Tài liệu

Đơn nghỉ dưỡng sức

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 346     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Đơn nghỉ dưỡng sức - tài liệu, sách iDoc.Vn
Đơn nghỉ dưỡng sức
Đơn nghỉ dưỡng sức. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính.
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Tên c quan (đ n v )…………………..ơ ơ ị Mã đ n v :…………………………….ơ ị

DANH SÁCH NG I LAO Đ NG Đ NGH H NG TR C P NGH DSPHSK ƯỜ Ộ Ề Ị ƯỞ Ợ Ấ Ỉ SAU ĐI U TR TH NG T T, B NH T T DO TNLĐ- BNNỀ Ị ƯƠ Ậ Ệ Ậ

Tháng…..quý…..năm……. S hi u tài kho n:………….……...……….m t i:………….……………..………ố ệ ả ở ạ T ng s lao đ ng……..……...……………Trong đó n :………………..…………ổ ố ộ ữ T ng qu l ng trong (tháng) quý……………………....…………........…….……ổ ỹ ươ

STT H và tênọ S s BHXHố ổ

S đ n v đ nghố ơ ị ề ị

S ngày ngh trong kỳố ỉ

Ngh t i gia đìnhỉ ạ

A B C D 1

C ngộ

Ghi chú: Tr ng h p ngh t p trung ph i ghi rõ đ a ch c s ngh và th i gian ngh t ngày .....đ n ngày.....ườ ợ ỉ ậ ả ị ỉ ơ ở ỉ ờ ỉ ừ ế

Ng i l pườ ậ Công đoàn c sơ ở K toán tr ngế ưở (Ký, h tên) ọ (Ký, đóng d u) ấ (Ký, h tên) ọ

M c đ suy gi m ứ ộ ả kh năng lao đ ng ả ộ

do TNLĐ- BNN

M u s : C 70 a- HDẫ ố

DANH SÁCH NG I LAO Đ NG Đ NGH H NG TR C P NGH DSPHSK ƯỜ Ộ Ề Ị ƯỞ Ợ Ấ Ỉ SAU ĐI U TR TH NG T T, B NH T T DO TNLĐ- BNNỀ Ị ƯƠ Ậ Ệ Ậ

Tháng…..quý…..năm……. S hi u tài kho n:………….……...……….m t i:………….……………..………ố ệ ả ở ạ T ng s lao đ ng……..……...……………Trong đó n :………………..…………ổ ố ộ ữ T ng qu l ng trong (tháng) quý……………………....…………........…….……ổ ỹ ươ

S :……….ố S đ n v đ nghố ơ ị ề ị

Chi chú S ngày ngh trong kỳố ỉ

S ti n tr c pố ề ợ ấ Ngh t p trungỉ ậ

2 3 E

Ghi chú: Tr ng h p ngh t p trung ph i ghi rõ đ a ch c s ngh và th i gian ngh t ngày .....đ n ngày.....ườ ợ ỉ ậ ả ị ỉ ơ ở ỉ ờ ỉ ừ ế

Ngày……tháng…..năm…… K toán tr ngế ưở Th tr ng đ n vủ ưở ơ ị

(Ký, h tên) ọ (Ký, đóng d u)ấ

Tên c quan (đ n v )…………………..ơ ơ ị Mã đ n v :…………………………….ơ ị

DANH SÁCH NG I LAO Đ NG Đ NGH H NG TR C P NGH DSPHSK SAU THAI S NƯỜ Ộ Ề Ị ƯỞ Ợ Ấ Ỉ Ả Tháng…..quý…..năm…….

S hi u tài kho n:………….……...……….m t i:………….……………..………ố ệ ả ở ạ T ng s lao đ ng……..……...……………Trong đó n :………………..…………ổ ố ộ ữ T ng qu l ng trong (tháng) quý……………………....…………........…….……ổ ỹ ươ

STT H và tênọ S s BHXHố ổ

A B C D 1

C ngộ

Ghi chú: Tr ng h p ngh t p trung ph i ghi rõ đ a ch c s ngh và th i gian ngh t ngày .....đ n ngày.....ườ ợ ỉ ậ ả ị ỉ ơ ở ỉ ờ ỉ ừ ế

Ng i l pườ ậ Công đoàn c sơ ở K toán tr ngế ưở (Ký, h tên) ọ (Ký, đóng d u) ấ

Đi u ki n tính ề ệ h ngưở

Lu k s ngày h ng ỹ ế ố ưở DSPHSK đ i v i s y thai, ố ớ ẩ

hút thai, thai ch t l uế ư

M u s : C 69a- HDẫ ố

DANH SÁCH NG I LAO Đ NG Đ NGH H NG TR C P NGH DSPHSK SAU THAI S NƯỜ Ộ Ề Ị ƯỞ Ợ Ấ Ỉ Ả Tháng…..quý…..năm…….

S hi u tài kho n:………….……...……….m t i:………….……………..………ố ệ ả ở ạ T ng s lao đ ng……..……...……………Trong đó n :………………..…………ổ ố ộ ữ T ng qu l ng trong (tháng) quý……………………....…………........…….……ổ ỹ ươ

S :……….ố S đ n v đ nghố ơ ị ề ị

Chi chúS ngày ngh trong kỳố ỉ S ti n ố ề

Ngh t p trungỉ ậ 2 3 4 E

Ghi chú: Tr ng h p ngh t p trung ph i ghi rõ đ a ch c s ngh và th i gian ngh t ngày .....đ n ngày.....ườ ợ ỉ ậ ả ị ỉ ơ ở ỉ ờ ỉ ừ ế

Ngày……tháng…..năm…… K toán tr ngế ưở Th tr ng đ n vủ ưở ơ ị

(Ký, h tên) ọ (Ký, đóng d u)ấ

Ngh t i gia ỉ ạ đình

Tên c quan (đ n v )…………………..ơ ơ ị Mã đ n v :…………………………….ơ ị

DANH SÁCH NG I LAO Đ NG Đ NGH H NG TR C P NGH DSPHSK SAU M ĐAUƯỜ Ộ Ể Ị ƯỞ Ợ Ấ Ỉ Ố Tháng…..quý…..năm…….

S hi u tài kho n:………….……...……….m t i:………….……………..………ố ệ ả ở ạ T ng s lao đ ng……..……...……………Trong đó n :………………..…………ổ ố ộ ữ T ng qu l ng trong (tháng) quý……………………....…………........…….……ổ ỹ ươ

STT H và tênọ S s BHXHố ổ

A B C D 1 2

C ngộ

Ghi chú: Tr ng h p ngh t p trung ph i ghi rõ đ a ch c s ngh và th i gian ngh t ngày .....đ n ngày.....ườ ợ ỉ ậ ả ị ỉ ơ ở ỉ ờ ỉ ừ ế

Ng i l pườ ậ Công đoàn c sơ ở K toán tr ngế ưở (Ký, h tên) ọ (Ký, đóng d u) ấ

Đi u ki n tính ề ệ h ngưở

Th i gian đóng ờ BHXH

Lu k s ngày ỹ ế ố ngh h ng tr ỉ ưở ợ

c p m đauấ ố

M u s : C 68a- HDẫ ố

DANH SÁCH NG I LAO Đ NG Đ NGH H NG TR C P NGH DSPHSK SAU M ĐAUƯỜ Ộ Ể Ị ƯỞ Ợ Ấ Ỉ Ố Tháng…..quý…..năm…….

S hi u tài kho n:………….……...……….m t i:………….……………..………ố ệ ả ở ạ T ng s lao đ ng……..……...……………Trong đó n :………………..…………ổ ố ộ ữ T ng qu l ng trong (tháng) quý……………………....…………........…….……ổ ỹ ươ

S :……….ố S đ nghố ề ị

Chi chúS ngày ngh trong kỳố ỉ S ti n ố ềNgh t p trungỉ ậ

3 4 5 E

Ghi chú: Tr ng h p ngh t p trung ph i ghi rõ đ a ch c s ngh và th i gian ngh t ngày .....đ n ngày.....ườ ợ ỉ ậ ả ị ỉ ơ ở ỉ ờ ỉ ừ ế

Ngày……tháng…..năm…… K toán tr ngế ưở Th tr ng đ n vủ ưở ơ ị

(Ký, h tên) ọ (Ký, đóng d u)ấ

Ngh t i gia ỉ ạ đình

C70a-HD C69a-HD C68a-HD

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21612
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 16048
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10676
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 47 Lượt xem: 10433
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9712
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9055