Tài liệu

Đơn đề nghị cấp C/O Form B

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3728     Tải về: 36     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Đơn đề nghị cấp C/O Form B - tài liệu, sách iDoc.VnĐơn đề nghị cấp C/O Form B,Mẫu đơn đề nghị cấp C/O form B. Mời các bạn cùng tham khảo.
background image

 
Mã số đơn vị C/O:

Số C/O: 

1. Mã số thuế:

Số C/O cà phê: 

Số C/O hàng dệt:

2. Kính gửi: Chi nhánh Phòng Thương mại và Công 
    nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
    171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
    Tel: 9326498-9325989, Fax: 9325472
    Email : co-vcci@hcm.vnn.vn

3. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O

FORM B

4. Hình thức cấp (đánh dấu √ vào ô thích hợp)
 Cấp lần thứ nhất               Có trả lại C/O gốc
 Cấp lần thứ hai                  

Lý do: . . . . . ……………………………………………….
…………………………………………………………… . 

 5. Bộ hồ sơ gồm có: 
- Đơn đề nghị cấp C/O 
- Mẫu C/O
- Tờ khai hải quan xuất khẩu
- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu
- Giấy phép xuất khẩu 
- Hợp đồng mua bán


- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước
- Vận đơn đường biển
- Vận đơn đường không
- Các chứng từ khác………………………….. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
6. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):…………………………………………………………………………………
- Tên tiếng Anh: ……………………………………………………………………………………………………
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………
- Điện thoại: ………………………….                                                     Fax: ……………………………… 
7. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt):
- Tên tiếng Anh: ……………………………………………………………………………………………………
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………
- Điện thoại: ………………………….                                                     Fax: ……………………………… 
8. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)

9. Mã HS (10 số)

10. Số CAT

11. Số lượng

12. Trị giá

13. Số Invoice:…….
…………………….
Ngày: ……/…../…..

14. Nước nhập khẩu:
…………………….
…………………….

15. Số vận đơn:……………….
………………………………..
Ngày: ……./……../…………..

16. Những khai báo khác:
…………………………………
…………………………………

17. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:
- Ngày cấp:……./……./………………….
- Số……………..Lệ phí………………….
- Người kiểm tra: …………………………
- Người nhập dữ liệu: …………………….
- Người ký: ……………………………….
- Người trả: ………………………………
- Đề nghị đóng:

18. Đơn vị chúng tôi xin cam đoan lô hàng nói trên được khai báo 
chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ 
hàng hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai. 

Làm tại………………ngày……..tháng……năm……….

(Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)

 Correction 
 Issued 
 Duplicate 
 Dấu khác 
Đơn đề nghị cấp C/O Form B

Mẫu đơn đề nghị cấp C/O form B. Mời các bạn cùng tham khảo.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 18241
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 30 Lượt xem: 11382
Có thể bạn quan tâm
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 16 Lượt xem: 8784
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 8367
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 9 Lượt xem: 6585
Đơn xác nhận tình trạng hôn nhân Lượt tải: 22 Lượt xem: 6362