Tài liệu

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TIẾNG GÀ TRƯA Xuân Quỳnh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2200     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TIẾNG GÀ TRƯA Xuân Quỳnh - tài liệu, sách iDoc.VnĐỌC HIỂU VĂN BẢN TIẾNG GÀ TRƯA Xuân Quỳnh,Cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng, đằm thắm của những kỷ niệm vể tuổi thơ và tính chất bà cháu được thể hiện trong bài thơ.…
background image

TIẾT 53, 54: 

ĐỌ

C HIỂU VĂN BẢN  

TIẾNG GÀ TRƯA 

Xuân Quỳnh 

 

A.Mục tiêu cần đạt 

Giúp  học sinh: - Cảm  nhận  được  vẻ đẹp trong sáng, đằm thắm của  những  kỷ  niệm 

vể tuổi thơ và tính chất bà cháu được thể hiện trong bài thơ. 

- Thấy được nghệ thuật biểu hiện tính chất, chính xác của tác giả qua những chi tiết 

tự nhiên, biến dị. 

B Chuẩn bị. 

- Thầy soạn bài và có một số tình huống có vấn đề. 

- Trò soạn bài và trả lời theo yêu cầu SGK  

C.Các hoạt động dạy và học:  

1. Ổn định 

2.Kiểm tra :  

      Đọc  thuộc  lòng  bài  thơ  "Cảnh  khuya",  "Rằm  tháng  giêng"  cho  biết  nội  dung 

bài thơ 

3. Bài mới 

background image

Hoạt động 1 

 

I- Đọc, chú thích  

-  Biểu  lộ  những  rung  cảm 

sâu  xa  và  khát  vọng  chân 

thành của  một trái tim phụ 

nữ  đằm  thắm,  thiết  tha, 

nhân hậu. 

-  Là  nhà  thơ  nữ  xuất  sắc  trong 

nền thơ hiện đại Việt Nam. 

-  Viết  trong  thơi  kỳ  đầu  của 

cuộc  kháng  chiến  chống  Mỹ,  in 

trong  tập"  Hoa  dọc  chiến  hao, 

1968. 

1. Tác giả 

G- Đọc bài thơ 

 

2. Tác phẩm  

Hướng  dẫn  học  sinh  đọc, 

chậm, thể hiện tình cảm. 

H- Đọc - nhận xét 

3. Đọc 

Hoạt động 2 

 

II- Tìm hiểu văn bản 

? Tìm hiểu về thể thơ  

Thể  thơ  ngũ  ngôn  bắt  nguồn  từ 

dân  ca  phường  vải  trung  bộ  và 

từ thế về kể chuyện. 

 

?  Cảm  hứng  của  tác  giả 

trong  bài  thơ  được  khơi 

gợi từ việc gì? 

- Nghe tiếng gà nhảy ổ  

"Cục…cục tác cục tác" 

1.  Tiếng  gà  trưa  và  kỷ 

niệm tuổi thơ ấu. 

?  Tác  giả  nghe  thấy  âm 

thanh  đó  trong  hoàn  cảnh 

-  Khi  dừng  chân  trong  1  xóm 

như  giữa  chặng  đường  hành 

 

background image

nào? 

quân 

?  Mạch  cảm  xúc  trong  bài 

thơ diễn biến như thế nào? 

- Nghe âm thanh đó, tác giả cảm 

thấy xao động, thấy bàn chân đỡ 

mỏi, kỷ niệm tuổi thơ và về, 

- Hình ảnh những con gà 

mái  mơ,  mái  vàng  và  ổ 

trứng  hồng  đẹp  như 

trong tranh. 

?  Em  có  nhận  xét  gì  về 

nghệ thuật thể hiện các câu 

thơ:  

'  Cục cục tác tác 

Nghe xao động nắng trưa 

Nghe bàn chân đỡ mỏi 

Nghe gọi về tuổi thơ" 

-  Điệp  từ  "Nghe"  đem  lại  cảm 

giác tiếng gà vừa như mở ra. Lời 

giới  thiệu  đầy  hồ  hởi  hân  hoan 

gợi lại quá khứ tuổi thơ. 

-  Ẩn  dụ  chuyển  đổi  cảm  giác: 

Nghe  bằng  cảm  giác  bằng  tâm 

tưởng,  bằng  sự  nhớ  lại,  bằng  

hồi ức tràn về. 

 

 

 

 

 

 

-  Kỷ  niệm  về  tuổi  thơ 

dại:  Tò  mò  xem  trộm  gà 

để bị bà máng 

?  Từ  âm  thanh  đó,  tác  giả 

liên tưởng tới điều gì? 

 

 

 

-  Liên  tưởng  tới  tiếng  gà  trưa 

của thời thơ ấu. 

 

? Trong bài thơ câu "Tiếng  H- Chia nhóm - Thảo luận. 

- (Niềm) 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TIẾNG GÀ TRƯA Xuân Quỳnh

Cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng, đằm thắm của những kỷ niệm vể tuổi thơ và tính chất bà cháu được thể hiện trong bài thơ. - Thấy được nghệ thuật biểu hiện tính chất, chính xác của tác giả qua những chi tiết tự nhiên, biến dị. B Chuẩn bị. - Thầy soạn bài và có một số tình huống có vấn đề. - Trò soạn bài và trả lời theo yêu cầu SGK C.Các hoạt động dạy và học: 1. Ổn định 2.Kiểm tra : Đọc thuộc lòng bài thơ "Cảnh khuya", "Rằm tháng giêng" cho biết nội dung bài thơ

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm