Tài liệu

Điều lệ Trường mầm non

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1009     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu Điều lệ Trường mầm non - tài liệu, sách iDoc.Vn
Điều lệ Trường mầm non

QUYẾT ĐỊNH

                         Ban hành Điều lệ trường mầm non

                    BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       Căn  cứ  Nghị  định  số  178/2007/NĐ-CP  ngày  03  tháng  12  năm  2007  của  
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ  
quan ngang bộ;

       Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính  
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục  
và Đào tạo;

       Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính  
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;  

       Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1009     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67401
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64325
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 661 Lượt xem: 63967
Có thể bạn quan tâm