Tài liệu

Giáo án âm nhạc 8 - trường THCS Nguyễn Du part 4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 930     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án âm nhạc 8 - trường THCS Nguyễn Du part 4 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án âm nhạc 8 - trường THCS Nguyễn Du part 4Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 Ngày dạy: 8A:……. 8B:
Go án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552
Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
19
Ngày dạy: 8A:…….
8B:…….
Tiết 13: - Ôn tập bài hát : Hò ba
- Nhc lý: Thứ tự các dấu thăng giáng ở hoá biểu – Giọng cùng tên
- Tp đọc nhạc : TĐN S4
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:
- HS biết hát những câu “xướng” và “xô” trong bài hát Hò ba.
- HS nhận biết được hoá biểu ở bản nhạc2 loại du thăng và dấu giáng.
- Đọc đúng cao độ, tiết tấu và lời ca i TĐN.
+ K ng:
- Thc hiện tốt kỹ năng t và đọc bài TĐN.
+ Thái độ:
- Giáo dc ý thức học tập cho HS.
II. Chun bị:
+ GV:
- Đàn phím điện tử, băng đĩa bài hát (nếu có). Bảng phụ chép bài TĐN số 4.
- GV tập đàn, đọc nhạc và ghép lời ca thành tho bài TĐN số 4.
- Sưu tm một số bài hát có nhiu hoá biểu khác nhau để giói thiệu cho HS.
+ HS :
- SGK, v ghi, thanh phách (nếu có).
III. Các hot động dạy và hc:
1. Tổ chức: (1’)
8A:…………………………………………………
8B:……………………………………………
2. Kiểm tra bài cũ: (4’)
- Đan xen trong giờ hc.
8A:…………………………………………………
8B:……………………………………………
3. Bài mới: (35’)
Hot động của thầy và trò
TG
Ni dung
* Hot động 1:
GV: M băng đĩa hoặc tự trình bày lại bài
hát.
HS: Nghe & cảm nhn.
GV: Đàn mẫu luyện thanh đã hc vài lần.
HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
GV: Đệm đàn bài hát vài lần.
HS: Hát theo đàn.
GV: Tập cho các em hát thể hiện tình cm sắc
thái với hình thức hát như: t đối đáp, t
đuổi, t bè…
HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
GV: Chia lớp làm 2 dãy. Cho các em hát đối
đáp phần xướngvà phần ”, sau đó đổi
lại. GV đệm đàn, ch huy và sửa sai bài hát
(nếu có).
HS: Hát theo s hướng dẫn & chỉ huy của
GV.
10
1.
Ôn t
ập b
ài hát:
Hò ba
.
Dân ca Qung Nam
Go án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552
Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
20
GV: Sau khi các em hát tốt thể gọi một số
em lên biểu diễn tốp ca hoặc đơn ca (lĩnh
ng). Kết hợp một số vận động nhẹ nhàng,
đơn giản. GV nhận t, sửa sai (nếu có) và
cho điểm.
HS: Tập biểu diễn trước lớp.
* Hot động 2:
GV: Các em đã được học những loại dấu hoá
?
HS: Du thăng, du giáng, dấu bình.
GV: Trong tự nhiên có my nt nhạc bàn ?
HS: Có 7 nốt (Đồ, rê, mi, fa, sol, la, si).
GV: 7 nốt nhạc này sđược thêm dấu thăng
hoặc dấu giáng vào trước thì s thành 7
bậc chuyển hoá.
HS: Nghe – cảm nhn và viết bài.
GV: Hướng dẫn các em cách viết thứ tự các
du thăng, giáng từ 1 dấu đến 7 du.
HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
GV: Nêu khái niệm về giọng cùng n.
HS: Nghe và ghi bài.
GV: Ly VD (Hai bạn trong lớp cùng n
nhưng một bạn là giới tính nam, mt
bn là giới tính nữ.
HS: Nghe và ghi bài.
GV: Ly VD các cặp giọng cùng n, đàn
gam các cặp giọng đó.
HS: Nghe – cảm nhn và viết bài.
15
2. Nhạc lý: Tht c dấu thăng giáng
hoá biểu Ging cùng tên
a. Th tự các dấu thăng giáng ở hoá
biu:
- Trong âm nhc thường dùng 2 loại dấu
du hoá được đặt cđnh đu khuông
nhạc (hoá biểu).
* Dấu thăng ( ): Bắt đu từ dấu pha
thăng đến dấu si thăng. Tính lên theo
quãng 5đ (3,5 cung).
VD:
* Dấu giáng ( ): Bắt đầu tdấu si giáng
đến dấu fa giáng. Tính lên theo quãng 4đ
(2,5 cung).
VD:
b. Ging cùng tên:
- mt cặp giọng trưởng th khác
nhau v hoá biểu, giống nhau về hàng
âm (Âm chủ).
VD: Ging Đô trưởng cùng tên vi
giọng đô thứ.
C dur
c moll
Liên hệ quảng cáo

Go án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552
Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
21
* Hot động 3:
GV: Treo bảng phụ chép bài TĐN s 4. Gọi 1
HS đọc tên nt nhạc toàn bài.
HS : Nhìn bảng phụ đọc tên nốt nhạc.
GV: Đàn cho cả lớp nghe giai điệu bài TĐN
sau đó gọi HS nhận xét bài TĐN.
HS : Nhận xét như gợi ý ở bên.
GV: Đàn từngu nhạc theo li móc xích.
HS : Đọc tên nốt nhạc theo giai điệu của đàn.
GV: Sửa sai những chỗ HS thực hiện chưa
đúng, ớng dẫn ghép li ca từng câu nhạc.
HS : Thực hiện theo đàn kết hợp gõ phách.
GV: Đệm đàn cho cả lớp ghép lời ca.
HS : Đọc nhạc và ghép lời ca theo đàn.
GV: Hướng dẫn HS đọc nhạc và ghép lời ca
theoy, bàn, sau đó đổi lại.
HS: Thực hiện 2 lần theo hướng dn của GV.
GV: Kiểm tra một s em khá c nhạc và
ghép lời ca) nhn xét, sa sai nếu và cho
điểm.
HS: Thực hiện yêu cầu của GV.
10
3
.
T
TĐN số 4
Chim t đầu xuân
N&L: Nguyễn Đình Tn
* Nhn xét:
- Nhịp . Tính chất: Hơi nhanh.
- Ging C – dur (Đô trưởng).
- Trường độ:
- Cao độ: Đồ, rê, mi, fa, sol, la.
- Sử dụng tiết tấu móc giật:
4. Củng c: (4’)
- GV đệm đàn cho HS hát lại bài hát ba lý.
- Đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 4.
- GV hệ thống lại kiến thức phn nhạc lý.
5. Dặn dò: (1’)
- Về nhà hc thuộc bài cũ và xem trước bài mới.
2
4
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án âm nhạc 8 - trường THCS Nguyễn Du part 4
Giáo án âm nhạc 8 - trường THCS Nguyễn Du part 4Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 Ngày dạy: 8A:……. 8B:……. Tiết 13: - Ôn tập bài hát : Hò ba lý - Nhạc lý: Thứ tự các dấu thăng giáng ở hoá biểu – Giọng cùng tên - Tập đọc nhạc : TĐN Số 4 I. Mục tiêu: + Kiến thức: - HS biết hát những câu “xướng” và “xô” trong bài hát Hò ba lý. - HS nhận biết được hoá biểu ở bản nhạc có 2 loại dấu thăng và dấu giáng. - Đọc đúng cao độ, tiết tấu và lời ca bài TĐN. + Kỹ năng: - Thực hiện tốt kỹ năng hát và đọc bài TĐN. + Thái độ: - Giáo dục ý thức học tập cho HS.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 930     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan