Thành viên batman10_31

DIỆN TÍCH HÌNH THOI

- 04/29/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên batman10_31

DIỆN TÍCH HÌNH THOI

- 04/29/2012
406
Báo lỗi

 
HS nắm vững công thức tính diện tích hình thoi - Rèn kĩ năng vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập cụ thể - Rèn luyện thao tác đặt biệt hoá của t duy, t duy lo gíc. - HS đợc rèn luyện tính cẩn thận chính xác qua việc vẽ hình thoi và những bài tập về vẽ hình.

Nội dung

DIỆN TÍCH HÌNH THOI

A- MỤC TIÊU

- HS nắm vững công thức tính diện tích hình thoi

- Rèn kĩ năng vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập cụ thể

- Rèn luyện thao tác đặt biệt hoá của t duy, t duy lo gíc.

- HS đợc rèn luyện tính cẩn thận chính xác qua việc vẽ hình thoi và

những bài tập về vẽ hình.

B- CHUẨN BỊ

- GV: Bảng phụ, bút dạ, phấn màu.

- HS: Bảng phụ, bút dạ; ôn lại công thức tính diện tích hình thang

C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1:

KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT)

GV: Điền vào chỗ chấm trong bài tập sau:

Cho hình vẽ

HS: B

A O C

D

SABCD = S ABC + S....

Mà:

S ABC = ....

S ADC = ...

Suy ra : S ABCD = ...

GV gọi HS nhận xét và cho điểm

SABCD = S ABC + S ADC

S ABC =1/2 BO. AC

S ADC = 1/2 DO.AC

=> SABCD=1/2AC(BO + OD)

= 1/2 AC.BD

Hoạt động 2:

BÀI MỚI (35 PHÚT)

1. Diện tích của hình có hai đường chéo

vuông góc

GV: Từ bài toán trên , em hãy cho biết

cách tính diện tích tứ giác có 2 đường

chéo vuông góc?

GV: Chốt lại phương pháp tính diện tích

tứ giác có 2 đường chéo vuông góc.

GV: Tìm công thức tính diện tích hình

thoi?

HS : Diện tích tứ giác có 2 đường chéo

vuông góc bằng nửa tích độ dài 2 đường

chéo.

HS : Diện tích hình thoi bằng nửa tích độ

dài 2 đường chéo. S ABCD = 1/2 AC.BD

2. Diện tích hình thoi

+ Nhưng hình thoi còn là hình bình hành.

Vậy em có suy nghĩ gì thêm về công thức

tính diện tích hình thoi?

+ GV ghi chú ý....

GV: Nghiên cứu VD ở trên bảng phụ

vẽ hình ghi GT - KL của bài tập ?

+ để chứng minh : MENG là hình thoi ta

S hthoi = 1/2 d1.d2

HS: Diện tích hình thoi bằng tích của độ

dài 1 cạnh nhân với đường cao tương

ứng

Chú ý:

S hthoi = a.ha

3. Ví dụ

HS : vẽ hình

Th.cânABCD;

AB//CD;

EA = EB;

gócD =góc C;

GT MA = MB;

GD = GC; NC = NB

KL a) ENGM là hình thoi

b) Tính SMENG?

HS : Ta phải chứng minh MENG: là

A E B

D H G C

M N

phải chứng minh điều gì?

+ các nhóm cùng chứng minh phần a?

+ Cho biết kết quả của từng nhóm

+ Chữa phần a , sau đó gọi HS làm tiếp

phần b tại chỗ, GV ghi bảng:

b) MN là đường trung bình hình thang có:

MN = 1/2 (AB +CD) =... = 40 (m)

EG = 20 m

S = 1/2 MN.EG = 400 m2

hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau.

HS hoạt động theo nhóm

HS đưa ra kết quả nhóm

Chứng minh

a)Chứng minh ENGM là hình thoi:

Ta có :

ME//BDvà ME = 1/2

BD

GN//BD và GN = 1/2

BD

Vậy MEGN là hình bình hành (1)

Tương tự: EN = MG = 1/2 AC . Mà AC

= BD

=> ME = GN = EN = MG (2)

Từ (1) và (2) MENG là hình thoi

=>ME//GNvà

ME=GN =1/2

BD

Hoạt động 3:

CỦNG CỐ (8 PHÚT)

BT 32/128 SGK HS: Vẽ được vô số...

2. Nhắc lại cách tính diện tích các hình tứ

giác

Diện tích mỗi tứ giác = 1/2.3,6.6 = 10,8

cm2

Hình vuông có đường chéo là d thì S

=1/2 d2

HS:.......

D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 PHÚT)

- Xem lại ví dụ và bài tập đã chữa. Học thuộc công thức tính diện tích

các tứ giác đã học.

- BTVN: 33,34,35, 36 /128, 129 SGK

* Hướng dẫn bài 35/SGK: Hình thoi này là 2 tam giác đều cạnh 6cm

ghép lại.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang