Tài liệu

Giảng văn. THUỐC (Lỗ Tấn)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2519     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giảng văn. THUỐC (Lỗ Tấn) - tài liệu, sách iDoc.VnNắm được những nét chính về cuộc đời, sự nghiệp của Lỗ Tấn. 2. Hiểu Thuốc là hồi chuông cảnh báo sự mê muội
Ngày son: 06 /03 / 2006
Tiết PPCT: 79 - 80_Gingn. Bài
THUỐC
(Lỗ Tấn)
I- Mục đích, yêu cu: Giúp hc sinh:
1. Nắm được những nét chính về cuộc đời, sự nghiệp của Lỗ Tấn.
2. Hiu Thuốc là hồi chuông cảnh báo smê muội đn hèn ca ngưi Trung
Hoa cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Cần phương thuốc thức tỉnh người Trung
Hoa đứng lên tgiải phóng.
3. Thy cách viết cô đọng, súc tích, li ít ý nhiu của nhà văn.
II- Chuẩn bị:
1. Giáo viên: - Giáo án, SGK, tài liệu tham khảo.
- PP: Thuyết trình + Gi mở bằng câu hỏi theo hướng qui
nạp.
2. Học sinh: Đọc -> tóm tắt TP và trả lời câu hỏi Sgk.
III- Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định:
2. Bài cũ: - Những nét chính về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn
M.Gorki?
- Tóm tắt nội dung truyện ngắn Một con người ra đời?
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài: LTấn -> “linh hn dân tộc” của người TQ.
Thuốc -> sáng tạo nghệ thuật của nhà văn.
Hoạt động của GV và HS TG
Ghi bảng
GV nói nhanh vxã hi TQ cận hiện đại:
- Chiến tranh Nha phiến (1840) + sxâm ln
của Anh, Nga, Pháp, Đức, Nhật đã biến TQ từ
nước PK tự chủ -> nửa phong kiến, nửa thuộc
địa.
- Tuyệt đại bphận nhân dân TQ ngu muội,
lạc hậu. H ng mê trong một cái nhà hộp
bằng sắt, không có cửa sổ (LTấn) nhưng lại
luôn hn hở, tự đắc như chàng AQ. Trình độ
vmi mặt của TQ và các nước phương y
có sự chênh lệch lớn.
- Mọi cuộc vn động phong trào CM đều
thất bại:c cuộc KN nông nhân mà đỉnh cao
T1
5’
I- Tác gi– tác phẩm:
1. Vài nét v TQ cận hiện
đại:
- Nửa phong kiến, nửa thuộc
địa.
- Nhân n ngu muội, lạc
hậu.
- Các phong trào CM thất bại.
=>XH TQ con bệnh trầm
trọng
là Thái Bình thiên qu
ốc
-
> các phong trào
phản đế mà tiêu biu là Nghĩa Hòa đoàn; từ
cuộc vận động bách nhật duy n” -> CM
Tân Hi (1911) lật đổ triều Mãn Thanh đưa
li cho TQ cái tên “Trung Hoa dân quốc
nhưng thực chất chỉ “thay thang mà không
thay thuốc”.
GV ghi bng -> chuyển ý (2).
H: Những nét chính về LTấn giúp hiểu thêm
vtruyện ngắn “Thuốc”?
- Trước khi chuyển sang hoạt động văn học,
Lỗ Tấn mấy lần đổi nghề? Động?
- sao LTấn chuyển hẳn sang hoạt động
văn nghệ? (HS nêu skiện xem phim khi học
y ở Nhật)
- Mục đích ng tác n chương? (biến đổi
tinh thần dân chúng đang trong tình trạng ngu
muội, hèn nhát).
- Chủ đề chính? (phê phán quốc dân tính).
GV bsung -> ghi bng -> chuyển ý (3).
H: Tnhững hiểu biết về Lỗ Tấn cho biết mục
đích sáng tác truyện ngắn “Thuốc”?(Thuốc
10’
ph
2. Tác giLỗ Tấn:
- Người con ưu , nhiu m
huyết vớin tộc.
- Quan điểm ngh thuật tiến
Giảng văn. THUỐC (Lỗ Tấn)
Nắm được những nét chính về cuộc đời, sự nghiệp của Lỗ Tấn. 2. Hiểu Thuốc là hồi chuông cảnh báo sự mê muội đớn hèn của người Trung Hoa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Cần có phương thuốc thức tỉnh người Trung Hoa đứng lên tự giải phóng. 3. Thấy cách...
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2519     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm