Tài liệu

Điều lệ Trường mầm non

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1041     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu Điều lệ Trường mầm non - tài liệu, sách iDoc.Vn
Điều lệ Trường mầm non
QUYẾT ĐỊNH                          Ban hành Điều lệ trường mầm non                     BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        Căn  cứ  Nghị  định  số  178/2007/NĐ-CP  ngày  03  tháng  12  năm  2007  của   Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ   quan ngang bộ;        Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính   phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục   và Đào tạo;        Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính   phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1041     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm