Tài liệu

DE THI VIET CHU DEP CUA HOC SINH LOP 4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 915     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu DE THI VIET CHU DEP CUA HOC SINH LOP 4 - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI VIẾT CHỮ ĐẸP LỚP 4Thư gửi các học sinhTrong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em r
BÀI VIẾT CHỮ ĐẸP LỚP 4
Thư gửi các học sinh
Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi
các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không,
dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các
cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở
công học tập của các em.
Hồ Chí Minh
………………………………………………………………………………
……………..
BÀI VIẾT CHỮ ĐẸP LỚP 4
Thư gửi các học sinh
Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi
các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không,
dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các
cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở
công học tập của các em.
Hồ Chí Minh
………………………………………………………………………………
……………..
BÀI VIẾT CHỮ ĐẸP LỚP 4
Thư gửi các học sinh
Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi
các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không,
dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các
cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở
công học tập của các em.
Hồ Chí Minh
………………………………………………………………………………
……………..
BÀI VIẾT CHỮ ĐẸP LỚP 4
Thư gửi các học sinh
Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi
các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không,
dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các
cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở
công học tập của các em.
Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học Ninh Thới B
Họ và tên:…………………………….
Lớp:………………
GIẤY THI VIẾT CHỮ ĐẸP LỚP 4
Năm học 2011 - 2012
Bài viết theo mẫu chữ quy định, chuyển từ chữ in sang chữ đứng nét
đều.
(Thời gian viết bài 20 phút, không kể thời gian giao đề)
ĐIỂM
DE THI VIET CHU DEP CUA HOC SINH LOP 4
BÀI VIẾT CHỮ ĐẸP LỚP 4Thư gửi các học sinhTrong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.Hồ Chí Minh……………………………………………………………………………………………..BÀI VIẾT CHỮ ĐẸP LỚP 4Thư gửi các học sinhTrong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.Hồ Chí Minh……………………………………………………………………………………………..BÀI VIẾT CHỮ ĐẸP LỚP 4Thư gửi các học sinhTrong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.Hồ Chí Minh……………………………………………………………………………………………..BÀI VIẾT CHỮ ĐẸP LỚP 4Thư gửi các học sinhTrong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.Hồ Chí MinhTrường Tiểu học Ninh Thới B Họ và tên:…………………………….Lớp:………………GIẤY THI VIẾT CHỮ ĐẸP LỚP 4Năm học 2011 - 2012Bài viết theo mẫu chữ quy định, chuyển từ chữ in sang chữ đứng nét đều.(Thời gian viết bài 20 phút, không kể thời gian giao đề)
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 915     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 169553
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 323 Lượt xem: 121052
Có thể bạn quan tâm