Tài liệu

GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1193     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH - tài liệu, sách iDoc.VnGIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH,Kiến thức: - Lập sơ đồ tạo ảnh cho hệ nhiều thấu kính đồng trục - Chứng minh được công thức độ tụ tương đương của hệ thấu…
GII BÀI TOÁN V H THU
KÍNH
1. MC TIÊU
1.1. Kiến thc:
- Lập sơ đ to nh cho h nhiu thấu kính đồng trc
- Chứng minh được công thức độ tụ tương đương của h thu kính ghép sát
- Xây dng lại được công thức tính độ phóng đại nh qua h quang hc
1.2. Kĩ năng:
- Lập sơ đ to nh
V nh qua h thu kính
Gii bài toán v h thu kính
1.3. Thái độ (nếu có):
2. CHUN B
2.1. Giáo viên:
- Hình v 5.5 trên giy to dùng chng minh.
2.2. Hc sinh:
- Ôn li TKHT, TKPK
3. TIN TRÌNH DY, HC
Hoạt động 1 (...phút): Kim tra bài cũ
Hoạt động ca Hc sinh Tr giúp ca Giáo viên
Tr li ming hoc bng phiếu Dùng PC2 – 9 i 29 để kim tra
Hoạt động 2 (...phút): Hong dn hc sinh cách lập sơ đồ to nh qua
quang h, gii bài toán hệ kính đồng trc ghép cách khong.
Hoạt động ca Hc sinh Tr giúp ca Giáo viên
- Đọc đềi, tìm cách gii
- Theo i và vn dngvào bài
theo hướng dn
- Cho HS làm bài tp 1 trang
193
- H.dn HS tìm hiểu đường
truyn ánh sáng, s to nh
qua tng quang c, vai trò nh
vt ca
' '
1 1
A B
Hoạt động 2 (...phút):Xây dng công thc xác định s phóng đại nh ca
h
Hoạt động ca Hc sinh Tr giúp ca Giáo viên
Vn dng hoàn thành i tp1. - Dùng phiếu PC1 nêu câu hi
Liên hệ quảng cáo

- tr li câu hi PC1
- Tr li C.6
Hoạt động 3 (...phút: Xây dng công thức tính độ tụ tương đương của h
kính ghép sát
Hoạt động ca Hc sinh Tr giúp ca Giáo viên
- Tr li câu hi PC2
- Chng minh công thc theo
hướng dn
- Làm bài tp 2
- Nêu câu hi PC2
- Hướng dn tr li PC2
- Cho hc sinh làm bài tp 2
trang 194
Hoạt động 4(...phút): vn dng - cng c
Hoạt động ca Hc sinh Tr giúp ca Giáo viên
- Tr li câu hi và bài tp theo
phiếu PC3
- Cho HS làm bài tp theo phiếu
PC3
Nhận xét đánh giá nhấn mnh
kiến thc trong bài
Hoạt động ca Hc sinh Tr giúp ca Giáo viên
- Ghi câu hi và bài tp v nhà.
- Ghi nhng chun b cho bài
- Nêu câu hi và bài tp v nhà.
- Yêu cu: HS chun bi sau.
Liên hệ quảng cáo

GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH

Kiến thức: - Lập sơ đồ tạo ảnh cho hệ nhiều thấu kính đồng trục - Chứng minh được công thức độ tụ tương đương của hệ thấu kính ghép sát - Xây dựng lại được công thức tính độ phóng đại ảnh qua hệ quang học 1.2. Kĩ năng: - Lập sơ đồ tạo ảnh Vẽ ảnh qua hệ thấu kính Giải bài toán về hệ thấu kính 1.3. Thái độ (nếu có): 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Hình vẽ 5.5 trên giấy to dùng chứng minh. 2.2. Học sinh: - Ôn lại TKHT, TKPK

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1193     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 559 Lượt xem: 24213
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 475 Lượt xem: 22140
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 162 Lượt xem: 20671