Thành viên idoc2012

GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH

- 12 tháng trước
1,291
Báo lỗi

Kiến thức: - Lập sơ đồ tạo ảnh cho hệ nhiều thấu kính đồng trục - Chứng minh được công thức độ tụ tương đương của hệ thấu kính ghép sát - Xây dựng lại được công thức tính độ phóng đại ảnh qua hệ quang học 1.2. Kĩ năng: - Lập sơ đồ tạo ảnh Vẽ ảnh qua hệ thấu kính Giải bài toán về hệ thấu kính 1.3. Thái độ (nếu có): 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Hình vẽ 5.5 trên giấy to dùng chứng minh. 2.2. Học sinh: - Ôn lại TKHT, TKPK

Nội dung
Microsoft Word - Vat ly 11 - 27

GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU

KÍNH

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

- Lập sơ đồ tạo ảnh cho hệ nhiều thấu kính đồng trục

- Chứng minh được công thức độ tụ tương đương của hệ thấu kính ghép sát

- Xây dựng lại được công thức tính độ phóng đại ảnh qua hệ quang học

1.2. Kĩ năng:

- Lập sơ đồ tạo ảnh

Vẽ ảnh qua hệ thấu kính

Giải bài toán về hệ thấu kính

1.3. Thái độ (nếu có):

2. CHUẨN BỊ

2.1. Giáo viên:

- Hình vẽ 5.5 trên giấy to dùng chứng minh.

2.2. Học sinh:

- Ôn lại TKHT, TKPK

3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC

Hoạt động 1 (...phút): Kiểm tra bài cũ

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

Trả lời miệng hoặc bằng phiếu Dùng PC2 – 9 bài 29 để kiểm tra

Hoạt động 2 (...phút): Hứong dẫn học sinh cách lập sơ đồ tạo ảnh qua

quang hệ, giải bài toán hệ kính đồng trục ghép cách khoảng.

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Đọc đề bài, tìm cách giải

- Theo dõi và vận dụngvào bài

theo hướng dẫn

- Cho HS làm bài tập 1 trang

193

- H.dẫn HS tìm hiểu đường

truyền ánh sáng, sự tạo ảnh

qua từng quang cụ, vai trò ảnh

vật của ' '1 1A B

Hoạt động 2 (...phút):Xây dựng công thức xác định số phóng đại ảnh của

hệ

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

Vận dụng hoàn thành bài tập1. - Dùng phiếu PC1 nêu câu hỏi

- trả lời câu hỏi PC1

- Trả lời C.6

Hoạt động 3 (...phút: Xây dựng công thức tính độ tụ tương đương của hệ

kính ghép sát

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Trả lời câu hỏi PC2

- Chứng minh công thức theo

hướng dẫn

- Làm bài tập 2

- Nêu câu hỏi PC2

- Hướng dẫn trả lời PC2

- Cho học sinh làm bài tập 2

trang 194

Hoạt động 4(...phút): vận dụng - củng cố

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Trả lời câu hỏi và bài tập theo

phiếu PC3

- Cho HS làm bài tập theo phiếu

PC3

Nhận xét đánh giá nhấn mạnh

kiến thức trong bài

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Ghi câu hỏi và bài tập về nhà.

- Ghi những chuẩn bị cho bài

- Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.

- Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.

sau.

4. RÚT KINH NGHIỆM

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang