Tài liệu

Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 SV-K

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 408     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 SV-K - tài liệu, sách iDoc.VnĐơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 SV-K,Tài liệu tham khảo hơn 50 biểu mẫu hành chính dành cho các bạn học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức đang công tác giảng dạy tại các trường…
background image

C NG HÒA XàH I CH  NGHĨA VI T NAM

       Đ c l p - T  do - H nh phúc

ộ ậ

Đ N XIN LÀM Đ  ÁN - KHÓA LU N T T NGHI P

Ơ

                            Kính g i: Tr

ng Khoa .............................................

ưở

H  và tên:

 

……………………………………………………………….......

Ngày sinh: ……..…/……./………..  N i sinh: ……….……………………

ơ

Mã s  SV: ………………………..... L p:

………………………………….

Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………...
Đi m trung bình chung tích lu  đ n th i đi m hi n nay

ỹ ế

 

là:...........................

Nay Tôi làm đ n này kính xin Tr

ng khoa ..........................................

ơ

ưở

 

xem xét cho Tôi đ

c làm đ  án - khóa lu n t t nghi p v i n i dung nh  sau:

ượ

ậ ố

ớ ộ

ư

- Tên đ  tài:……………………………...……………………….

………......

.........................................................................................................................
- Ng

i gi i thi u và h

ng d n…………………………...…….……......

ườ

ướ

Xin trân tr ng c m  n./.

ả ơ

Ý ki n c a Gi ng viên gi i thi u

ế

………………………………...

          M  Tho, ngày…… tháng…… năm 20…

        Ng

i làm đ n

ườ

ơ

      (Ký tên và ghi rõ h  tên)

 

         ………………………………...

Phê duy t c a Tr

ng khoa

ệ ủ

ưở

………………………………...

10 SV-K 

background image

10 SV-K 

Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 SV-K

Tài liệu tham khảo hơn 50 biểu mẫu hành chính dành cho các bạn học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức đang công tác giảng dạy tại các trường đại học và 25 các biểu mẫu báo cáo, thống kê nhằm góp phần thực hiện Quy chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, HS-SV và CBVC trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính với nhà trường.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 18466
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 32 Lượt xem: 11738
Có thể bạn quan tâm
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 16 Lượt xem: 8856
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 8421
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 12 Lượt xem: 6834
Đơn xác nhận tình trạng hôn nhân Lượt tải: 22 Lượt xem: 6408