Thành viên idoc2012

ĐƠN XIN KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHOÁN GỌN

- 11/10/2012
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên idoc2012

ĐƠN XIN KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHOÁN GỌN

- 11/10/2012
7,071
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo về mẫu đơn xin ký tiếp hợp đồng lao động khoán gọn

Nội dung
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

ĐƠN XIN KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHOÁN GỌN

Kính gửi: Ban Giám đốc .

Tên tôi là: Trần Vinh Quang

Nơi ỏ hiện nay: TP Hạ Long Quảng Ninh

Tôi viết đơn này trình bầy với ban giám đốc một việc như sau:

Ngày 01/07/2009 tôi đã ký hợp đồng lao động khoán gọn làm bảo vệ tại phòng giao dịch Hồng Hà, trong thời gian làm việc tại phòng giao dịch tôi luôn

- Có trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản của phòng giao dịch trong thời gian trực gác.

- Hàng ngày ghi chép sỏ sách và ký nhận về việc giao nhận ca gác.

- Chấp hành quy chế nội quy lao động của NHCT Việt Nam, nội quy lao động của NHCT Quảng Ninh.

- Sử dụng thành thạo những công cụ hỗ trợ làm việc.

Hiện nay bản hợp đồng lao động đã hết hạn. phòng giao dịch Hồng Hà vãn có nhu cầu bảo vệ. Tôi mong muốn vãn được tiếp tục làm bảo vệ tại phòng giao dịch Hồng Hà.

Tôi viết đơn này mong ban giám đốc xem xét để tôi được tiếp tục ký tiếp hợp đồng lao động khoán gọn.

Tôi xin chan thành cảm ơn.

Hạ Long,ngày 01/10/2009

Người làm đơn

Trần Vinh Quang

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang