Tài liệu

Giải BT về ma trận nghịch đảo

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20701     Tải về: 77     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giải BT về ma trận nghịch đảo - tài liệu, sách iDoc.VnGiải BT về ma trận nghịch đảo,Tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước........
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
§8. Giải bài tập v ma trận nghịch đảo
Phiên bản đã chỉnh sửa
PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 29 tháng 12 năm 2004
Bài 21. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận
A =
1 0 3
2 1 1
3 2 2
Giải
Cách 1. Sử dụng phương pháp định thức
Ta có: det A = 2 + 12 9 2 = 3
A
11
=
1 1
2 2
= 0 A
21
=
0 3
2 2
= 6 A
31
=
0 3
1 1
= 3
A
12
=
2 1
3 2
= 1 A
22
=
1 3
3 2
= 7 A
32
=
1 3
2 1
= 5
A
13
=
2 1
3 2
= 1 A
23
=
1 0
3 2
= 2 A
33
=
1 0
2 1
= 1
Vy
A
1
=
1
3
0 6 3
1 7 5
1 2 1
Cách 2. Sử dụng phương pháp biến đổi cấp
Xét ma trận
A =
1 0 3
2 1 1
3 2 2
1 0 0
0 1 0
0 0 1
d
2
→−2d
1
+d
2
d
3
→−3d
1
+d
3
1 0 3
0 1 5
0 2 7
1 0 0
2 1 0
3 0 1
d
3
=2d
2
+d
3
1 0 3
0 1 5
0 0 3
1 0 0
2 1 0
1 2 1
d
3
=
1
3
d
3
1 0 3
0 1 5
0 0 1
1 0 0
2 1 0
1
3
2
3
1
3
1
1 0 0
0 1 0
0 0 1
0 2 1
1
3
7
3
5
3
1
3
2
3
1
3
Vy
A
1
=
0 2 1
1
3
7
3
5
3
1
3
2
3
1
3
Bài 22. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận
A =
1 3 2
2 1 3
3 2 1
Giải
Ta sử dụng phương pháp định thức.
Ta det A = 1 + 27 + 8 6 6 6 = 18
A
11
=
1 3
2 1
= 5 A
21
=
3 2
2 1
= 1 A
31
=
3 2
1 3
= 7
A
12
=
2 3
3 1
= 7 A
22
=
1 2
3 1
= 5 A
32
=
1 2
2 3
= 1
A
13
=
2 1
3 2
= 1 A
23
=
1 3
3 2
= 7 A
33
=
1 3
2 1
= 5
Vy
A
1
=
1
18
5 1 7
7 5 1
1 7 5
(Bạn đc c ũng thể sử dụng phương pháp biến đổi cấp để giải bài này)
Bài 23. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận
A =
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
Giải
Ta sử dụng phương pháp 3.
2
Liên hệ quảng cáo

Xét hệ
x
1
+ x
2
+ x
3
+ x
4
= y
1
(1)
x
1
x
2
+ x
3
+ x
4
= y
2
(2)
x
1
+ x
2
x
3
+ x
4
= y
3
(3)
x
1
+ x
2
+ x
3
x
4
= y
4
(4)
(1) + (2) + (3) + (4) = x
1
+ x
2
+ x
3
+ x
4
=
1
2
(y
1
+ y
2
+ y
3
+ y
4
) ()
() (1) = x
1
=
1
4
(y
1
+ y
2
+ y
3
+ y
4
)
() (2) = x
2
=
1
4
(y
1
y
2
+ y
3
+ y
4
)
() (3) = x
3
=
1
4
(y
1
+ y
2
y
3
+ y
4
)
() (4) = x
4
=
1
4
(y
1
+ y
2
+ y
3
y
4
)
Vy
A
1
=
1
4
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
Bài 24. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận
A =
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
Giải
Sử dụng phương pháp 3.
Xét hệ
x
2
+ x
3
+ x
4
= y
1
(1)
x
1
+ x
3
+ x
4
= y
2
(2)
x
1
x
2
+ x
4
= y
3
(3)
x
1
x
2
x
3
= y
4
(4)
(1) + (2) (3) + (4) = x
1
+ x
2
+ x
3
+ x
4
= y
1
+ y
2
y
3
+ y
4
()
(1) () = x
1
= y
2
+ y
3
y
4
() (2) = x
2
= y
1
y
3
+ y
4
(4) = x
3
= x
1
x
2
y
4
= y
1
+ y
2
y
4
(3) = x
4
= x
1
+ x
2
+ y
3
= y
1
y
2
+ y
3
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giải BT về ma trận nghịch đảo

Tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước........

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20701     Tải về: 77     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 188917
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 53 Lượt xem: 162846
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1917 Lượt xem: 140861
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 801 Lượt xem: 132642
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 801 Lượt xem: 132642
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2457 Lượt xem: 130819
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 324 Lượt xem: 91264
tâm lý học đại cương Lượt tải: 470 Lượt xem: 79562
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 293 Lượt xem: 62503