Tài liệu

Điều hòa áp suất thẩm thấu, trao đổi muối và nước của thủy sinh vật

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2038     Tải về: 10     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 33
Tài liệu Điều hòa áp suất thẩm thấu, trao đổi muối và nước của thủy sinh vật - tài liệu, sách iDoc.VnĐiều hòa áp suất thẩm thấu, trao đổi muối và nước của thủy sinh vật,Nước là MT sống của tất cả TSV. Để tồn tại và phát triển được TSV buộc phải thích nghi với điều kiện môi trường như độ mặn,…
Ch đ 5: Đi u hòa áp
su t th m th u, trao đ i
mu i và n c c a th y ướ
sinh v t
GVHD: NGUY N ĐÌNH HUY
NTH: FOUR
L i nói đ u:
N c là MT s ng c a t t c TSV. Đ t n t i và ướ
phát tri n đ c TSV bu c ph i thích nghi v i đi u ượ
ki n môi tr ng nh đ m n, hàm l ng Ion, áp ườ ư ượ
su t th m th u
I> B o v kh i b khô h n
1. Tránh s khô h n
2. Thích ng v i s gi m tht n c ướ
3. M c đ s ng sót trong đi u ki n khô h n
II> i tr ng th m th uườ
1. Môi tr ng th m th uư
2. S đ ng tr ng n i bào ươ
3. Đi u hòa áp su t th m th u
III> S trao đ i mu i và ion
1. Trao đ i b đ ng
2. Trao đ i ch đ ng
3. Tính n đ nh c a TSV đ i v i s thay đ i
hàm l ng mu iượ
N i dung chính:
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Điều hòa áp suất thẩm thấu, trao đổi muối và nước của thủy sinh vật

Nước là MT sống của tất cả TSV. Để tồn tại và
phát triển được TSV buộc phải thích nghi với điều
kiện môi trường như độ mặn, hàm lượng Ion, áp
suất thẩm thấu

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2038     Tải về: 10     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Hướng Dẫn Nuôi Cua Biển Lượt tải: 10 Lượt xem: 4023
nguyên liệu thủy sản là gì? Lượt tải: 2 Lượt xem: 3640
Kỹ thuật nuôi cá bảy màu Lượt tải: 0 Lượt xem: 3601
Kỹ thuật nuôi Ốc Hương Lượt tải: 5 Lượt xem: 3507