Thành viên idontlove2

Giáo án âm nhạc lớp 3: Học hát: BÀI EM YÊU TRƯỜNG EM

- 05/13/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idontlove2

Giáo án âm nhạc lớp 3: Học hát: BÀI EM YÊU TRƯỜNG EM

- 05/13/2012
2,967
Báo lỗi

Giáo án âm nhạc lớp 3: Học hát: BÀI EM YÊU TRƯỜNG EM
ÔN TẬP TÊN NỐT NHẠCMỤC TIÊUKỹ năng: - HS trình bày thuần thục bài Em yêu trường em kết hợp vận động phụ họa và gõ đệm. Kiến thức: - Trình bày bài hát qua cách hát đối đáp và tập biểu diễn theo nhóm. Thái độ: - Củng cố việc nhớ tên 7 nốt nhạc qua trò chơi...

Nội dung

Trường Tiểu học Thụy Dương

GIÁO ÁN KHỐI 3

TIẾT 20

Học hát: BÀI EM YÊU TRƯỜNG EM

ÔN TẬP TÊN NỐT NHẠC

I. MỤC TIÊU

Kỹ năng:

- HS trình bày thuần thục bài Em yêu trường em kết hợp vận

động phụ họa và gõ đệm.

Kiến thức:

- Trình bày bài hát qua cách hát đối đáp và tập biểu diễn theo

nhóm.

Thái độ:

- Củng cố việc nhớ tên 7 nốt nhạc qua trò chơi “Khuôn nhạc

bàn tay”

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

Giáo viên:

- Nhạc cụ quen dùng . Băng nhạc, máy nghe.

- Đàn và hát thuần thục bài Em yêu trường em.

- Chuẩn bị một số động tác vận động phụ họa.

- Chép lời hai lên bảng.

Học sinh:

Trường Tiểu học Thụy Dương

- Sách giáo khoa lớp 3

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Thời

gian

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của

HS

Hoạt động 1: Học hát Em yêu trường

em

1.Nghe bài hát:

HS nghe toàn bộ bài hát qua băng đĩa

hoặc do GV trình bày.

2.Trình bày lời một đã học:

Theo cách hát đối đáp:

GV chia lớp thành hai nửa, mỗi nửa hát

một câu đối đáp nhau đến hết lời một.

Theo cách hát nối tiếp:

GV chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát một

câu nối tiếp đến hết bài.

3.Tập hát lời hai:

-HS đọc lời hai trên bảng.

-GV chia lớp thành hai nửa. Nửa lớp

hát lời một bằng nguyên âm “ La”,

HS ghi bài

HS theo dõi

HS tập hát lời

hai

HS đọc lời

HS thực hiện

Trường Tiểu học Thụy Dương

đồng thời nửa kia hát lời hai.

GV hướng dẫn những chỗ cần thiết,

sau đó đổi lại phần trình bày.

GV nhắc HS lấy hơi hai lần mỗi câu

hát.

GV chỉ định 1-2 HS hát lời hai, GV

nhận xét và hướng dẫn những chỗ cần

thiết.

4.Hát đầy đủ cả hai lời :

-Cả lớp hát hòa giọng cả hai lời , GV

nhận xét

-Nửa lớp hát lời 1, nửa kia hát lời 2, rồi

đổi lại phần trình bày.

Hoạt động 2:

5.Trình bày bài hát:

Dùng tiết tấu Country 2/4, tôc độ =

105.

GV yêu cầu các em thể hiện sự trong

sáng và sôi nổi trong bài hát.

6.Tập một vài cách hát tập thể:

Tập hát đối đáp:

Chia lớp thành hainwar , mỗi nửa hát

HS chú ý lấy

hơi

HS trình bày

HS hát 2 lời

HS thực hiện

HS trình bày

HS tập hát theo

hướng dẫn của

GV

Trường Tiểu học Thụy Dương

một câu đối đáp nhau. Đổi lại phần

trình bày , GV nhận xét.

Tập hát nối tiếp:

Chia lớp thành 4 tổ , mỗi tổ hát một

câu nối tiếp đến hết bài . Đổi lại phần

trình bày của từng tổ, GV nhận xét.

7.Hát kết hợp vận động:

-GV mời 1-2 HS học khá lên trước lớp,

hát và vận động phụ họa cho bài hát.

-GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận

động phụ họa.

-Một vài nhóm HS lên hát và vận động

phụ họa, GV nhận xét , cho điểm tượng

trưng.

Hoạt động 3: On tập tên nốt nhạc:

-GV hướng daanxlaij về vị trí nốt nhạc

qua trò chơi “Khuông nhạc bàn tay”.

Giới thiệu thêm nốt Đố ở khe 3.

-GV chỉ định hai HS ở hai tổ lên bảng:

+Em A nói tên nốt, em B chỉ lên

khuông nhạc bàn tay

+Em B chỉ lên khuông nhạc bàn tay,

HS thực hiện

HS trình bày

HS thực hiện

HS theo dõi

HS ghi nhớ

HS tham gia

HS thực hiện

Trường Tiểu học Thụy Dương

em A phải lên theo dõi và đọc thành

nốt nhạc

Em nào sai là thua, sẽ trở về chỗ để HS

khác lên chơi thay.

GV đánh giá việc nhớ tên nốt nhạc của

các tổ .

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang