Thành viên idoc2012

Đơn đề nghị cấp C/O Form B

- 09/22/2012
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (1 trang)
Thành viên idoc2012

Đơn đề nghị cấp C/O Form B

- 09/22/2012
6,016
Báo lỗi

Mẫu đơn đề nghị cấp C/O form B. Mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung
1

Mã số đơn vị C/O:

Số C/O:

1. Mã số thuế:

Số C/O cà phê:

Số C/O hàng dệt:

2. Kính gửi: Chi nhánh Phòng Thương mại và Công

nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 9326498-9325989, Fax: 9325472

Email : co-vcci@hcm.vnn.vn

3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O

FORM B

4. Hình thức cấp (đánh dấu √ vào ô thích hợp)

 Cấp lần thứ nhất  Có trả lại C/O gốc

 Cấp lần thứ hai

Lý do: . . . . . ……………………………………………….

…………………………………………………………… .

5. Bộ hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị cấp C/O

- Mẫu C/O

- Tờ khai hải quan xuất khẩu

- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu

- Giấy phép xuất khẩu

- Hợp đồng mua bán

- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước

- Vận đơn đường biển

- Vận đơn đường không

- Các chứng từ khác………………………….. …………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

6. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):…………………………………………………………………………………

- Tên tiếng Anh: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………. Fax: ………………………………

7. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt):

- Tên tiếng Anh: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………. Fax: ………………………………

8. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)

9. Mã HS (10 số)

10. Số CAT

11. Số lượng

12. Trị giá

13. Số Invoice:…….

…………………….

Ngày: ……/…../…..

14. Nước nhập khẩu:

…………………….

…………………….

15. Số vận đơn:……………….

………………………………..

Ngày: ……./……../…………..

16. Những khai báo khác:

…………………………………

…………………………………

17. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:

- Ngày cấp:……./……./………………….

- Số……………..Lệ phí………………….

- Người kiểm tra: …………………………

- Người nhập dữ liệu: …………………….

- Người ký: ……………………………….

- Người trả: ………………………………

- Đề nghị đóng:

18. Đơn vị chúng tôi xin cam đoan lô hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai.

Làm tại………………ngày……..tháng……năm……….

(Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)

Correction

Issued

Duplicate

Dấu khác

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang