Tài liệu

Đơn Xinh Vào Đảng 2013-2014

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2556     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Đơn Xinh Vào Đảng 2013-2014 - tài liệu, sách iDoc.Vn
Đơn Xinh Vào Đảng 2013-2014
Đơn xinh vào Đảng 2013-2014
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Đảng cộng sản việt nam

 

Đơn xin vào đảng

 

Kính gửi: Chi uỷ: …………………………………………………………………….

      Đảng uỷ: ………………………………………………………………….

 

Tôi là: …………………………………………Sinh ngày ….. tháng …… năm ……..

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………...

Quê quán: (ghi theo quy định địa danh, hành chính mới) …………………………….

Dân tộc: ………………………………………Tôn giáo……………………………..

Trình độ học vấn: ……………………………………………………………….…….

Nơi ở hiện nay: (ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu)……………………………………….

Nghề nghiệp…………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………....

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………………....

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày …… tháng …… năm…………....

tại …………………………………………………………………………………….

Được xét là cảm tình Đảng ngày ….. tháng …… năm ………. tại chi bộ …………….

………………………………………………………………………………………..

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ hoặc của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được (nêu mấy ý sau):

-         Nêu bản chất giai cấp của Đảng;

-         Nêu mục tiêu, lý tưởng của Đảng;

-         Nhận thức về vai trò lãnh đạo của chi bộ và Đảng bộ Nhà trường;

Tôi tự nguyện thực hiện và thừa nhận Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng;

Tôi tự nguyện viết đơn này xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                      …., ngày………tháng……..năm ……….

                                                                                                           Người làm đơn:

                                                                                                      (Kí và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2556     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21542
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 15958
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10533
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 47 Lượt xem: 10273
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9686
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9032