Tài liệu

DIỆN TÍCH HÌNH THOI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 307     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu DIỆN TÍCH HÌNH THOI - tài liệu, sách iDoc.VnDIỆN TÍCH HÌNH THOI,  HS nắm vững công thức tính diện tích hình thoi - Rèn kĩ năng vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập cụ thể - Rèn luyện…
background image

DIỆN TÍCH HÌNH THOI  

 

A- MỤC TIÊU 

 

- HS nắm vững công thức tính diện tích hình thoi 

 

- Rèn kĩ năng vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập cụ thể  

 

- Rèn luyện thao tác đặt biệt hoá của t duy, t duy lo gíc. 

 

-  HS  đợc  rèn  luyện  tính  cẩn  thận  chính  xác  qua  việc  vẽ  hình  thoi  và 

những bài tập về vẽ hình. 

 

B- CHUẨN BỊ 

 

- GV: Bảng phụ, bút dạ, phấn màu. 

 

- HS: Bảng phụ, bút dạ; ôn lại công thức tính diện tích hình thang 

 

C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV 

HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

Hoạt động 1: 

KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT) 

GV: Điền vào chỗ chấm trong bài tập sau:  

Cho hình vẽ  

 

HS:  

A          O                          C 

background image

SABCD = S ABC + S.... 

Mà: 

S ABC = .... 

S ADC = ... 

Suy ra : S ABCD = ... 

 

GV gọi HS nhận xét và cho điểm   

SABCD = S ABC + S ADC 

Mà  

S ABC =1/2 BO. AC 

S ADC = 1/2 DO.AC 

=> SABCD=1/2AC(BO + OD) 

= 1/2 AC.BD 

 

Hoạt động 2: 

 BÀI MỚI (35 PHÚT) 

1.  Diện  tích  của  hình  có  hai  đường  chéo 

vuông góc  

GV:  Từ  bài  toán  trên  ,  em  hãy  cho  biết 

cách  tính  diện  tích  tứ  giác  có  2  đường 

chéo vuông góc? 

GV:  Chốt  lại  phương  pháp  tính  diện  tích 

tứ giác có 2 đường chéo vuông góc. 

GV:  Tìm  công  thức  tính  diện  tích  hình 

thoi? 

 

 

 

 

HS  :  Diện  tích  tứ  giác  có  2  đường  chéo 

vuông góc bằng nửa tích độ dài 2 đường 

chéo. 

 

 

HS : Diện tích hình thoi bằng nửa tích độ 

dài 2 đường chéo. S ABCD = 1/2 AC.BD  

2. Diện tích hình thoi  

 

background image

 

 

 

+ Nhưng  hình thoi còn  là  hình  bình  hành. 

Vậy em có suy nghĩ gì thêm về công thức 

tính diện tích hình thoi? 

+ GV ghi chú ý....  

 

 

GV: Nghiên cứu VD  ở trên bảng phụ  

vẽ hình ghi GT - KL của bài tập ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  để  chứng  minh  :  MENG  là  hình  thoi  ta 

S hthoi = 1/2 d1.d2 

 

HS: Diện tích hình thoi bằng tích của độ 

dài  1  cạnh  nhân  với  đường  cao  tương 

ứng  

 

Chú ý: 

S hthoi = a.ha 

 

3. Ví dụ 

HS : vẽ hình  

       Th.cânABCD;  

       AB//CD;  

       EA = EB;  

        gócD =góc C;  

GT   MA = MB;  

       GD = GC; NC = NB  

KL  a) ENGM là hình thoi  

       b) Tính SMENG? 

HS  :  Ta  phải  chứng  minh  MENG:  là 

A     E       B 

D      H      G                C 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

DIỆN TÍCH HÌNH THOI

 
HS nắm vững công thức tính diện tích hình thoi - Rèn kĩ năng vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập cụ thể - Rèn luyện thao tác đặt biệt hoá của t duy, t duy lo gíc. - HS đợc rèn luyện tính cẩn thận chính xác qua việc vẽ hình thoi và những bài tập về vẽ hình.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm