Tài liệu

Đơn xin nghỉ học tạm thời + bảo lưu kết quả học tập

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7363     Tải về: 16     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Đơn xin nghỉ học tạm thời + bảo lưu kết quả học tập - tài liệu, sách iDoc.VnHướng dẫn viết đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên đại học
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p – T do – H nh phúc
----------&----------
Đ N XIN NGH H C T M TH I VÀ B O L U K T QUƠ Ư
Kính g i:
- Ban Giám hi u
- Ban Ch nhi m khoa (B môn) …………………….
- Phòng Công tác Chính tr và qu n lý sinh viên
H và tên: ………………………………, Mã sinh viên………………….
Ngày, tháng, năm sinh…………………………………….
L p…………. , Ngành …………… Khoa………. …………………… Khoá……
Em làm đ n này kính đ ngh Nhà tr ng xét cho em đ c ngh h c t m th i t ngàyơ ườ ượ
…… tháng….. năm …… H c kỳ….. năm h c 200 …. – 200……
Lý do: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Kính đ ngh Nhà tr ng quan tâm giúp đ . Em xin chân thành c m n. ườ ơ
Ngày …… tháng ……năm 20…..
Ý ki n c a cha (m ) sinh viên Ng i làm đ nế ườ ơ
Xác nh n c a Chính quy n đ a ph ng ho c c quan y t ươ ơ ế
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Ký tên, đóng d u
Ý ki n đ ngh c a Ban Ch nhi m khoa (b môn) Qu n lý sinh viênế
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Ch nhi m khoa
Đơn xin nghỉ học tạm thời + bảo lưu kết quả học tập
Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên đại học
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7363     Tải về: 16     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21625
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 16071
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10704
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 47 Lượt xem: 10446
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9713
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9059