Tài liệu

Đơn nghỉ dưỡng sức

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 205     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Đơn nghỉ dưỡng sức - tài liệu, sách iDoc.VnĐơn nghỉ dưỡng sức,Đơn nghỉ dưỡng sức. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện…
background image

Tên c  quan (đ n v )…………………..

ơ

ơ

Mã đ n v :…………………………….

ơ

DANH SÁCH NG

I LAO Đ NG  Đ  NGH  H

NG TR  C P NGH  DSPHSK 

ƯỜ

Ị ƯỞ

Ợ Ấ

SAU ĐI U TR  TH

NG T T, B NH T T DO TNLĐ- BNN

ƯƠ

Tháng…..quý…..năm…….

S  hi u tài kho n:………….……...……….m  t i:………….……………..………

ố ệ

ở ạ

T ng s  lao đ ng……..……...……………Trong đó n :………………..…………

T ng qu  l

ng trong (tháng) quý……………………....…………........…….……

ỹ ươ

STT

H  và tên

S  s  BHXH

ố ổ

S  đ n v  đ  ngh

ố ơ

ị ề

S  ngày ngh  trong kỳ

Ngh  t i gia đình

ỉ ạ

A

B

C

D

1

C ng

Ghi chú: Tr

ng h p ngh  t p trung ph i ghi rõ đ a ch  c  s  ngh  và th i gian ngh  t  ngày .....đ n ngày.....

ườ

ỉ ậ

ỉ ơ ở

ỉ ừ

ế

Ng

i l p

ườ ậ

Công đoàn c  s

ơ ở

K  toán tr

ng

ế

ưở

  (Ký, h  tên) 

  (Ký, đóng d u) 

  (Ký, h  tên) 

M c đ  suy gi m 

kh  năng lao đ ng 

do TNLĐ- BNN

background image

M u s : C 70 a- HD

DANH SÁCH NG

I LAO Đ NG  Đ  NGH  H

NG TR  C P NGH  DSPHSK 

ƯỜ

Ị ƯỞ

Ợ Ấ

SAU ĐI U TR  TH

NG T T, B NH T T DO TNLĐ- BNN

ƯƠ

Tháng…..quý…..năm…….

S  hi u tài kho n:………….……...……….m  t i:………….……………..………

ố ệ

ở ạ

T ng s  lao đ ng……..……...……………Trong đó n :………………..…………

T ng qu  l

ng trong (tháng) quý……………………....…………........…….……

ỹ ươ

S :……….

S  đ n v  đ  ngh

ố ơ

ị ề

Chi chú

S  ngày ngh  trong kỳ

S  ti n tr  c p

ố ề

ợ ấ

Ngh  t p trung

ỉ ậ

2

3

E

Ghi chú: Tr

ng h p ngh  t p trung ph i ghi rõ đ a ch  c  s  ngh  và th i gian ngh  t  ngày .....đ n ngày.....

ườ

ỉ ậ

ỉ ơ ở

ỉ ừ

ế

Ngày……tháng…..năm……

K  toán tr

ng

ế

ưở

Th  tr

ng đ n v

ủ ưở

ơ

  (Ký, h  tên) 

 (Ký, đóng d u)

background image

Tên c  quan (đ n v )…………………..

ơ

ơ

Mã đ n v :…………………………….

ơ

DANH SÁCH NG

I LAO Đ NG  Đ  NGH  H

NG TR  C P NGH  DSPHSK SAU THAI S N

ƯỜ

Ị ƯỞ

Ợ Ấ

Tháng…..quý…..năm…….

S  hi u tài kho n:………….……...……….m  t i:………….……………..………

ố ệ

ở ạ

T ng s  lao đ ng……..……...……………Trong đó n :………………..…………

T ng qu  l

ng trong (tháng) quý……………………....…………........…….……

ỹ ươ

STT

H  và tên

S  s  BHXH

ố ổ

A

B

C

D

1

C ng

Ghi chú: Tr

ng h p ngh  t p trung ph i ghi rõ đ a ch  c  s  ngh  và th i gian ngh  t  ngày .....đ n ngày.....

ườ

ỉ ậ

ỉ ơ ở

ỉ ừ

ế

Ng

i l p

ườ ậ

Công đoàn c  s

ơ ở

K  toán tr

ng

ế

ưở

  (Ký, h  tên) 

  (Ký, đóng d u) 

Đi u ki n tính 

h

ng

ưở

Lu  k  s  ngày h

ng 

ỹ ế ố

ưở

DSPHSK đ i v i s y thai, 

ố ớ ẩ

hút thai, thai ch t l u

ế ư

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Đơn nghỉ dưỡng sức

Đơn nghỉ dưỡng sức. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 205     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 18295
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 30 Lượt xem: 11459
Có thể bạn quan tâm
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 16 Lượt xem: 8817
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 8382
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 9 Lượt xem: 6633
Đơn xác nhận tình trạng hôn nhân Lượt tải: 22 Lượt xem: 6375