Tài liệu

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3906     Tải về: 9     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ - tài liệu, sách iDoc.VnĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ,Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . . . Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hiện đang…
background image

C NG HÒA XàH I CH  NGHĨA VI T NAM

Đ c l p - T  do - H nh phúc

ộ ậ

Đ N XIN 

Ơ

T M HOÃN NGHĨA V  QUÂN S

Kính g i: 

ở - BAN GIÁM HI U TR

NG Đ I H C SÀI GÒN

ƯỜ

                             - BAN CH  NHI M KHOA CÔNG NGH  THÔNG TIN

Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã s  sinh viên: . . . . . . . . . . . .

 

Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hi n đang h c l p 

ọ ớ (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . 

H   đào   t o   chính   quy     t i   Tr

ng   Đ i   h c   Sài   Gòn.   H   kh u   th

ng

ườ

ườ  

trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nay tôi làm đ n này kính g i đ n Ban Giám hi u Tr

ng Đ i h c Sài Gòn xác

ơ

ở ế

ườ

ạ ọ

 

nh n cho tôi đ

c t m hoãn nghĩa v  quân s  t i đ a ph

ng theo quy đ nh.

ượ ạ

ự ạ ị

ươ

Kính mong đ

c s  ch p thu n c a Ban Giám hi u./.

ượ ự ấ

   . . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . . .
   

  

  Ng

i làm đ n

ườ

ơ

      (Ký tên và ghi rõ h  tên)

 

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . . . Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hiện đang học lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . Hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Sài Gòn. Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3906     Tải về: 9     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 846 Lượt xem: 144931
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99192
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60834
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 51 Lượt xem: 56919
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47150
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39187
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29716