Thành viên piglet

ĐIỂM Ở TRONG ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/12 trang
Tải xuống
Thành viên piglet

ĐIỂM Ở TRONG ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH

- 12 tháng trước
973
Báo lỗi

I. MỤC TIÊU :  
  + Giúp học sinh:  
- Nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình  
- Củng cố về cộng trừ các số tròn chục và giải toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
  + Bảng phụ ghi các bài tập
Học sinh nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình.
Nhận biết điểm ở trong, ở ngoài 1 hình qua việc vẽ đúng hình. Củng cố về cộng trừ các số tròn chục và giải toán .

Nội dung
Microsoft Word - Giao an Toan 1 - Diem o trong, o ngoai 1 hinh

Tên Bài Dạy : ĐIỂM Ở TRONG

ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH

I. MỤC TIÊU :

+ Giúp học sinh:

- Nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

- Củng cố về cộng trừ các số tròn chục và giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

+ Bảng phụ ghi các bài tập : 1, 2, 3, 4 / 133, 134 SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị SGK. Phiếu bài tập

2.Kiểm tra bài cũ :

+ Tiết trước em học bài gì ? ( Luyện tập )

+ Nhận xét bài làm của học sinh trong vở Bài tập toán . Sửa bài 4 /

28/ Vở Bài tập

+ Giáo viên treo bảng phụ, gọi 1 học sinh đọc lại bài toán.Hỏi : Muốn

giải bài toán này trước hết em cần làm gì ? (Đổi 2chục nhãn vở = 20 nhãn

vở )

+ 1 học sinh lên bảng sửa bài. Giáo viên chốt cách thực hiện và trình

bày bài giải.

+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

3. Bài mới :

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC

SINH

Hoạt động 1 : Giới thiệu điểm ở trong ở

ngoài một hình.

Mt: Học sinh nhận biết bước đầu về điểm

ở trong, điểm ở ngoài 1 hình.

-Giáo viên vẽ hình vuông hỏi : Đây là

hình gì ?

-Giáo viên vẽ điểm A và nói :” Điểm A ở

trong hình vuông. “

-Giáo viên vẽ điểm N và nói : “ Điểm N

ở ngoài hình vuông”

-Giáo viên vẽ hình tròn hỏi : Đây là hình

gì ?

-Hình vuông

-5 em lặp lại

-5 em lặp lại

-Hình tròn

-Giáo viên vẽ điểm P hỏi : “ Điểm P ở

ngoài hình tròn hay trong hình tròn “

-Giáo viên vẽ điểm O nói : “ Điểm O ở

trong hay ở ngoài hình tròn “

-Giáo viên vẽ 1 hình tam giác, hỏi học

sinh : “ Đây là hình gì ? “

-Giáo viên vẽ điểm E ở trong hình tam

giác, hỏi học sinh : “ Điểm E nằm ở trong hay ở

ngoài hình tam giác “

-Vẽ Điểm B nằm ở ngoài hình tam giác,

hỏi học sinh : “ Điểm B nằm ở vị trí nào của

hình tam giác ? “

-Gọi học sinh lặp lại : “ Điểm E ở trong

hình tam giác. Điểm B nằm ở ngoài hình tam

giác “

Hoạt động 2 : Thực hành

Mt : Nhận biết điểm ở trong, ở ngoài 1

hình qua việc vẽ đúng hình. Củng cố về cộng trừ

các số tròn chục và giải toán .

-Cho học sinh mở SGK đọc các câu phần

bài học ( phần đóng khung )

-5 em lặp lại điểm P ở ngoài hình

tròn

-5 em lặp lại điểm O nằm ở trong

hình tròn.

-Hình tam giác

-Điểm E nằm trong hình tam giác

-Điểm B nằm ở ngoài hình tam

giác

-Cho học sinh nêu yêu cầu bài tập 1

-Giáo viên đọc qua các câu cho học sinh

nghe.

-Giáo viên gắn bảng phụ có bài tập 1 yêu

cầu học sinh cử 6 học sinh mỗi đội lên chơi gắn

chữ đúng hay sai sau mỗi câu

-Giáo viên hỏi lại : “ Những điểm nào ở

trong hình tam giác? Những điểm nào ở ngoài

hình tam giác ?”

 Bài 2 : Vẽ hình. Sử dụng

phiếu bài tập.

-Cho học sinh nêu yêu cầu bài tập

-Cho học sinh làm bài trong phiếu bài

tập.

-Giáo viên nhận xét, quan sát học sinh

làm bài

Nghỉ 5 phút

-Quan sát tranh,đọc các câu giải

thích

-Câu nào đúng ghi Đ cau nào sai

ghi S

-6 em / 1 đội thi đua gắn lần lượt

mỗi em 1 câu – Đội nào nhanh, đúng là

thắng cuộc

-Điểm A,B,I trong hình tam giác

-Điểm C,D,E ở ngoài hình tam

giác

-a) Vẽ 2 điểm trong hình vuông,

4 điểm ngoài hình vuông

-b) Vẽ 3 điểm trong hình tròn, 2

điểm ngoài hình tròn

 Bài 3 : Tính

-Cho học sinh nêu cách tính

-Yêu cầu 3 học sinh lên bảng làm 2 biểu

thức / 1 em

-Nêu cách nhẩm

-Giáo viên chốt bài. Lưu ý bài :

30 +

10+20=

- Tính chất giao hoán 30 + 10

+ 20 =

60 – 10

– 20 =

- Số trừ giống nhau 60 – 20

– 10 =

 Bài 4 : Giải toán

-Gọi học sinh đọc bài toán

-Giáo viên treo tóm tắt đề toán

-Đề toán cho biết gì ? Đề toán hỏi gì ?

-Học sinh làm bài. 2 em lên bảng

chữa bài.

-Học sinh nêu yêu cầu bài tập

-Muốn lấy 20 + 10 + 10 thì phải

lấy 20 cộng 10 trước, được bao nhiêu

cộng tiếp với 10

-Học sinh dưới lớp làm vào bảng

con

-2 biểu thức trên 1 dãy

-Hoa có 10 nhãn vở, Mẹ mua

thêm cho Hoa 20 nhãn vở.Hỏi Hoa có

-Muốn tìm số nhãn vở Hoa có tất cả em

phải làm gì ?

-Cho học sinh sửa bài . Nhận xét bài

làm của học sinh .

tất cả bao nhiêu nhãn vở ?

Học sinh tự giải bài toán vào

phiếu bài tập

4.Củng cố dặn dò :

- Hôm nay em học bài gì ? Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt

động tốt

- Dặn học sinh xem lại bài làm các bài tập trong vở Bài tập toán.

- Chuẩn bị bài : Luyện tập chung

5. Rút kinh nghiệm :

Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU :

+ Giúp học sinh:

- Củng cố về các số tròn chục và cộng,trừ các số tròn chục

- Củng cố về nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

+ Bảng phụ ghi các bài tập : 4 + 5 / 135 SGK .Hình bài tập 2a,b

+ Phiếu bài tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị SGK. Phiếu bài tập

2.Kiểm tra bài cũ :

+ Tiết trước em học bài gì ?

+ Gọi 2 học sinh lên vẽ hình vuông, hình tam giác. Học sinh dưới lớp

½ lớp vẽ hình vuông, ½ lớp vẽ hình tam giác.

+ Gọi 2 em lên vẽ 2 điểm vào trong hình ( Hình vuông hay tam giác)

1 điểm ngoài hình

+ Học sinh dưới lớp vẽ theo yêu cầu của giáo viên

+ Giáo viên nhận xét sửa sai cho học sinh.

+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

3. Bài mới :

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC

SINH

Hoạt động 1 : Củng cố các số tròn chục

Mt: Củng cố cấu tạo các số từ 10 đến

20 và các số tròn chục, thứ tự các số đã học .

-Giáo viên giới thiệu bài . Ghi đầu bài .

-Cho học sinh mở SGK. Giáo viên giới

thiệu 5 bài tập cần ôn luyện

 Bài 1 : Cho học sinh nêu

yêu cầu

-Treo bảng phụ có nội dung bài tập 1,

đọc lại mẫu và yêu cầu học sinh tự làm bài

-Cho học sinh nhận xét cấu tạo các số

có 2 chữ số .

-3 học sinh lặp lại đầu bài

-Viết theo mẫu : 10 gồm 1chục

và đơn vị

- Học sinh làm bài : vào phiếu

bài tập

-Giáo viên kết luận : Các số có 2 chữ số

đều có số chỉ hàng chục ( bên trái) số chỉ hàng

đơn vị ( bên phải).

 Bài 2 :

-Giáo viên đính nội dung bài tập 2 lên

bảng

-Cho học sinh nhận xét các số ( bài a)

-50 , 13 , 30 , 9

-Hướng dẫn học sinh xếp các số từ bé

đến lớn

-Giáo viên chốt bài : Muốn xếp các số

đúng yêu cầu em phải so sánh các số . Số có 1

chữ số luôn luôn bé hơn số có 2 chữ số . So

sánh số có 2 chữ số cần chú ý , chữ số ở hàng

chục trước . Nếu số hàng chục nào lớn hơn thì

số đó lớn hơn. Nếu số hàng chục nào bằng

nhau thì so sánh số ở hàng đơn vị .

 Bài 3: Cho học sinh nêu

yêu cầu của bài

-Cho học sinh nhận xét kết quả của 2

-Học sinh nhận xét

-Học sinh nêu yêu cầu bài 2:

a) Viết số theo thứ tự từ bé

đến lớn

b) Viết số theo thứ tự từ lớn

đến bé

- Học sinh nhận xét nêu số bé

nhất : 9 ,số lớn nhất 50

-9 ,13 ,30 ,50

-Học sinh tự làm bài vào phiếu

bài tập

-2 em lên bảng chữa bài nêu

cách so sánh các số.

phép tính

-Củng cố tính giao hoán hỏi lại cách đặt

tính và cách tính.

 Bài 3b) Học sinh làm vào

phiếu bài tập

-Học sinh chốt lại : “ quan hệ giữa cộng

trừ ở cột tính 1. Chú ý ghi kết quả có kèm theo

đơn vị cm ở cột tính 2

 Bài 4 : Gọi học sinh đọc

đề toán.

-Cho học sinh tự đọc nhẩm đề và tự làm

bài.

-Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại

cách trình bày bài, giải toán

 Bài 5 : Cho học sinh nêu

yêu cầu bài tập

-Cho học sinh học nhóm. Giáo viên

-2 em lên bảng làm 70 +20 =20

+70 =

-Các số trong phép tính và kết

quả giống nhau .

-Học sinh làm bảng con :Chia

lớp 2 đội , mỗi đội làm 2 phép tính

– 2 học sinh lên bảng làm bài

sữa bài

-Học sinh tự làm

Bài giải :

Số bức tranh cả 2 lớp vẻ được

20 + 30 =50 ( bức tranh )

Đáp số :50 bức tranh

phát cho mỗi nhóm 1 hình tam giác, yêu cầu

học sinh mỗi nhóm vẽ 3 điểm ở trong hình tam

giác, 2 điểm ở ngoài hình tam giác

-Giáo viên nhận xét chung

- Học sinh học nhóm vẽ theo

yêu cầu của giáo viên

- nhóm trưởng lên trước lớp

trình bày bài làm của nhóm .

-Học sinh nhận xét –Sữa bài

4.Củng cố dặn dò :

- Dặn học sinh về ôn lại bài . Làm các bài tập trong vở Bài tập toán.

- Chuẩn bị ôn luyện các dạng toán cộng, trừ các số tròn chục, cấu tạo các

số có 2 chữ số tròn chục, thứ tự các số đã học. Nhận dạng hình và điểm ở trong

và ngoài 1 hình để chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ II

- Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tốt

5. Rút kinh nghiệm :

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang