Tài liệu

Đơn xin chuyển công tác

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9010     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Đơn xin chuyển công tác - tài liệu, sách iDoc.VnĐơn xin thuyên chuyển công tác
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p-t do-H nh phúc.
__________
Đ N XIN THUYÊN CHUY N CÔNG TÁCƠ
Kính g i : - Giám đ c S Giáo d c và Đào t o Thành ph H Chí Minh.
- Th tr ng đ n v , Tr ng Phòng Giáo d c Qu n, Huy n. ư ơ ưở
H
tên :...............................................................................................................................................
.
Ngày, tháng, năm sinh :…………………………………………………………………………….
N i sinh :………………………………..ơ
H kh u th ng ườ
trú :.................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..........
Ch hi n
nay :........................................................................................................................................
Đ n v côngơ
tác :.......................................................................................................................................
Văn b ng chuyên
môn :.............................................................................................................................
Giáo viên
môn : ........................................................................................................................................
Năm vào ngành :................................................ Năm b nhi m
ng ch : .....................................................
Ch c v , công vi c đang
làm :....................................................................................................................
Nhi m s xin chuy n
đ n :......................................................................................................................... ế
1/.................................................................................................................................
............
2/.................................................................................................................................
............
Lý do thuyên
chuy n :................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
....................................................................................................................................
...........
Ngày tháng năm 200…
. Ý ki n c a Th tr ng đ n vế ư ơ
Ký tên
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Đơn xin chuyển công tác
Đơn xin thuyên chuyển công tác
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9010     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21318
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 15740
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10274
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 44 Lượt xem: 9843
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9645
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9009