Tài liệu

Đề Thi Violimpic vòng 10

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 172     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Đề Thi Violimpic vòng 10 - tài liệu, sách iDoc.VnĐề Thi Violimpic vòng 10,Lớp 5BÀI THI SỐ 1Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ýhải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn…
Liên hệ quảng cáo

Đề Thi Violimpic vòng 10

Lớp 5BÀI THI SỐ 1Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1: 20% của một số bằng 17,5 thì số đó là …………………..Câu 2: 25% của một số bằng 91,6 thì số đó là ………………….Câu 3: 40% của một số bằng 37,2 thì số đó là …………………Câu 4: Năm 2009 theo kế hoạch một nhà máy phải sản xuất 10000 sản phẩm. Nhờ cải tiến kỹ thuật nhà máy đã sản xuất được 10500 sản phẩm.  Như vậy nhà máy đã sản xuất vượt kế hoạch ………………………. %.Câu 5: Hai số có hiệu bằng 35,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số bé là …………………………..Câu 6: Cho hai số có tổng bằng 74,7 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 4 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là  …………………………..Câu 7: Cho hai số có tổng bằng 124,5 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ nhất là …………………………Câu 8: Cho hai số có tổng bằng 86,1 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4; số thứ hai nhân với 3 thì được hai kết quả bằng nhau.  Vậy số thứ nhất là …………………………………Câu 9: 11 × 91,46 – 91,46 = ………………………….Câu 10: 101 × 1,946 – 1,946 = ………………………………………BÀI THI SỐ 2Câu 1: 110% của 95 là …………………Câu 2: 5% của 2011 là ………………….Câu 3: 120% của một số bằng 9,6 thì số đó là …………………..Câu 4: Năm 2009 theo kế hoạch một nhà máy phải sản xuất 10000 sản phẩm. Nhờ cải tiến kỹ thuật nhà máy đã sản xuất được 10500 sản phẩm.  Như vậy nhà máy đã sản xuất vượt kế hoạch  ……………….. %.Câu 5: Cho hai số có tổng bằng 74,7 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 4 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là …………………….Câu 6: Cho hai số có tổng bằng 124,5 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ nhất là …………………..Câu 7: Cho hai số có hiệu bằng 44,4 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 2 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là ………………………Câu 8: Hai số có tổng bằng 156,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số thứ hai là  ……………………Câu 9: 1,7 × 28,3 – 1,7 × 28,2 = …………………Câu 10: 11 × 91,46 – 91,46 = …………………… Bài thi số 4: Vượt chướng ngại vậtBÀI THI SỐ 2Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1: 25% của một số bằng 91,6 thì số đó là ……………………………..Câu 2: 0,8% của một số bằng 1,2 thì số đó là ……………………………..Câu 3: 45% của 75 là ………………………………Câu 4: 5% của 2011 là ………………………………………….Câu 5: Hai số có hiệu bằng 148. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số bé là ………Câu 6:  Hai số có hiệu bằng 222,3. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số lớn là…………Câu 7: Hai số có hiệu bằng 186,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số lớn là …………Câu 8: Hai số có hiệu bằng 35,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số bé là ……………Câu 9: 1,7 × 28,3 – 1,7 × 28,2 = ……………………………….Câu 10: 16,9 × 0,14 – 16,9 × 0,04 = …………………………BÀI THI SỐ 3Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1: Hai số có tổng bằng 787

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 172     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 53 Lượt xem: 151680
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 212 Lượt xem: 102920
Tiết 43 - Bài 38: Thực hành: So sánh ...… Lượt tải: 89 Lượt xem: 55763
Có thể bạn quan tâm