Thành viên idoc2012

Giáo án âm nhạc lớp 4: Ôn bài hát: CÒ LẢ

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án âm nhạc lớp 4: Ôn bài hát: CÒ LẢ

- 12 tháng trước
4,684
Báo lỗi

Tập đọc nhạc số 4: CON CHIM RI MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hát thuộc và truyền cảm bài Cò lả. - Kĩ năng: Học sinh biết biểu diễn bài hát. Đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời bài TĐN số 4: Con chim ri. - Thái độ: Qua bài hát, giáo dục học sinh yêu quý dân ca và trân trọng lao động. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Hát chuẩn xác bài hát: Cò lả - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ cho bài hát. - Nhạc cụ gõ đệm. - Máy hát, băng đĩa bài hát. - Bảng phụ có chép bài TĐN số 4. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: A. Phần mở đầu (5’): - Gọi vài học sinh hát lại Cò lả, vỗ tay theo tiết tấu hoặc theo phách. Bài

Nội dung

Trường tiểu học Võ Thị Sáu TUẦN 13 Giáo viên Trần Thị Hoan

Môn: ÂM NHẠC Khối lớp: BỐN

Tiết 13: Ôn bài hát: CÒ LẢ Tập đọc nhạc số 4: CON CHIM RI

I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hát thuộc và truyền cảm bài Cò lả. - Kĩ năng: Học sinh biết biểu diễn bài hát.

Đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời bài TĐN số 4: Con chim ri.

- Thái độ: Qua bài hát, giáo dục học sinh yêu quý dân ca và trân trọng lao động.

II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên:

- Hát chuẩn xác bài hát: Cò lả - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ cho bài hát. - Nhạc cụ gõ đệm. - Máy hát, băng đĩa bài hát. - Bảng phụ có chép bài TĐN số 4.

2. Học sinh: - Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: A. Phần mở đầu (5’):

- Gọi vài học sinh hát lại Cò lả, vỗ tay theo tiết tấu hoặc theo phách. - Bài Cò lả là dân ca của miền nào? (Là dân ca đồng bằng Bắc bộ) - Nhận xét, cho điểm học sinh. - Giới thiệu nội dung tiết học: Tiết học này chúng ta sẽ ôn lại bài hát “Cò lả”, học tiếp bài tập đọc nhạc số 4: Con chim ri.

B. Phần hoạt động (25’): 1. Hoạt động 1: Ôn tập bài hát “Cò lả” (10’):

- Mục tiêu: Học sinh biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Tập biểu diễn bài hát.

- Phương pháp: Làm mẫu và luyện tập theo nhóm, cả lớp, cá nhân. - Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4, máy hát, thanh gõ đệm (nếu

có).

Trường tiểu học Võ Thị Sáu TUẦN 13 Giáo viên Trần Thị Hoan

Thời gian

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

a) Ôn bài hát Cò lả: Giáo viên mở đĩa nhạc cho học sinh nghe lại bài hát “Cò lả”. Cho học sinh hát đồng ca bài hát 2 lần. Gọi vài học sinh hát lại bài hát Nhận xét và sửa lỗi. Chia lớp học thành 2 nhóm, nhóm 1 hát, nhóm 2 gõ đệm theo nhịp và ngược lại. Hướng dẫn học sinh trình bày bài hát theo cách lĩnh xướng và hát hoà giọng:

� Một học sinh hát: Con cò…ra cánh đồng

� Cả lớp hát: Tình tính tang…nhớ hay chăng.

Theo cách hát như trên hướng dẫn các em hát lĩnh xướng theo từng tổ. b) Hướng dẫn các động tác phụ hoạ: Hướng dẫn học sinh hát kết hợp các động tác phụ hoạ như sau: Động tác 1 (câu 1):Đưa hai tay ngang vai di chuyển mềm mại như cánh cò. Động tác 2 (câu 2): Tay trái đưa ra trước mặt nhẹ nhàng theo câu hát. Động tác 3 (câu 3):Nhún chân,

Lắng nghe. Làm theo hướng dẫn của giáo viên. 1-3 học sinh hát. Các nhóm hát Tập hát theo hướng dẫn của giáo viên Các tổ thực hiện theo hướng dẫn Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên. 1-2 nhóm lên thực hiện. 1-4 học sinh biểu diễn.

Trường tiểu học Võ Thị Sáu TUẦN 13 Giáo viên Trần Thị Hoan

người đu đưa nhịp nhàng theo nhịp của bài hát. Động tác 4 (câu 4): Đưa ngón tay phải lên chỉ chỉ về phía trước sau đó đổi tay trái ở câu “ơi bạn ơi”. Gọi vài nhóm 4-5 học sinh lên hát và thưc hiện lại động tác phụ hoạ. Gọi vài học sinh lên biểu diễn trước lớp. Nhận xét sửa sai.

2. Hoạt động 2: Học bài tập đọc nhạc số 4 (15’): - Mục tiêu: Đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời bài TĐN số 4: Con

chim ri. - Phương pháp: Đàm thoại, trực quan và luyện tập theo nhóm, cả lớp,

cá nhân. - Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4, Nhạc cụ gõ đệm Bảng phụ viết bài tập đọc nhạc số 4.

Thời gian

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

a) Giới thiệu bài TĐN số 4: Hôm nay chúng ta sẽ học bài tập đọc nhạc số 4: Con chim ri. Giáo viên treo bài TĐN số 4 lên bảng. Bài TĐN số 4 được viết theo nhịp 2/4, mỗi ô nhịp có 2 phách, đây là 1 giai điệu ngắn của Pháp. b) Luyện tập cao độ bài TĐN: Yêu cầu học sinh quan sát và nói trong bài có những nốt nhạc gì? Kết luận: Bài TĐN này có 5 nốt:

Lắng nghe. Quan sát 1-2 học sinh trả lời.

Trường tiểu học Võ Thị Sáu TUẦN 13 Giáo viên Trần Thị Hoan

Đồ – Rê – Mi – Pha – Son. Nêu nốt cao nhất và thấp nhất trong bài? Treo khuông nhạc với 5 nốt: Đồ – Rê – Mi – Pha – Son. Hướng dẫn học sinh luyện đọc cao độ theo 3 bước sau :

- Bước 1: Học sinh nói tên trên khuông theo tay chỉ của giáo viên.

- Bước 2: Giáo viên đọc mẫu 5 âm.

- Bước 3: Giáo viên chỉ nốt trên khuông cho học sinh đọc đúng cao độ.

Ví dụ: Cho học sinh đọc cao độ đi từ cao xuống thấp và ngược lại, sau đó đọc cao độ theo cặp 2 âm Đô Rê, Rê Mi, Mi Pha, Pha Son Lắng nghe và sửa sai cho học sinh Yêu cầu học sinh nhìn vào bài TĐN và đọc tên hình nốt nhạc có trong bài TĐN. Các khuông nhạc có gì đặc biệt? c) Tập tiết tấu bài TĐN: Treo bảng tiết tấu viết sẳn lên bảng.

Tiết tấu này có những hình nốt nào? Giáo viên chỉ bảng, yêu cầu học sinh đọc theo.

Nốt cao nhất: Son, nốt thấp nhất: Đồ Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên. 1-2 học sinh đọc. Có tiết tấu giống nhau 1-2 học sinh trả lời: nốt đen, nốt trắng. Đọc theo tay chỉ của giáo viên: Đen đen, đen đen, đen đen, trắng. Học sinh vừa đọc tên nốt vừa gõ theo tiết tấu được nghe. 1-4 học sinh lên thể hiện.

Trường tiểu học Võ Thị Sáu TUẦN 13 Giáo viên Trần Thị Hoan

Giáo viên gõ tiết tấu trên, yêu cầu học sinh lắng nghe và thực hiện lại. Dùng tiếng “Tùng” để luyện tập tiết tấu:

Tùng tùng tùng… Gọi học sinh lên thể hiện tiết tấu bằng trống nhỏ. Hướng dẫn học sinh làm quen với bài TĐN số 4 theo 4 bước sau:

- Bước 1: Học sinh nói tên nốt. - Bước 2: Vỗ tay hoặc gõ tiết

tấu của bài - Bước 3: Đọc kết hợp cả cao

độ và hình tiết tấu. - Bước 4: Học sinh tự ghép lời

ca. Chú ý: Thực hiện các bước trên với từng khuông nhạc. Gọi vài học sinh đọc lại cả bài, các học sinh khác nhẩm theo. Chia lớp thành 2 nhóm và quy định:

- Lần 1: Nhóm A đọc nhạc đồng thời nhóm B ghép lời.

- Lần 2: Nhóm B đọc nhạc đồng thời nhóm A ghép lời.

Chỉ định 1-2 học sinh hát lời bài TĐN. Bắt nhịp cho cả lớp hát lại bài.

Lắng nghe và sửa sai cho học sinh.

Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên. 1-2 học sinh đọc. 1-2 học sinh hát lời. Cả lớp hát lời.

Trường tiểu học Võ Thị Sáu TUẦN 13 Giáo viên Trần Thị Hoan

C. Phần kết thúc: (5’) - Yêu cầu cả lớp hát lại bài hát “Cò lả” và vỗ tay theo nhịp. - Yêu cầu cả lớp hát lại bài tập đọc nhạc số 4 và gõ đệm theo tiết tấu. - Dặn học sinh ôn lại bài hát “Cò lả” và ôn lại bài TĐN số 4.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang