Tài liệu

Điều hòa áp suất thẩm thấu, trao đổi muối và nước của thủy sinh vật

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2342     Tải về: 10     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 33
Tài liệu Điều hòa áp suất thẩm thấu, trao đổi muối và nước của thủy sinh vật - tài liệu, sách iDoc.Vn Nước là MT sống của tất cả TSV. Để tồn tại và phát triển được TSV buộc phải thích nghi với đi
Ch đ 5: Đi u hòa áp
su t th m th u, trao đ i
mu i và n c c a th y ướ
sinh v t
GVHD: NGUY N ĐÌNH HUY
NTH: FOUR
L i nói đ u:
N c là MT s ng c a t t c TSV. Đ t n t i và ướ
phát tri n đ c TSV bu c ph i thích nghi v i đi u ượ
ki n môi tr ng nh đ m n, hàm l ng Ion, áp ườ ư ượ
su t th m th u
I> B o v kh i b khô h n
1. Tránh s khô h n
2. Thích ng v i s gi m tht n c ướ
3. M c đ s ng sót trong đi u ki n khô h n
II> i tr ng th m th uườ
1. Môi tr ng th m th uư
2. S đ ng tr ng n i bào ươ
3. Đi u hòa áp su t th m th u
III> S trao đ i mu i và ion
1. Trao đ i b đ ng
2. Trao đ i ch đ ng
3. Tính n đ nh c a TSV đ i v i s thay đ i
hàm l ng mu iượ
N i dung chính:
Điều hòa áp suất thẩm thấu, trao đổi muối và nước của thủy sinh vật
Nước là MT sống của tất cả TSV. Để tồn tại và phát triển được TSV buộc phải thích nghi với điều kiện môi trường như độ mặn, hàm lượng Ion, áp suất thẩm thấu
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2342     Tải về: 10     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm