quanh, âm nhạc, tạo hình

IV. Tiến trình:

Các bước

tiến hành Hoạt động của cô

Hoạt động của

trẻ

Dự kiến tình

huống

Hoạt động

1: ổn định

và vào bài

Hoạt động

2:

- Hát “ đoàn tàu nhỏ xíu ”

- Có điện thoại của bác

gấu mời lớp mình đi ăn

sinh nhật theo con nhà bác

gấu như thế ta phải đi

bằng phương tiện gì ?

- Bây giờ các con xem cô

đã chuẩn bị xe gì cho lớp

- Trẻ cùng hát

với cô

- Trẻ trả lời theo

từng băng đường

mà cô đưa ra

- Trẻ quan sát

- Đường bộ – xe

buýt , xe ô tô,

xe máy

- Đường thủy –

tàu , canô

- Đường sắt –

xe lửa

- Đường hàng

Hoạt động

mình nha.

- Xe gì đây các con ?

- Cô có mấy chiếc xe lửa ?

- Các chiếc xe lửa này có

màu gì nè?

- Chiếc màu đỏ có mấy

toa nhỉ ? (chiếc có 5 toa )

- Vì sao con biết?

- Chiếc màu xanh có mấy

toa ? (chiếc có 7 toa )

- Chiếc màu vàng có mấy

toa ? (chiếc có 9 toa )

- Các con xem các xe này

có bằng nhau không?

-Vì sao con biết ?

- Có cách nào để chúng ta

xem các xe bằng nhau hay

không nhỉ ?

- Trẻ trả lời câu

hỏi của cô

- Màu đỏ, màu

xanh, màu vàng

- 5 toa

- Con đếm

- 7 toa

- 9 toa

- Dạ không

- Con đếm

- Trẻ trả lời con

sẽ đo

-Trẻ trả lời con

sẽ đặt các tàu ở

cạnh nhau

không – máy

bay

- Dạ có.Cho trẻ

nói tại sao trẻ

nghĩ vậy và cho

trẻ dùng các

thao tác để kiểm

chứng

3 : Trò

chơi

chuyển

tiếp trò

chơi “ the

wheels on

the bus ”

Hoạt động

4 : trò

chơi ngắn

dài

Hoạt động

5 trò chơi

chạy theo

tín hiệu

đèn

- Bạn nào có cách khác?

Cô chia trẻ ra làm 3 nhóm

và cho trẻ thử dùng các

dây khi cô hát đến nào

dùng dây màu đỏ ta đo

xem coi tàu ai lớn thì trẻ

sẽ dùng dây để đặt vào

tàu dài nhất và đưa lên và

dùng dây vàng đo tàu bé

nhất. Dùng dây xanh để

đo tàu ngắn hơn.sau đó

trẻ sẽ chạy xếp các dây

theo thứ tự mà cô yêu cầu

Khi cô hô khẩu lệnh nào

thi trẻ để tay theo khẩu

lệnh đó .Ví dụ cô hô dài

thì trẻ để tay dài, ngắn

hơn trẻ để tay ngắn hơn và

ngắn nhất trẻ để tay ngắn

nhất

Cô cho trẻ xếp các tàu

theo thứ tự và chia trẻ

- Trẻ tham gia

trò chơi

- Con đếm số

toa

Hoạt động

6 trò chơi

tìm nhà

cho đúng

Hoạt động

7 nhận xét

thành 4 nhóm mỗi nhóm 3

trẻ, cô quy định màu đèn

là màu xe được xe ( ví dụ

màu đỏ xe đỏ sẽ chạy,

màu vàng xe vàng sẽ

chạy…) và xe nào ngắn

nhất sẽ chạy đường nhỏ

nhất, xe dài hơn sẽ chạy

đường lớn hơn và xe dài

nhất sẽ chạy đường lớn

nhất. Khi cô đưa cờ màu

nào thì màu xe đó sẽ chạy

trên đường dành cho mình

Cô xếp 3 băng ghế có

chiều dài và màu sắc khác

nhau, cô phát cho mỗi trẻ

một trong 3 thẻ vẽ xe dài

nhất ngắn hơn và ngắn

nhất.cô yêu cầu trẻ chạy

về cho đúng vị trí của

mình trên băng ghế

- Cô nhận xét và kết thúc

giờ học

Hoạt động tiếp theo :

- Góc toán : ôn tập số lượng 10 và thêm bớt trong phạm vi

10, so sánh dài hơn, ngắn hơn

- Góc xây dựng : xây dựng toa tàu

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang