Tài liệu

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 15328     Tải về: 20     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN - tài liệu, sách iDoc.VnĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN,Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự phường Hàng Bài
background image

C NG HÒA XàH I CH  NGHĨA VI T NAM

Đ c 

ộ l p – T  do – H nh

ạ  phúc.

Đ N XIN 

Ơ

THAM GIA NGHĨA V  QUÂN S  T  NGUY N.

Ự Ự

Kính g i

ử : H i đ ng nghĩa v  quân s  qu n Hoàn Ki m;

ộ ồ

ự ậ

ế

                  H i đ ng nghĩa v  quân s  ph ng Hàng Bài;

ộ ồ

ự ườ

                                            BCH Đoàn ph ng Hàng Bài.

ườ

Tên tôi là:...............................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:............................................................................................................

Hi n đang  :

ở ..........................................................................................................................

Tình tr ng s c kh e:

ỏ .............................................................................................................

Hoàn c nh b n thân:

.............................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Tôi làm đ n này,  kính mong H i đ ng nghĩa v  quân s  Qu n Hoàn Ki m; H i

ơ

ộ ồ

ế

ộ  

đ ng nghĩa v  quân s  ph ng Hàng Bài; BCH Đoàn ph ng Hàng Bài xét duy t cho tôi

ự ườ

ườ

 

tham gia đi nghĩa v  quân s  trong đ t tuy n quân s p t i. Tôi xin cam k t s  nghiêm

ắ ớ

ế ẽ

 

background image

ch nh ch p hành nh ng quy đ nh c a pháp lu t cũng nh  c a đ n v  trong su t th i gian

ư ủ ơ ị

 

tham gia luyên t p.

Hà N i, ngày    tháng    năm 2009.

NG

I LÀM Đ N

ƯỜ

Ơ

KÝ TÊN

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự phường Hàng Bài

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 15328     Tải về: 20     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 18255
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 30 Lượt xem: 11407
Có thể bạn quan tâm
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 16 Lượt xem: 8792
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 8369
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 9 Lượt xem: 6591
Đơn xác nhận tình trạng hôn nhân Lượt tải: 22 Lượt xem: 6362