Tài liệu

Đơn xin ly hôn đồng thuận

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2976     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Đơn xin ly hôn đồng thuận - tài liệu, sách iDoc.VnĐơn xin ly hôn được sự đồng ý của cả hai phía...
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
ĐƠN YÊU CU CÔNG NHN THUN TÌNH LY HÔN,
NUÔI CON, CHIA TÀI SN KHI LY HÔN
Kính gi:
………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi là:
H và tên:
…………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày……….tháng………..năm…………………………………………………………..
Chng minh thư s:………………..cp ngày……………………..ti…………
Nơi đăng ký h khu thường trú:………………………………………………………………..
Ch hin nay: ……………………………………………………………………………………
Ngh nghip:
…………………………………………………………………………………………………
Địa ch cơ quan hoc nơi làm vic:…………………………………………………..
Thu nhp hàng tháng (lương, thu nhp khác………):………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
H và tên:…………………… ……………………………………………………………………
Sinh
ngày……….tháng………..năm………………………………………………………………..
Chng minh thư s:…………………………..cp ngày………………..ti……………
Nơi đăng ký h khu thường trú:………………………………………………………… …..
Ch hin nay:
……………………………………………………………………………………….
Ngh nghip:…………………………………………………………………… …………………
Địa ch cơ quan hoc nơi làm vic:………………………………………………………….
Thu nhp hàng tháng (lương, thu nhp khác………):……………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………
Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày………tháng……..năm………….Ti…………
Chúng tôi làm đơn này yêu cu Toà án nhân dân …………………………..công nhn thun
tình ly hôn, lý do:
………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………
…………
Yêu cu Toà án công nhn s t nguyn tho thun ca chúng tôi:
V con chung có (chưa có):………………………………………………………
1. H và tên:………………………Sinh ngày………..tháng………..năm…………
2. H và tên:………………..sinh ngày………..tháng………..năm……………….
………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………
…………
Chúng tôi đã tho thun v người trc tiếp nuôi con và mc cp dưỡng nuôi con hàng tháng
như sau: …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………
…………
Đơn xin ly hôn đồng thuận
Đơn xin ly hôn được sự đồng ý của cả hai phía...
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2976     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21318
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 15740
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10274
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 44 Lượt xem: 9843
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9645
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9009