Tài liệu

ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM XOANG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THAI NHI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 317     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM XOANG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THAI NHI - tài liệu, sách iDoc.Vn
ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM XOANG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THAI NHI
Thưa BS Thủy, em tên là Chính ở Bình Minh cho em hỏi, nay em đang mang thai được 7 tháng mà trong thời gian em mang thai em bị viêm xoang 4 năm em có đi điều trị mà không hết bệnh. Vậy khi sinh bé ra nó có ảnh hưởng gì cho bé không Bác sĩ? Em mới có bé đầu tiên ạ! Gửi Chinh Ngọc, Trong thời gian mang thai tốt nhất là mẹ khỏe mạnh và không bị bệnh gì cả. Khi bị bệnh nên đi khám bác sĩ để bác sĩ dùng các phương pháp hay cho các lọai thuốc ít ảnh hưởng đến thai nhi nhất
Nội dung trích xuất từ tài liệu
HIỆP HỘI NHỮNG NHÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN & VÙNG VEN

N n t ng n đ nh – Phát tri n đ a ph ngề ả ổ ị ể ị ươ

Th.S – L ng y Nguy n Thanh Tu n ươ ễ ấ

ĐI U TR B NH VIÊM XOANG CÓ NH H NG Đ N THAI NHIỀ Ị Ệ Ả ƯỞ Ế

Th a BS Th y, em tên là Chính Bình Minh cho em h i, nay em đang mang thai đ c 7 tháng màư ủ ở ỏ ượ trong th i gian em mang thai em b viêm xoang 4 năm em có đi đi u tr mà không h t b nh. V y khiờ ị ề ị ế ệ ậ sinh bé ra nó có nh h ng gì cho bé không Bác sĩ? Em m i có bé đ u tiên ! ả ưở ớ ầ ạ

G i Chinh Ng c,ử ọ

Trong th i gian mang thai t t nh t là m kh e m nh và không b b nh gì c . Khi b b nh nên điờ ố ấ ẹ ỏ ạ ị ệ ả ị ệ khám bác sĩ đ bác sĩể dùng các ph ng pháp hay cho các l ai thu c ít nh h ng đ n thai nhi nh t.ươ ọ ố ả ưở ế ấ

Nhi u ng i nghĩ r t sai là s đang mang thai có b nh c ch u ch không đi khám bác sĩ và có điề ườ ấ ợ ệ ố ị ứ cũng không u ng thu c bác sĩ cho. B n thân khi mang thai m c b nh thì ít nhi u b nh đó đã nhố ố ả ắ ệ ề ệ ả h ng đ n thai nhi r i. Bác sĩ s bi t cân nh c dùng ph ng pháp gì t t nh t cho c m và con.ưở ế ồ ẽ ế ắ ươ ố ấ ả ẹ

Em bé trong b ng c a em đã 7 tháng, bây gi em có lo s cũng đâu làm gì đ c. T t nh t là em cụ ủ ờ ợ ượ ố ấ ứ vui v lên, đ ng lo l ng c nghĩ mình s sinh ra đ a bé ẻ ừ ắ ứ ẽ ứ kh e m nhỏ ạ đ đ ng nh h ng đ n thaiể ừ ả ưở ế nhi. Tâm tr ng c a m cũng nh h ng nhi u đ n ạ ủ ẹ ả ưở ề ế thai nhi.

V ph n mình ngòai ăn u ng đ ch t, đi khám thai đ nh kỳ em nên làm v sinh mũi h ng hàng ngày:ề ầ ố ủ ấ ị ệ ọ súc h ng n c mu i pha lõang ngày 2-3 l n. Mua chai n c bi n phun s ng đi ngòai đ ng vọ ướ ố ầ ướ ể ươ ườ ề đ n nhà là x t mũi, r i xì s ch ra. Gi m bàn chân. T mátxa chân m i ngày càng t t. Chân m thìế ị ồ ạ ữ ấ ự ỗ ố ấ mũi cũng ít b ngh t hay ch y mũi h n.ị ẹ ả ơ

Chúc em và em bé trong b ng c a em luôn kh e nhé.ụ ủ ỏ

TT T. BSCKII. NGUY N TH BÍCH TH YƯ Ễ Ị Ủ

Đ tìm hi u thêm các b n có th vào trang ể ể ạ ể http://nhathuocgiatruyen.vn T i đây b n có th nóiạ ạ ể chuy n, tâm s và nh n đ c s t v n tr c ti p c a L ng y Thanh Tu n. B n có th hoàn toànệ ự ậ ượ ự ư ấ ự ế ủ ươ ấ ạ ể yên tâm khi đ c L ng y Thanh Tu n b t b nh và ch a tr kh i b nh ch kho ng 4-7 tu n sượ ươ ấ ắ ệ ữ ị ỏ ệ ỉ ả ầ ử d ng thu c. Các b nh nhân xa s đ c chuy n thu c đ n t n n i, theo đ a ch b nh nhân c th .ụ ố ệ ở ẽ ượ ể ố ế ậ ơ ị ỉ ệ ụ ể N u b n có th c m c v s c kh e c a mình, b n có th vào trang ế ạ ắ ắ ề ứ ỏ ủ ạ ể http://nhathuocgiatruyen.vn kể b nh đ nh n đ c s t v n c a L ng y.ệ ể ậ ượ ự ư ấ ủ ươ

Vui lòng liên h :ệ ĐÔNG Y GIA TRUY N THANH TU N - PHÚ M QU C TỀ Ấ Ỹ Ố Ế Tr s : 72 Đ ng 81, Th Tr n Phú M , Tân Thành, Bà R a - Vũng Tàuụ ở ườ ị ấ ỹ ị

http:// nhathuocgiatruyen.vn

- 1 -

N n t ng n đ nh – Phát tri n đ a ph ngề ả ổ ị ể ị ươ

Th.S – L ng y Nguy n Thanh Tu n ươ ễ ấ

Đi n tho i: 0643. 921 527 ệ ạ - Hotline: 0938 68 47 68 ( L ng y.Thanh Tu n) ươ ấ Email: tuan.nt1@phumyquocte.com - Website: http://nhathuocgiatruyen.vn

http:// nhathuocgiatruyen.vn

- 2 -

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm