Thành viên idontlove2

Giáo án âm nhạc lớp 4: ÔN TẬP 2 BÀI TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7 VÀ SỐ 8

- 05/13/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idontlove2

Giáo án âm nhạc lớp 4: ÔN TẬP 2 BÀI TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7 VÀ SỐ 8

- 05/13/2012
2,576
Báo lỗi

Giáo án âm nhạc lớp 4: ÔN TẬP 2 BÀI TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7 VÀ SỐ 8
MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh ôn tập và trình bày bài tập đọc nhạc số 7, số 8 kết hợp gõ âm sắc. - Kĩ năng: nhạc. - Thái

độ: Học sinh yêu thích ca hát. Học sinh nhận biết các nốt nhạc và đọc trôi chảy bài đệm theo phách, theo nhịp và gõ đệm với

2II.CHUẨN BỊ: 1....

Nội dung

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31

Môn: ÂM NHẠC

Khối lớp: BỐN

Tiết 31: ÔN TẬP 2 BÀI TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7 VÀ SỐ 8

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Học sinh ôn tập và trình bày bài tập đọc nhạc số 7, số

8 kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp và gõ đệm với 2

âm sắc.

- Kĩ năng: Học sinh nhận biết các nốt nhạc và đọc trôi chảy bài

nhạc.

- Thái độ: Học sinh yêu thích ca hát.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Hát chuẩn xác 2 bài tập đọc nhạc số 7 và số 8

- Nhạc cụ gõ đệm, máy hát, băng đĩa bài hát, tranh minh hoạ 2 bài

TĐN

2. Học sinh:

- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

A. Giới thiệu bài (1’): - Ôn tập 2 bài tập độc nhạc số 7 và số 8

- Bắt nhịp cho học sinh cả lớp hát bài “Bài ca đi học”

B. Phần hoạt động (25’): 1. Hoạt động 1: Ôn tập 2 bài TĐN số 7 và số 8 (15’):

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31

- Mục tiêu: Học sinh ôn tập và trình bày bài tập đọc nhạc số 7, số 8 kết

hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp và gõ đệm với 2 âm sắc.

- Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4

Máy hát, thanh gõ đệm (nếu có).

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

� Phương pháp: Làm mẫu, đàm

thoại và luyện tập

Giáo viên gõ tiết tấu:

Yêu cầu học sinh gõ lại tiết tấu

vừa nghe?

Tiết tấu trên ở trong bài hát

TĐN số 7 hay TĐN số 8?

Gọi học sinh đọc nhạc câu 2

trong bài TĐN số 7 – Đồng lúa bên

sông và ghép lời.

Gọi học sinh đọc lại toàn bài

TĐN số 7

Giáo viên cho học sinh hát lại

bài TĐN số 7 và số 8, mỗi bài 2 lần.

Phân công như sau:

� Hình thức: cá nhân, cả lớp,

nhóm

1-2 học sinh thực hiện

Đó là 2 tiết tấu của câu 2 trong

bài TĐN số 7 – Đồng lúa trên

sông.

1-2 học sinh đọc

1-3 học sinh đọc, sau đó cả lớp

đọc lại.

Thực hiện theo yêu cầu của

giáo viên

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31

- Tổ 1: đọc nhạc bài TĐN số 7

Đồng lúa bên sông và kết hợp

gõ đẹm theo tiết tấu lời ca

- Tổ 2: đọc nhạc bài TĐN số 7

Đồng lúa trên sông và kết hợp

gõ đệm theo phách.

- Tổ 3: đọc nhạc bài TĐN số 8

Bầu trời xanh và kết hợp gõ

đệm theo nhịp

- Tổ 2: đọc nhạc bài TĐN số 8

Bầu trời xanh và kết hợp gõ

đệm bằng hai âm sắc.

Giáo viên đánh giá về phần trình

bày của từng tổ.

Lắng nghe

2. Hoạt động 2: Nghe nhạc (13’): - Mục tiêu: Học sinh nghe lại các bài hát đã học trong năm học lớp 4

- Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4,

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

� Phương pháp: Trực quan

Mở máy cho học sinh nghe lại

các bài hát đã học trong chương trình

� Hình thức: cả lớp

Lắng nghe

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31

lớp 4

Giới thiệu cho học sinh nghe một

số bài nhạc không lời: Khát vọng

mùa xuân của Mô-da, nhạc của Bê-

tô-ven,…

C. Phần kết thúc: (6’)

- Yêu cầu cả lớp hát lại bài TĐN số 7 và vỗ tay theo phách.

- Yêu cầu cả lớp hát lại bài hát TĐN số 8 và vỗ tay theo nhịp

- Dặn học sinh ôn lại các bài hát đã học.

NHẬN XÉT TIẾT DẠY:

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

RÚT KINH NGHIỆM:

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày………tháng………Năm………….

Ngày………tháng………Năm………….

Khối trưởng Ban giám

hiệu

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang