Thành viên bautroidemcuaem1010

Giải bài tập thực hành môn kinh tế lượng

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/9 trang
Tải xuống
Thành viên bautroidemcuaem1010

Giải bài tập thực hành môn kinh tế lượng

- 12 tháng trước
2,441
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo các bài tập thực hành môn Kinh tế lượng giúp ôn tập ký thi hết môn dành cho sinh viên khoa toán kinh tế có kềm lời giải

Nội dung
Ho ten s/v: Nguyen Van A

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH

MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Họ tên s/v: Nguyễn Văn A

Lớp: TCDN 2

Số thứ tự: 25

Bài 1:

(a) Đồ thị phân tán của chi tiêu theo thu nhập:

(b) Mô hình hồi quy tuyến tính mẫu của chi tiêu theo thu nhập là:

CHITIEU = 24.45455 + 0.5091*THUNHAP

Giá trị ước lượng của β2 là 0,5091 cho biết: khi thu nhập tăng (giảm) 1 USD/tuần thì chi tiêu trung bình của một hộ gia đình tăng (giảm) 0,51

USD/tuần.

Bài 2:

Mô hình hồi quy tuyến tính mẫu của GDP theo X như sau:

GDP = 2933.0368 + 97.683*X

Giá trị ước lượng của β2 là 97,683 cho biết: Trong khoảng thời gian 1972-1991, tổng sản phẩm nội địa tính theo đô la năm 1987 của Hoa Kỳ

tăng trung bình hàng năm khoảng 97,683 tỷ USD.

(C) Mô hình hồi quy tuyến tính mẫu của GDP1 theo X trong giai đoạn 1972-1986 như sau:

GDP1 = 758.0657143 + 225.5967857*X

Các giá trị dự báo của GDP tính theo đô la hiện hành cho ở bảng sau:

Năm Giá trị dự báo

1987 4367.61428571

1988 4593.21107143

1989 4818.80785714

1990 5044.40464286

1991 5270.00142857

Bài 3:

(a) Hồi quy lnQ theo lnL và lnK ta được kết quả như sau:

Giá trị ước lượng của α là 0,1915 cho biết: trong giai đoạn 1976-1991, khi lao động tăng (hay giảm) 1% thì sản lượng công nghiệp của Việt

Nam tăng (hay giảm) 0,1915%(với điều kiện các yếu tố khác không đổi)

Giá trị ước lượng của β là 0,9427 cho biết: trong giai đoạn 1976-1991, khi lượng vốn tăng (hay giảm) 1% thì sản lượng công nghiệp của Việt

Nam tăng (hay giảm) 0,9427%(với điều kiện các yếu tố khác không đổi)

(b) Hàm hồi quy tuyến tính mẫu cần tìm là:

(c) Vì p-value = 0,0003 < 0,02 nên ta bác bỏ giả thiết H0: β2 = 0. Tức ln(K/L) có ảnh hưởng đến ln(Q/L)

(d) R2 = 0,67566.

* Vì p-value = 0,7233 > 0,1 nên ta chấp nhận giả thiết H0: β1 = 0. Điều này cho thấy ln(L) không ảnh hưởng đến ln(Q/L), tức lượng lao động

không ảnh hưởng đến năng suất lao động trong ngành công nghiệp.

* trong giai đoạn 1976-1991, khi mức trang bị vốn cho lao động tăng

(hay giảm) 1% thì năng suất lao động trong ngành công nghiệp của Việt

Nam tăng (hay giảm) 0,943%(với điều kiện các yếu tố khác không đổi)

Bài 4:

(1) * Giá trị trung bình của biến hhexp là:

15273,86.

Giá trị này cho biết mức chi tiêu trung bình hàng năm của một hộ gia

đình là 15273,86 ngàn đ.

* Giá trị trung vị của biến hhexp là:

11655,43

Giá trị này cho biết 50% số hộ gia đình có mức chi tiêu hàng năm ≤ 11655,43 ngàn đ và 50% số hộ gia đình có chi tiêu hàng năm trên mức

này.

. . . . . .

(2)

Giá trị trung bình 24216,24

Trung vị 19295,92

Giá trị lớn nhất 199271

Giá trị thấp nhất 1451,857

Sai số chuẩn 18217,39

(4) Ma trận hệ số tương quan như sau:

Các cặp biến HHEXP và PCEXP; HHSIZE và RICEXPD có tương

quan khá chặt chẽ.

(5) Đồ thị phân tán của age và hhexp như sau:

Từ đồ thị trên, ta thấy giữa tuổi của chủ hộ và số thành viên trong hộ

gia đình không có tương quan với nhau.

• Đồ thị phân tán của hhsize và ricexpd như sau:

Từ đồ thị trên, ta thấy giữa số thành viên trong hộ gia đình và chi tiêu

cho mặt hàng gạo của hộ gia đình có tương quan khá chặt chẽ.

(6) Hàm hồi quy tuyến tính mẫu của ricexpd

MÔN KINH TẾ LƯỢNG GDP = 2933.0368 + 97.683*X GDP1 = 758.0657143 + 225.5967857*X Giá trị trung bình

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang