Tài liệu

ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CÓ CẢ NGUỒN ĐIỆN VÀ MÁY THU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 841     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CÓ CẢ NGUỒN ĐIỆN VÀ MÁY THU - tài liệu, sách iDoc.Vn[color=#000000]Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Nêu cách phân biệt nguồn phát và máy thu trên mạch điện. Hoạt đ
Tiết 6. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CÓ CẢ NGUỒN ĐIỆN
VÀ MÁY THU ĐIỆN
Hoạt động 1 (5 phút) : Kim tra bài cũ : Nêu cách phân biệt nguồn phát và máy
thu trên mạch điện.
Hoạt động 2 (20 phút) : Tìm hiu đoạn mạch và mạch kín cả nguồn đin và
máy thu điện.
Hoạt động ca giáo
viên
Hoạt động ca học
sinh
Nội dung cơ bản
Vđoạn mạch đin
c nguồn điện và
máy thu điện.
Hướng dẫn học
sinh cách phân biệt
ngun và máy thu.
Hwớng dẫn học
sinh xây dng biểu
thức định luật.
Vẽ hình.
Phân biệt nguồn và
máy thu.
Xây dựng biểu thức
định luật.
I. thuyết
1. Đoạn mạch có c nguồn điện
và máy thu điện
T a có : U
AB
= U
AM
+ U
MN
+ U
NB
= - (E Ir) + IR +
(E
p
+ Ir
p
)
I =
Rrr
EEU
p
pAB
Đưa ra trường hợp
mạch đin chưa biết
chắc chắn chiều
dòng đin để từ đó
hướng dẫn học sinh
x trường hợp đó.
Vẽ mạch điện.
Hướng dẫn học
sinh xây dng biểu
Ghi nhận ch xữ
tình huống chưa biết
chắc chán chiều dòng
điện.
Vẽ hình.
Xây dựng biểu thức
định luật.
N
ếu ch
ưa bi
ết chiều d
òng
đi
trong đoạn mạch, ta có thể giả thiết
dòng điện chạy theo một chiều nào
đó ri áp dụng công thức trên. Nếu
kết quả I có giá trị âm thì dòng
điện có chiều ngược lại.
2. Mạch kín cả nguồn điện và
máy thu điện
Khi nối hai điểm A, B trong đoạn
mạch trên li vi nhau thì ta được
mạch kín (U
AB
= 0). Khi đó : I =
Rrr
EE
p
p
Liên hệ quảng cáo

th
ức định luật.
Hoạt động 3 (15 phút) : Giải bài tập ví dụ.
Hoạt động ca giáo
viên
Hoạt động ca học
sinh
Nội dung cơ bản
Vẽ mạch điện.
Hướng dẫn học sinh
cách giã s chiu
dòng điện để viết
biểu thức định luật
Ôm để tìm cường đ
dòng điện chạy qua
các nhánh mạch.
C học sinh nhận xét
kết quả I
1
< 0.
Hướng dẫn học sinh
Vẽ hình.
Giã s chiều dòng
điện.
Viết biểu thức định
luật Ôm.
Tính I1.
II. Bài tập ví dụ
a) Gi s dòng đin chạy qua
nhánh có E
1
và E
2
chiu từ trái
qua phải. Như vậy E
1
là y thu
còn E
2
là ngun điện. Ta có :
I
1
=
21
21
rr
EEU
AB
=
1
3
394
= -
0,5(A)
I
1
< 0 chứng tỏ dòng đin qua
nhánh tn chiu ngược lại. E
1
là nguồn, E
2
là máy thu.
Trong nhánh dưới :
I
2
=
1510
4
21
RR
U
AB
= 0,16 (A)
b) Hiệu đin thế giữa M và N
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CÓ CẢ NGUỒN ĐIỆN VÀ MÁY THU
[color=#000000]Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Nêu cách phân biệt nguồn phát và máy thu trên mạch điện. Hoạt động 2 (20 phút) : Tìm hiểu đoạn mạch và mạch kín có cả nguồn điện và máy thu điện.[/color]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 841     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 583 Lượt xem: 24684
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 572 Lượt xem: 23214
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 183 Lượt xem: 21562