Tài liệu

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4820     Tải về: 10     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ - tài liệu, sách iDoc.Vn
ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . . . Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hiện đang học lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . Hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Sài Gòn. Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Mẫu: 1a

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ

Đ N XIN Ơ T M HOÃN NGHĨA V QUÂN SẠ Ụ Ự

Kính g i: ở - BAN GIÁM HI U TR NG Đ I H C SÀI GÒNỆ ƯỜ Ạ Ọ - BAN CH NHI M KHOA CÔNG NGH THÔNG TINỦ Ệ Ệ

Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã s sinh viên: . . . . . . . . . . . .ố Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hi n đang h c l p ệ ọ ớ (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . H đào t o chính quy t i Tr ng Đ i h c Sài Gòn. H kh u th ngệ ạ ạ ườ ạ ọ ộ ẩ ườ trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nay tôi làm đ n này kính g i đ n Ban Giám hi u Tr ng Đ i h c Sài Gòn xácơ ở ế ệ ườ ạ ọ nh n cho tôi đ c t m hoãn nghĩa v quân s t i đ a ph ng theo quy đ nh.ậ ượ ạ ụ ự ạ ị ươ ị

Kính mong đ c s ch p thu n c a Ban Giám hi u./.ượ ự ấ ậ ủ ệ

. . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . . . Ng i làm đ nườ ơ

(Ký tên và ghi rõ h tên)ọ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4820     Tải về: 10     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1109 Lượt xem: 173114
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118148
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 82919
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 341 Lượt xem: 73530
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54194
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48563
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45209