Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên levanbuuit

dia li dong thap

- 12 tháng trước
521
Báo lỗi
[b][u]I. MỤC TIÊU[/u][/b][u] :[/u] *Sau bài học học sinh nắm được :             - Vị trí,giới hạn,diện tích tỉnh Đồng Tháp  .             - Nắm được các yếu tố về địa hình,đặc điểm tự nhiên,kinh tế,và các tiềm năng để phát triển của địa phương .             - Giáo dục lòng tự hào,ý thức rèn luyện để xây dựng quê hương giàu đẹp . [b][u]II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :[/u][/b]             - Lược đồ tự nhiên Tỉnh Đồng tháp  .             - Một số tranh ảnh về cảnh vật và các hoạt động kinh tế văn hoá của địa phương .             - 4 bảng nhóm lớn cho hoạt động nhóm .             - Tư liệu về tỉnh Đồng Tháp  4 bộ : [img]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_42E9EFD9-B2ED-461F-8277-76ACEC4C22F9.0/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/img]Đồng Tháp I . Vị trí , Địa lý[b]Đồng Tháp[/b] là một tỉnh nằm ở miền [url=http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Nam_B%E1%BB%99]Tây Nam Bộ[/url], có nền [url=http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p]nông nghiệp[/url] phát triển, là vựa [url=http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAa]lúa[/url] lớn thứ ba của [url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam]Việt Nam[/url], là tỉnh có chỉ số tăng trưởng [url=http://vi.wikipedia.org/wiki/GDP]GDP[/url] cao và chỉ số về cạnh tranh kinh tế đứng thứ 2 trong khu vực [url=http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long]Đồng bằng sông Cửu Long[/url] và thứ 5 cả nước trong năm 2008. Đồng Tháp là tỉnh thuộc [url=http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_%C4%91%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long]vùng đồng bằng sông Cửu Long[/url], trong giới hạn 10°07’-10°58’ vĩ độ Bắc và 105°12’-105°56’ kinh độ Đông, phía bắc giáp tỉnh [url=http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A2y_Veng&action=edit&redlink=1]Prây Veng[/url] ([url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Cam_pu_chia]Cam pu chia[/url]) trên chiều dài biên giới 47,8 km với 4 cửa khẩu: [url=http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%B4ng_B%C3%ACnh&action=edit&redlink=1]Thông Bình[/url], [url=http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinh_B%C3%A0&action=edit&redlink=1]Dinh Bà[/url], [url=http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BB%B9_C%C3%A2n&action=edit&redlink=1]Mỹ Cân[/url] và [url=http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc&action=edit&redlink=1]Thường Phước[/url], phía nam giáp [url=http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Long]Vĩnh Long[/url] và [url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1]thành phố Cần Thơ[/url], phía tây giáp [url=http://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang]An Giang[/url], phía đông giáp [url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Long_An]Long An[/url] và [url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_Giang]Tiền Giang[/url]. Tỉnh lỵ của Đồng Tháp hiện nay là thành phố [url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_L%C3%A3nh]Cao Lãnh[/url], cách [url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh]thành phố Hồ Chí Minh[/url] 162 km. Đồng Tháp có hai đô thị loại III là thánh phố Cao Lãnh và thị xã [url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Sa_%C4%90%C3%A9c]Sa Đéc[/url]. Theo quy hoạch, thị xã Sa Đéc sẽ được nâng cấp lên thành phố vào năm 2010.
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT