Tài liệu

DIỄN ĐẠT TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2649     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu DIỄN ĐẠT TRONG VĂN NGHỊ LUẬN - tài liệu, sách iDoc.VnDIỄN ĐẠT TRONG VĂN NGHỊ LUẬN,I. MỤC TIấU CỦA BÀI DẠY - N¾m được những yêu cầu về diễn đạt và một số cách diễn đạt hay trong văn nghị luận . - Nhận biết được…
background image

DIỄN ĐẠT TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 

 

I.   MỤC TIấU CỦA BÀI DẠY

 

 - N¾m được  những yêu cầu về diễn đạt và một số cách diễn đạt hay trong văn 

nghị luận .

 

- Nhận biết được những đặc sắc trong cách diễn đạt của một đoạn văn, bài nghị luận và 

có kĩ năng diễn đạt tốt . 

  

    II.  CHUẨN BỊ & CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 

        Bài học này là bài thực hành nên phơng pháp dạy chủ yếu là kết hợp làm việc cá 

nhân, trao đổi theo nhóm để hoàn thành các bài tập. 

  III.  TIẾN TRèNH BÀI DẠY:  

   -    Ổn định lớp; kiểm tra bài cũ đó học ở tiết trước; 

                    -   Bài mới : Giới thiệu bài mới  

  

 

 

Tg 

Hoạt động của GV & HS 

Nội dung cần đạt 

 

                

 

 

-  Cùng  trình  bày  một  nội 

dung cơ bản giống nhau nhng 

cách  dùng  từ  ngữ  của  hai 

đoạn  khác  nhau  nh  thế  nào? 

Hãy  chỉ  rõ  u  điểm  và  nhợc 

1.Yêu cầu về diễn đạt trong văn nghị luận :

 

   - Đây là hai đoạn văn nghị luận cùng viết về một 

chủ đề, cùng viết về một nội dung. Tuy nhiên mỗi 

đoạn lại có cách dùng từ ngữ khác nhau. 

   - Nhợc điểm lớn nhất của đoạn văn (1) là dùng từ 

thiếu  chính  xác,  không  phù  hợp  vói  đối  tợng  đợc 

nói tới.  Đó là  những từ ngữ: nhàn rỗi, chẳng thích 

background image

điểm  trong  cách  dùng  từ  của 

mỗi đoạn. 

 

 

 

Bớc  2:  GV  tiếp  tục  cho  HS 

phân tích ví dụ ở bài tập 2 và 

trả lời các câu hỏi trong SGK. 

 

 

 

 

Bớc  3:  GV  tiếp  tục  cho  HS 

phân tích ví dụ ở bài tập 3 và 

trả lời các câu hỏi trong SGK. 

 

Bớc 4: GV hớng dẫn HS tổng 

hợp lại vấn đề đi đến kết luận 

yêu cầu sử dụng từ ngữ trong 

văn nghị luận. 

 

làm thơ, vẻ đẹp lung linh.  

   - ở đoạn văn (2) cũng còn mắc một số lỗi về dùng 

từ. Tuy nhiên, ở đoạn văn này đã biết cách trích lại 

các từ ngữ đợc dùng để nó chính xác cái thần trong 

con  ngời  Bác  và  thơ  Bác  của  các  nhà  nghiên  cứu, 

các  nhà  thơ  khác  làm  cho  văn  có  hình  ảnh  sinh 

động, giàu tính thuyết phục. 

   

 - Các từ ngữ: linh hồn Huy Cận; nỗi hắt hiu trong 

cõi  trời;  hơi  gió  nhớ  thơng;  một  tiếng  địch  buồn; 

sáo Thiên Thai; điệu ái tình; lời li tao...đợc sử dụng 

đều thuộc lĩnh vực tinh thần, mang nét nghĩ chung: 

u  sầu,  lặng  lẽ  rất  phù  hợp  với  tâm  trạng  Huy  Cận 

trong tập Lửa thiêng. 

   -  Các  từ  ngữ  giàu  tính  gợi  cảm  (đìu  hiu,  ngậm 

ngùi dài, than van, cảm thơng) cùng với lối xng hô 

đặc biệt (chàng)  và  hàng  loạt các thành phần chức 

năng  nêu  bật  sự  đồng  điệu  giữa  ngời  viết  (Xuân 

Diệu) với nhà thơ Huy Cận.  

   - Bài tập yêu cầu sửa chữa lỗi dùng từ trong đoạn 

văn: 

   + Các từ ngữ sáo rỗng, không phù hợp với đối t-

ợng: Kịch tác gia vĩ đại, kiệt tác,...  

background image

   +  Dùng  từ  không  phù  hợp  với  phong  cách  văn 

bản chính luận: viết nh nói, quá nhiều từ ngữ thuộc 

phong  cách  ngôn  ngữ  sinh  hoạt:  ngời  ta  ai  mà 

chẳng, chẳng là gì cả, phát bệnh.

 

 

 

 

Bớc  1:  GV  cho  HS  tìm  hiểu 

ví  dụ  (1)  (2)  trong  SGK  và 

làm rõ các nội dung theo yêu 

cầu trong SGK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Một số cách diễn đạt hay : 

 

 

   -  Đối  tợng  bình  luận  và  nội  dung  cụ  thể  của  hai 

đoạn văn khác nhau. 

   +  Đoạn  văn  của  chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  thể  hiện 

thái độ căm thù trớc tội ác của thực dân Pháp. Thái 

độ này đợc thể hiện qua cách xng  hô, sử dụng các 

câu ngắn, có kết cấu cú pháp tơng tự nh nhau. 

   +  Đoạn  văn  của  Nguyễn  Minh  Vĩ  đợc  diễn  đạt 

theo kiểu nêu phản đề: nêu ý kiến đối lập rồi ngay 

lập tức bác bỏ và nêu ý kiến của mình. Cách hành 

văn  nh  vậy  tạo  không  khí  đối  thoại,  trao  đổi  đồng 

thời  cũng  khẳng  định  sự  trả  lời  dứt  khoát  của  tác 

giả. Cách xng hô ở đây cũng khác. Đó là cách xng 

hô thân mật (anh). 

   

 -  Sự  khác  biệt  giọng  điệu  đầu  tiên  là  do  đối  tợng 

bình luận, quan hệ giữa ngời viết với nội dung bình 

luận  khác  nhau.  Sau  đó,  về  phơng  diện  ngôn  ngữ, 

Liên hệ quảng cáo

DIỄN ĐẠT TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

I. MỤC TIấU CỦA BÀI DẠY
- N¾m được những yêu cầu về diễn đạt và một số cách diễn đạt hay trong văn
nghị luận .
- Nhận biết được những đặc sắc trong cách diễn đạt của một đoạn văn, bài nghị luận và
có kĩ năng diễn đạt tốt .
II. CHUẨN BỊ & CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
Bài học này là bài thực hành nên phơng pháp dạy chủ yếu là kết hợp làm việc cá
nhân, trao đổi theo nhóm để hoàn thành các bài tập.
III. TIẾN TRèNH BÀI DẠY:
-
Ổn định lớp; kiểm tra bài cũ đó học ở tiết trước;
- Bài mới : Giới thiệu bài mới
Tg
Hoạt động của GV & HS
Nội dung cần đạt
1.Yêu cầu về diễn đạt trong văn nghị luận :
- Đây là hai đoạn văn nghị luận cùng viết về một
- Cùng trình bày một nội chủ đề, cùng viết về một nội dung. Tuy nhiên mỗi
dung cơ bản giống nhau nhng đoạn lại có cách dùng từ ngữ khác nhau.
cách dùng từ ngữ của hai
- Nhợc điểm lớn nhất của đoạn văn (1) là dùng từ
đoạn khác nhau nh thế nào? thiếu chính xác, không phù hợp vói đối tợng đợc
Hãy chỉ rõ u điểm và nhợc nói tới. Đó là những từ ngữ: nhàn rỗi, chẳng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2649     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Còn chút gì để nhớ Lượt tải: 1 Lượt xem: 36915
Để học tốt ngữ văn 10 Lượt tải: 181 Lượt xem: 32084
Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Lượt tải: 55 Lượt xem: 30684