Tài liệu

Giáo án 5 tuổi - MỘT SỐ CÔN TRÙNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5316     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án 5 tuổi - MỘT SỐ CÔN TRÙNG - tài liệu, sách iDoc.Vn- Dạy trẻ nhận biết, gọi tên những côn trùng được quan sát, so sánh sự khác nhau và giống nhau rõ nét giữa hai loại c
MT S CÔN TRÙNG
I. Mc đích - yêu cu:
- Dy tr nhn biết, gi tên những côn trùng được quan sát, so sánh s khác nhau
ging nhau rõ nét gia hai loin trùng.
- Cho tr biết rt nhiu loi côn trùng ích (ong, tm...) nhiu loi có hi
(kiến, bướm, mui, rui...).
- Pt trin ngôn ng, khnăng chú ý và ghi nh.
II. Chun b:
- Tranh mt s loạin trùng: ong, m, chun chun, nhn.
- Mt scâu đố, bài thơ, trò chơi.
- Tranh lô tô v côn trùng.
III. Hướng dn:
Hoạt đng ca cô Hoạt đng ca tr
1. n định - t chc:
- Hát "Đi chơi"
- Mình đến khu vườn ca lp ri, các con th
y
con gì trong vườn?
2. Hoạt động nhn thc:
- Cô có bc tranh v đây?
- Con ong đang làm gì vy?
- Con ong gm nhng b phn nào?
- Hát cùng cô.
- Tr nhìnk.
- Con ong.
- Đang hút mt.
- Tr nhìni.
- Mng.
- Trên cây.
- Cánh nó mng hay dy?
- Nó làm t ở đâu?
- Con ong hút mt, làm ttrên cây, bay lư
n trong
vườn hoa, đậu trên bông hoa.
- Các con nhìn xembc tranh con gì na nha.
- Con bướm nó đang làm gì?
- Nó gmnhng b phn nào?
- Cánh con bướm to hay nh?
- Nó có làm t không?
- Con bướm có cánh to, không biết làm t
, không
hút mt.
- Các con lắng nghe cô đố nha:
"Tn em bé nh,
Bng ngắn, đuôi dài
Lúc đậu, lúc bay,
Giương đôi cánh mng."
- Đây bức tranh con chun, thế con chun chu
n
o?
- Con chun chun có mình dài, 2 đôi cánh cứ
ng và
dài, nó bay trong vườn và đậu trên các cành cây.
- Bc tranh này v con gì vy?
- Con nhện đang làm gì vy?
- Con biết v con nhn?
- Con nhn cánh không?
- Con nhện không có cánh, nó giăng tơ và s
ng trên
- Con bướm.
- Đang bay.
- Tr nhìni.
- To.
- Không.
- Con chun chun.
- Tr nhìn tranh và k.
- Con nhn.
- Giăng tơ.
- Tr nhìn tranh và k.
- Không.
- Biết bay, đều có cánh, thườ
ng
bay n vườn hoa, đậ
bông hoa.
- Con ong, hút mt, làm t
trên
cây.
- Con bướm, cánh to r
ng hơn,
không hút mt, không làm t.
- Đều là côn trùng.
- Con nh
n giăng tơ không
đó.
* So sánh:
- Bn nào cho biết con ong con bướm gi
ng
nhau ở điểm o?
- Đim khác nhau?
- Đim ging nhau gia con chun chu
n và con
nhn?
- Đim khác nhau?
- Ngoài các coc côn trùng cô va gii thi
u cho các
con, các con còn biết con gì na không?
- Con nào có ích? sao?
- Con nào có hi? sao?
3. Trò chơi:
a. Trò chơi "Chọn con vật đúng"
- Cách chơi: Mỗi tr có mt r lô các con v
t,
mô tđặc điểm ca các con vt, trnghe đ
ưa
lên theo yêu cu ca cô. Mi l
n chơi nâng cao yêu
cu.
b. Trò chơi "Bắt chước to dáng".
- Cách chơi: Cô mô t một đặc đi
m con côn trùng,
tr tạo ng con côn trùng đó. B
n nào làm không
được ra ngoài mt lần chơi.
* Kết thúc:
cánh.
- Con chun chun có cánh
bay
được.
- Tr t k.
- Con ong, con tm, hút m
t
nh tơ giúp cho con ngưi.
- Rui, mui, kiến... h
i
cho sc khoẻ con người.
Giáo án 5 tuổi - MỘT SỐ CÔN TRÙNG
- Dạy trẻ nhận biết, gọi tên những côn trùng được quan sát, so sánh sự khác nhau và giống nhau rõ nét giữa hai loại côn trùng. - Cho trẻ biết có rất nhiều loại côn trùng có ích (ong, tằm...) và nhiều loại có hại (kiến, bướm, muỗi, ruồi...). - Phát triển ngôn ngữ, khả năng chú ý và ghi nhớ. II. Chuẩn bị: - Tranh một số loại côn trùng: ong, bướm, chuồn chuồn, nhện. - Một số câu đố, bài thơ, trò chơi. - Tranh lô tô về côn trùng. III. Hướng dẫn: Hoạt động của trẻ - Hát cùng cô. - Trẻ nhìn và kể. Hoạt động của cô 1. Ổn định - tổ chức: - Hát "Đi chơi" - Mình đến khu vườn của lớp rồi, các con thấy có - Con ong. con gì trong vườn? 2. Hoạt động nhận thức: - Cô có bức tranh vẽ gì đây? - Con ong đang làm gì vậy?
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 215 Lượt xem: 67800
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 720 Lượt xem: 65518
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64878
Có thể bạn quan tâm