Tài liệu

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 4,5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3387     Tải về: 3     Lượt mua: 2     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 125
Tài liệu Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 4,5 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 4,5, Trích từ: http://www.kilobooks.com
Phßng Gi¸o dôc
……………………
trêng tiÓu häc ……………………….
-------------------------------
GIÁO ÁN TỔNG HỢP
Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt
Lớp 4 - 5
Người thực hiện : …………..
Đơn vị công tác : Trường tiểu học ………………
Tháng 9 – Năm 2012
*NỘI DUNG :
Trang:
Phần I : Luyện từ và câu :
1) Cấu tạo từ....................................................................................................4
2) Cấu tạo từ phức...........................................................................................8
3) Từ loại.
3.1-Danh từ, động từ, tính từ...................................................................13
3.2- Đại từ, đại từ xưng hô......................................................................20
3.3- Quan hệ từ........................................................................................22
4) Các lớp từ:
4.1- Từ đồng nghĩa..................................................................................24
4.2- Từ trái nghĩa.....................................................................................27
4.3- Từ đồng âm......................................................................................28
4.4- Từ nhiều nghĩa.................................................................................29
5) Khái niệm câu...........................................................................................32
6)Các thành phần của câu (cấu tạo ngữ pháp của câu).................................35
7)Các kiểu câu (chia theo mục đích nói):
7.1- Câu hỏi.............................................................................................40
7.2- Câu kể..............................................................................................41
7.3- Câu khiến.........................................................................................44
7.4- Câu cảm...........................................................................................44
8) Phân loại câu theo cấu tạo........................................................................45
9) Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ......................................................48
10) Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng................................................51
11) Dấu câu...................................................................................................52
12) Liên kết câu............................................................................................54
Phần II: Tập làm v ă n:
1) Bài tập về phép viết câu...........................................................................55
2) Bài tập về phép viết đoạn.........................................................................61
3) Luyện viết phần mở bài............................................................................64
4) Luyện viết phần kết bài............................................................................66
5) Luyện tìm ý cho phần thân bài.................................................................68
6) Phương pháp chung khi làm bài Tập làm văn..........................................71
7) Làm thế nào để viết được một bài văn hay...............................................72
8) Nội dung và phương pháp làm bài:
8.1- Thể loại miêu tả...............................................................................74
1.Tả đồ vật.......................................................................................74
2.Tả cây cối......................................................................................76
3.Tả loài vật.....................................................................................78
Gi¸o ¸n BDHSG m«n TiÕng ViÖt líp 4-5
2
Liên hệ quảng cáo

4.Tả người........................................................................................79
5.Tả cảnh..........................................................................................81
8.2- Thể loại kể chuyện..........................................................................84
8.3- Thể loại viết thư..............................................................................87
Phần III: Cảm thụ v ă n học:
A-Khái niệm................................................................................................88
B-Một số biện pháp tu từ thường gặp..........................................................88
C-Kỹ năng viết một đoạn văn về C.T.V.H..................................................88
D-Hệ thống bài tập về C.T.V.H ..................................................................89
Phần IV:Chính tả (Phù hợp với khu vực Miền Bắc)
1)Chính tả phân biệt l / n.............................................................................97
2)Chính tả phân biệt ch / tr.........................................................................98
3)Chính tả phân biệt x / s..........................................................................100
4)Chính tả phân biệt gi / r / d....................................................................101
5)Quy tắc viết phụ âm đầu “cờ” (c /k /q ).................................................102
6)Quy tắc viết phụ âm đầu “ngờ” (ng /ngh ).............................................103
7)Quy tắc viết nguyên âm i (i / y )............................................................103
8)Quy tắc viết hoa.....................................................................................104
9)Quy tắc đánh dấu thanh..........................................................................106
10)Cấu tạo tiếng - Cấu tạo vần...................................................................106
11)Cấu tạo từ Hán-Việt..............................................................................107
Phần V: Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc tiểu học:
1)Bài tập chính tả.......................................................................................109
2)Bài tập luyện từ và câu...........................................................................111
3)Bài tập C.T.V.H......................................................................................120
4)Bài tập làm văn.......................................................................................124
Phần VI: Các đ ề luyện thi cuối bậc tiểu học .
Gi¸o ¸n BDHSG m«n TiÕng ViÖt líp 4-5
3
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 4,5


Trích từ: http://www.kilobooks.com

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3387     Tải về: 3     Lượt mua: 2     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67397
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64318
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 661 Lượt xem: 63948
Có thể bạn quan tâm