Tài liệu

Đóng vai Trương Sinh kể lại "chuyện người con gáiNam xương"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 19409     Tải về: 7     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Đóng vai Trương Sinh kể lại "chuyện người con gáiNam xương" - tài liệu, sách iDoc.VnĐóng vai Trương Sinh kể lại "chuyện người con gáiNam xương",- Giới thiệu nhân vật - Khái quát cốt truyện (từ đầu đến đoạn TS lấy Vũ Nương về làm vợ = Người kể hóa thân vào TS = Ngôi kể…
background image

Đóng vai Trương Sinh kể lại "chuyện người con gái 

Nam xương"  

MB :  

 

- Gi

ới thiệu nhân vật 

 

- Khái quát c

ốt truyện (từ đầu đến đoạn TS lấy Vũ Nương 

v

ề làm vợ => Người kể hóa thân vào TS => Ngôi kể thứ 

nh

ất (xưng "tôi") 

 

background image

TB : 

 

- K

ể lại truyện từ đoạn TS phải đi lính,thêm chi tiết tưởng 

tượng : tuy TS đi lính nhưng vẫn thư từ về nhà để biết 

được tình hình của vợ & mẹ nơi quê nhà => chú ý chỉ khái 

quát truy

ện (vì TS phải xa nhà,ko thể kể tường tận),ví dụ : 

bi

ết được tin vợ có mang sinh ra bé trai đặt tên là Đản,mẹ 

ốm... 

 

Khi TS đi lính trở về => tiếp tục câu chuyện => chú ý nêu 

được suy nghĩ về vợ => bộc lộ cảm xúc giận dữ khi biết 

background image

v

ợ đã phản bội => hành động : đánh,mắng,mặc cho hàng 

xóm can ngăn.... 

 

- Không k

ể chi tiết Vũ Nương ra bờ sông Hoàng Giang & 

th

ề với trời đất trước khi nhảy xuống sông tự vẫn mà chỉ 

k

ể chi tiết mấy ngày sau TS nghe được tin VN trầm mình 

t

ự vẫn...=> bộc lộ cảm xúc => buồn bã... 

 

- Ti

ếp tục câu chuyện => biết được mình đã hiểu nhầm vợ 

nhưng sự đã rồi => đau đớn tuyệt vọng... 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Đóng vai Trương Sinh kể lại "chuyện người con gáiNam xương"

- Giới thiệu nhân vật - Khái quát cốt truyện (từ đầu đến đoạn TS lấy Vũ Nương về làm vợ = Người kể hóa thân vào TS = Ngôi kể thứ nhất (xưng "tôi";)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm