Tài liệu

Giải bài tập thực hành môn kinh tế lượng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2383     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Giải bài tập thực hành môn kinh tế lượng - tài liệu, sách iDoc.VnGiải bài tập thực hành môn kinh tế lượng,Tài liệu tham khảo các bài tập thực hành môn Kinh tế lượng giúp ôn tập ký thi hết môn dành cho sinh viên khoa toán kinh tế có kềm lời…
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP H CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIP
GII BÀI TP THC HÀNH
MÔN KINH T LƯỢNG
H tên s/v: Nguyn Văn A
Lp: TCDN 2
S th t: 25
Bài 1:
(a) Đồ th phân tán ca chi tiêu theo thu nhp:
(b) Mô hình hi quy tuyến tính mu ca chi tiêu theo thu nhp là:
CHITIEU = 24.45455 + 0.5091*THUNHAP
Giá tr ước lượng ca β
2
là 0,5091 cho biết: khi thu nhp tăng (gim) 1
USD/tun thì chi tiêu trung bình ca mt h gia đình tăng (gim) 0,51
USD/tun.
Liên hệ quảng cáo

Bài 2:
Mô hình hi quy tuyến tính mu ca GDP theo X như sau:
GDP = 2933.0368 + 97.683*X
Giá tr ước lượng ca β
2
là 97,683 cho biết: Trong khong thi gian
1972-1991, tng sn phm ni địa tính theo đô la năm 1987 ca Hoa K
tăng trung bình hàng năm khong 97,683 t USD.
(C) Mô hình hi quy tuyến tính mu ca GDP1 theo X trong giai đon
1972-1986 như sau:
GDP1 = 758.0657143 + 225.5967857*X
Các giá tr d báo ca GDP tính theo đô la hin hành cho bng sau:
Năm Giá tr d báo
1987 4367.61428571
1988 4593.21107143
1989 4818.80785714
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giải bài tập thực hành môn kinh tế lượng

Tài liệu tham khảo các bài tập thực hành môn Kinh tế lượng giúp ôn tập ký thi hết môn dành cho sinh viên khoa toán kinh tế có kềm lời giải

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2383     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 182524
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 45 Lượt xem: 162669
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1837 Lượt xem: 139930
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 777 Lượt xem: 131909
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 777 Lượt xem: 131909
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2397 Lượt xem: 130027
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 302 Lượt xem: 90483
tâm lý học đại cương Lượt tải: 446 Lượt xem: 79165
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 62073