Tài liệu

Địa lý lớp 6 - VỊ TRÍ HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1568     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Địa lý lớp 6 - VỊ TRÍ HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT - tài liệu, sách iDoc.VnĐịa lý lớp 6 - VỊ TRÍ HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT,Kiến thức: Học sinh nắm được vị trí và tên của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, biết một số đặc điểm của Trái Đất. - Hiểu một…
background image

 

             Bài 1:  VỊ TRÍ HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT 

 

1. MỤC TIÊU: 

a.  Kiến  thức:  Học sinh nắm được  vị  trí  và  tên của  các  hành  tinh trong  hệ 

Mặt Trời, biết một số đặc điểm của Trái Đất. 

- Hiểu một số khái niệm và công dụng của đường kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh 

tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, 

b. Kỹ năng: Xác định đường kinh tuyến, vĩ tuyến. 

c. Thái độ

: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. 

2. CHUẨN BỊ: 

a. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, tập bản đồ. Trái Đất. 

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sách giáo khoa. 

3. PHƯƠNG PHÁP DẠ

Y HỌC: Trực quan. 

- Hoạt động nhóm. Phân tích. 

4. TIẾN TRÌNH: 

4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss. 

4.2. Ktbc: 4’. (10đ). 

+ Môn địa lí lớp 6 giúp hiểu biết những vấn đề gì: Chọn ý đúng sai: 

a. Trái Đất  môi trường sống của con người.  Đ 

b. Các thành phần cấu tạo nên Trái Đất.        Đ 

background image

 

c. Nội dung về bản đồ.                                     Đ 

d.  Tự nhiên các châu lục                                 S 

+ Cần học tốt môn địa lí như thế nào? 

- Cần phải biết liên hệ những điều đã học với thực tế quan sát những sự vật 

hiện tượng địa lí xảy ra xung quanh mình để tìm cách giải thích chúng. 

4. 3. Bài mới: 33’. 

           HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. 

               NỘI DUNG. 

Giới thiệu bài mới. 

Hoạt động 1. 

* Phương pháp trực quan. 

-  Quan  sát  hình  các  hành  tinh  trong  hệ  Mặt 

Trời. 

-  Giáo  viên:  Nicôlai  Côpecníc  là  người  đầu 

tiên tìm ra hệ Mặt Trời (1473 – 1543 ). Hệ Mặt 

Trời là một bộ phận của hệ ngân hà. 

+  Hãy  kể  tên  9  hành  tinh  trong  hệ  Mặt  Trời? 

Trái Đất ở vị trí thứ mấy? 

  TL:  

 

 

 

1. Vị trí của Trái Đất trong 

hệ Mặt Trời? 

 

 

 

 

 

 

- Trái Đất nằm ở vị trí thứ 

3  trong  9  hành  tinh  theo 

thứ tự xa dần Mặt Trời. 

 

background image

 

-  Giáo  viên:  +  Thời  cổ  đại  bẳng  mắt  thường 

quan  sát  được  5  hành  tinh (  Thuỷ,  Kim,  Hoả, 

Mộc, Thổ)  

                        +  1781  Thiên  Vương  quan  sát 

bằng kính thiên văn. 

                        + 1846 Sao Hải Vương. 

                        + 1930 Sao Diêm Vương. 

+  Trái  Đất  ở  vị  trí  thứ  3  có  ý  nghĩa  gì?  Nếu 

Trái đất ở vị trí sao Kim, sao Hoả thì sao? 

  TL:  -  Ý nghĩa:  Đây  là  một trong những  điều 

kiện  rất  quan  trọng  để  góp  phầp  Trái  Đất  là 

hành tinh duy nhất có sự sống. 

         -  Trái  Đất  –  Mặt  Trời:  150  triệu  Km  đủ 

để nước tồn tại ở thể lỏng. 

Chuyển ý.  

Hoạt động 2. 

** Phương pháp hoạt động nhóm, quan sát  

- Quan sát quả địa cầu. 

 

+ Trái Đất có dạng hình gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Hình  dạng  kích  thước 

của  Trái  Đất  và  hệ  thống 

kinh tuyến vĩ tuyến> 

+  Hình  dạng  –  kích  thuớc 

Trái Đất: 

- Có dạng hình cầu. 

 

Địa lý lớp 6 - VỊ TRÍ HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT

Kiến thức: Học sinh nắm được vị trí và tên của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, biết một số đặc điểm của Trái Đất. - Hiểu một số khái niệm và công dụng của đường kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, b. Kỹ năng: Xác định đường kinh tuyến, vĩ tuyến. c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm