Tài liệu

Đơn xin vào Đảng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 115697     Tải về: 204     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Đơn xin vào Đảng - tài liệu, sách iDoc.VnĐơn xin vào Đảng mới nhất 2014
Đ NG C NG S N VI T NAM
Ngày 05 tháng 04 năm 2005
Đ N XIN VÀO Đ NGƠ
Kính g i: T Đ ng, Chi b KDC 4
Ban ch p hành Đoàn Ph ng 2 ườ
Đ ng y Ph ng 2 Qu n 5 ườ
Tôi tên Lâm Qu c Quân sinh ngày 25 tháng 07 năm 1978 n i sinh Cà Mau. ơ
Nguyên Quán Xã Phú M Huy n Phú Tân T nh Cà Mau.
Th ng trú t is 139 Nguy n Trãi Ph ng 2 Qu n 5 TP H Chí Minh.ườ ườ
Dân T c Kinh Tôn giáo không.
Ngày vào Đoàn 13 tháng 04 năm 1996 t i tr ng PTTH Bùi Th Xuân Qu n 1. ườ
Ngh nghi p công nhân viên.
Ch c v đoàn th Phó bí th Đoàn Ph ng 2. ư ườ
Qua quá trình công tác cũng nh tìm hi u v Đi u l Đ ng C ng S n Vi tư
Nam; đ c s giáo d c c a Chi b 4 và Ban ch p hành Đoàn TNCS Ph ng 2 tôiượ ườ
nh n th c đ c: ư
Đ ng C ng S n Vi t Nam đ i tiên phong c a giai c p công nhân Vi t
Nam, đ i bi u trung thành c a giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng c a c
dân t c, Đ ng l y ch nghĩa Mác Nin t t ng H Chí Minh làm n n ư ư
t ng t t ng, kim ch nam cho hành đ ng, l y t p trung dân ch làm nguyên t c ư ưở
t ch c c b n, lãnh đ o h i b ng c ng lĩnh, chi n l c, các chính sách ơ ươ ế ượ
ch tr ng công tác. D i s lãnh đ o c a Đ ng đã t p h p l c l ng t tu ươ ướ ượ
c a toàn dân, s c m nh dân t c s c m nh th i đ i v t m i khó khăn th ượ
thách đ đi đ n th ng l i đi lên con đ ng ch nghĩa h i đ a đ t n c ti n ế ườ ư ướ ế
lên t ng b c v ng ch c giành đ c nh ng thành t u quan tr ng trong chính tr , ướ ượ
kinh t , đ i s ng nhân dân đ c c i thi n v i nh ng th ng l i trên cho ta thêm tế ượ
hào v dân t c, t hào v Đ ng.
Đoàn viên TNCS H Chí Minh tôi nh n th c đ c c n ph i ti p t c ượ ế
phát huy truy n th ng anh hùng c a dân t c, ý th c t l c t c ng, tinh th n lao ự ự ườ
đ ng sáng t o đ đ a đ t n c ngày càng giàu m nh. ư ướ
Nay tôi làm đ n này xin đ c đ ng vào hàng ngũ c a Đ ng đ c ng hi nơ ượ ế
và góp ph n xây d ng Đ ng v ng m nh, xây d ng XHCN ngày càng giàu đ p.
Khi đ c đ ng vào hàng ngũ c a Đ ng tôi nguy n trung thành v i đ ngượ ư
l i t ng Cách m ng c a Đ ng, ph n đ u hoàn thành nhi m v đ c giao, ưở ượ
x ng đáng là ng i đ ng viên Đ ng C ng S n Vi t Nam. ườ
Ng i làm đ nườ ơ
Lâm Qu c Quân
Đơn xin vào Đảng
Đơn xin vào Đảng mới nhất 2014
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 115697     Tải về: 204     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1087 Lượt xem: 170555
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 204 Lượt xem: 115581
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 74 Lượt xem: 81551
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 327 Lượt xem: 71506
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 53737
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 45 Lượt xem: 47700
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44756