Tài liệu

Điều hòa áp suất thẩm thấu, trao đổi muối và nước của thủy sinh vật

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2291     Tải về: 10     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 33
Tài liệu Điều hòa áp suất thẩm thấu, trao đổi muối và nước của thủy sinh vật - tài liệu, sách iDoc.VnĐiều hòa áp suất thẩm thấu, trao đổi muối và nước của thủy sinh vật,Nước là MT sống của tất cả TSV. Để tồn tại và phát triển được TSV buộc phải thích nghi với điều kiện môi trường như độ mặn,…
Ch đ 5: Đi u hòa áp
su t th m th u, trao đ i
mu i và n c c a th y ướ
sinh v t
GVHD: NGUY N ĐÌNH HUY
NTH: FOUR
L i nói đ u:
N c là MT s ng c a t t c TSV. Đ t n t i và ướ
phát tri n đ c TSV bu c ph i thích nghi v i đi u ượ
ki n môi tr ng nh đ m n, hàm l ng Ion, áp ườ ư ượ
su t th m th u
Liên hệ quảng cáo

I> B o v kh i b khô h n
1. Tránh s khô h n
2. Thích ng v i s gi m tht n c ướ
3. M c đ s ng sót trong đi u ki n khô h n
II> i tr ng th m th uườ
1. Môi tr ng th m th uư
2. S đ ng tr ng n i bào ươ
3. Đi u hòa áp su t th m th u
III> S trao đ i mu i và ion
1. Trao đ i b đ ng
2. Trao đ i ch đ ng
3. Tính n đ nh c a TSV đ i v i s thay đ i
hàm l ng mu iượ
N i dung chính:
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Điều hòa áp suất thẩm thấu, trao đổi muối và nước của thủy sinh vật

Nước là MT sống của tất cả TSV. Để tồn tại và
phát triển được TSV buộc phải thích nghi với điều
kiện môi trường như độ mặn, hàm lượng Ion, áp
suất thẩm thấu

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2291     Tải về: 10     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm