Thành viên idontlove2

Giáo án âm nhạc lớp 2: Ôn hát bài: BẮC KIM THANG

- 05/13/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idontlove2

Giáo án âm nhạc lớp 2: Ôn hát bài: BẮC KIM THANG

- 05/13/2012
1,450
Báo lỗi

Giáo án âm nhạc lớp 2: Ôn hát bài: BẮC KIM THANG
I.MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh biết bài hát: “Bắc kim thang” là một bài đồng dao trong kho tàng dân ca Nam Bộ, tính chất

vui vẻ, hài hước. Trẻ em đồng bằng Nam Bộ thường hát kết hợp với trò chơi. - Kĩ năng: Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca,

giọng hát êm ái,nhẹ...

Nội dung

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31

Môn: ÂM NHẠC

Khối lớp: HAI

TIẾT 31: Ôn hát bài: BẮC KIM THANG

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Học sinh biết bài hát: “Bắc kim thang” là một bài

đồng dao trong kho tàng dân ca Nam Bộ, tính chất vui

vẻ, hài hước. Trẻ em đồng bằng Nam Bộ thường hát

kết hợp với trò chơi.

- Kĩ năng: Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca, giọng hát êm ái,

nhẹ nhàng.

- Thái độ: Học sinh yêu thích hát dân ca

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát Bắc kim thang

- Nhạc cụ gõ: song loan, thanh phách,…

- Máy cát-xét và băng tiếng (đĩa hát).

2. Học sinh:

- Tập bài hát lớp 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

A. Kiểm tra bài cũ (5’): Bắc kim thang - Trước khi kiểm tra, giáo viên cho học sinh hát lại 2 lần.

- Gọi vài 3 em lên trước lớp hát và vận động tại chỗ.

- Giáo viên nhận xét, cho điểm

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31

B. Giới thiệu bài (1’) :

Hôm nay chúng ta sẽ ônlại bài hát Bắc kim thang

C. Các hoạt động dạy học (30’):

1. Hoạt động 1: Ôn bài hát Bắc kim thang (10’):

- Mục tiêu: Học sinh biết bài hát: “Bắc kim thang” là một bài đồng dao

trong kho tàng dân ca Nam Bộ, tính chất vui vẻ, hài hước.

Biết hát và vận động phụ hoạ theo bài hát một cách thành

thạo

- Đồ dùng: Băng nhạc, máy hát băng (đĩa), Tập bài hát lớp 2.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

� Phương pháp: Làm mẫu, luyện

tập

Cho học sinh nghe băng bài Bắc

kim thang

Giáo viên nhắc nhở học sinh ngồi

ngay ngắn, không tì ngực vào bàn,

phát âm rõ ràng, không ê a, giọng hát

êm, nhẹ.

Giáo viên nghe và sửa cho học sinh

Cả lớp cùng hát 2, 3 lượt.

Giáo viên cần lưu ý các dấu luyến ở

nhịp thứ 7, 9 và 11

Giáo viên kết hợp vừa hát vừa vỗ

� Hình thức: Cá nhân,

nhóm, cả lớp

Lắng nghe

Cả lớp

Tập hát theo hướng dẫn của

giáo viên

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31

tay, gõ đệm theo phách.

Bắc kim thang cà lang bí

rợ …

x x x

x

Giáo viên cho cả lớp đứng tại chỗ

vừa hát, vừa bước đều tại chỗ, vung

tay nhịp nhàng.

Giáo viên gọi một vài nhóm khá lên

biểu diễn trước lớp.

Giáo viên nghe và sửa cho học sinh

Làm theo hướng dẫn của

giáo viên

Các nhóm biểu diễn

2. Hoạt động 2: Dạy hát lời hát mới theo điệu Bắc kim thang (20’): - Mục tiêu: Gíup học sinh biết hát lời hát mới theo giai điệu bài Bắc kim

thang.

- Đồ dùng: Nhạc cụ gõ đệm, Tâp bài hát lớp 2.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

� Phương pháp: Trực quan, thực

hành

Giáo viên đưa bảng phụ chép bài hát

có lời hát mới theo điệu Bắc kim thang,

hướng dẫn Học sinh đọc từng câu ngắn.

� Hình thức: Cá nhân, cả

lớp

Quan sát và làm theo

hướng dẫn của giáo viên

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31

Nhắc nhở học sinh ngồi ngay ngắn,

không tì ngực vào bàn, phát âm rõ ràng,

không ê a, hát êm, nhẹ.

Giáo viên nghe và sửa cho học sinh

Cả lớp cùng hát 2, 3 lượt.

Gọi vài học sinh hát lại lời mới

Cho học sinh hát nối tiếp từng câu

Gọi một vài nhóm khá lên biểu diễn

trước lớp.

Lắng nghe

Cả lớp hát

1-5 học sinh hát

Học sinh hát nối tiếp

Các nhóm biểu diễn

D. Củng cố, dặn dò (4’):

- Hát lại bài “Bắc kim thang”, kết hợp vỗ tay theo phách.

- 2 học sinh hát lại lời mới của bài Bắc kim thang

- Nhận xét tiết học.

NHẬN XÉT TIẾT DẠY:

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

RÚT KINH NGHIỆM:

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày………tháng………Năm………….

Ngày………tháng………Năm………….

Khối trưởng Ban giám

hiệu

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang