Tài liệu

Giáo án âm nhạc lớp 5: ÔN TẬP BÀI HÁT: HÁT MỪNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1013     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 5: ÔN TẬP BÀI HÁT: HÁT MỪNG - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án âm nhạc lớp 5: ÔN TẬP BÀI HÁT: HÁT MỪNG,Giáo án âm nhạc lớp 5: ÔN TẬP BÀI HÁT: HÁT MỪNG TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN số 5 I. MỤC TIÊU Kiến thức: - HS thuộc lời ca, thể hiện sắc thái…
background image

Trường Tiểu học Thụy Dương

 

 

 

GIÁO ÁN KHỐI 5 

TIẾT 20 

ÔN TẬP BÀI HÁT: HÁT MỪNG 

TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN số 5 

 

I. 

MỤC TIÊU 

Kiến thức:  
-  HS thuộc lời ca, thể hiện sắc thái rộn ràng, tươi vui của bài 

Hát mừng. 

Kỹ năng:  
-  HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp 

gõ đệm và vận động theo nhạc. 

Thái độ: 
-  HS đọc dúng giai điệu, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN 

số 5. 

 
II. 

CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN 

Giáo viên: 
-  Nhạc cụ quen dùng. 
-  Tập hát bài Hát mừng kết hợp gõ đệm với hai âm sắc. 
-  Đọc nhạc và đàn giai điệu bài Năm cánh sao vui, có đoạn 

trích là bài TĐN số 5. 

Học sinh: 
-  Sách giáo khoa 5 
 
III.  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
 

Thời 
gian 

Hoạt động của giáo viên 

Hoạt động của học 
sinh 

 

 
Hoạt động 1:  
On tập bài hát: Hát mừng 
-HS hát bài hát mừng  bằng cách 
hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ 
đệm với 2 âm sắc. Sửa lại những 

 
HS ghi bài 
HS thực hiện 
 
 
 

background image

Trường Tiểu học Thụy Dương

 

 

 

chỗ hát sai, thể hiện tính chất rộn 
ràng, tươi vui của bài hát: 
+Nhóm 1: Cùng múa hát…tiếng 
ca. 
+Nhóm 2: Mừng đất nước…hòa 
bình 
+Nhóm 1: mừng Tây 
nguyên…ấm no. 
Nhóm 2: Nổi tiếng trống…chào 
mừng. 
+Đồng ca: Cùng múa hát…hòa 
bình 
-HS hát kết hợp vận động theo 
nhạc. 
+2-3 HS xung phong trình bày 
bài hát kết hợp vận động theo 
nhạc. Em nào thể hiện động tác 
vận động đẹp và phù hợp sẽ 
hướng dẫn cả lớp tập theo. 
+Cả lớp tập hát kết hợp vận động. 
-Trình bày bài hát theo nhóm, hát 
kết hợp gõ đẹm và vận động theo 
nhạc. 
 
Hoạt động 2: 
Tập đọc nhạc: TĐN số 5 – Năm 
cánh sao vui 
1.Giới thiệu bài TĐN 
-GV treo bài TĐN số 5 lên bảng. 
-Hôm nay các em sẽ học bài TĐn 
số 5 mang tên Năm cánh sao vui. 
-Bài TĐN viết ở loại nhịp gì ? Có 
mấy nhịp ? 
-Bài TĐN viết ở nhịp 2/4, gồm có 
8 nhịp. 

 
 
 
 
 
 
HS thực hiện 
2-3 HS trình bày 
 
 
 
HS hát , vận động 
4-5 HS trình bày 
 
 
HS ghi bài 
 
 
 
 
HS theo dõi 
 
 
 
HS trả lời 
HS nhắc lại 
 
 
1-2 HS xung phong 
Cả lớp thực hiện 
 
 
1-2 HS xung phong 
 
HS theo dõi 

background image

Trường Tiểu học Thụy Dương

 

 

 

-Bài TĐN chia làm 2 câu, mỗi 
câu có 4 nhịp. 
2.Tập nói tên nốt nhạc. 
-HS nói tên nốt ở khuông thứ 
nhất. 
-GV chỉ từng nốt ở khuông 2, cả 
lớp đồng thanh nói tên nốt nhạc. 
3.Luyện tập cao độ 
-HS nói tên nốt trong bài TĐN từ 
thấp lên cao(Đô-Rê-Mi-Son-La-
Đô). 
-Viết khuông nhạc có các nốt Đô-
Rê-Mi-Son-La-Đô. 
-GV quy định đọc các nốt Đô-Rê-
Mi-Rê-Đô, rồi đàn để học sinh 
đọc hòa theo. 
-GV quy định đọc các nốt Mi-
Son_la-Son-Mi, rồi đàn để HS 
đọc hòa theo. 
-GV quy định đọc các nốt Son-
La-Đố-La-Son, rồi đàn để học 
sinh đọc hòa theo. 
4.Luyện tập tiết tấu 
 
 
 
-GV gõ tiết tấu làm mẫu. 
-HS xung phong gõ lại 
-GV bắt nhịp (1-2), cả lớp cùng 
gõ tiết tấu. 
5.Tập đọc từng câu 
-GV đàn giai điệu cả bài. 
Cách thể hiện dấu chấm đôi: ngân 
dài nốt nhạc thêm nửa phách. 
-Đọc câu 1: GV đàn câu thứ nhất 

 
HS luyện cao độ 
 
 
 
 
 
HS theo dõi 
 
 
 
HS lắng nghe 
1-2 HS thực hiện 
HS luyện tiết tấu 
HS lắng nghe 
 
HS ghi nhớ 
 
HS theo dõi 
 
 
 
Cả lớp đọc câu 1 
1-2 HS thực hiện 
HS đọc nhạc, sửa 
sai. 
Đọc câu 2 
 
 
HS thực hiện 
1-2 HS thực hiện 
HS đọc nhạc, sửa sai 
 
 
 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án âm nhạc lớp 5: ÔN TẬP BÀI HÁT: HÁT MỪNG

Giáo án âm nhạc lớp 5: ÔN TẬP BÀI HÁT: HÁT MỪNG
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN số 5 I. MỤC TIÊU Kiến thức: - HS thuộc lời ca, thể hiện sắc thái rộn ràng, tươi vui của bài Hát mừng. Kỹ năng: - HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Thái độ: - HS đọc dúng giai điệu, ghép...
 

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 194 Lượt xem: 61979
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 31 Lượt xem: 55226
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54572
Có thể bạn quan tâm