Tài liệu

Đề thi tốt nghiệp THPT – Hệ GDTX. Môn Toán. Năm 2009

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3317     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Đề thi tốt nghiệp THPT – Hệ GDTX. Môn Toán. Năm 2009 - tài liệu, sách iDoc.VnĐề thi tốt nghiệp THPT – Hệ GDTX. Môn Toán. Năm 2009. Đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THI CHÍNH THC
K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THÔNG NĂM 2009
Môn thi: TOÁN Giáo dc trung hc ph thông
Thi gian làm bài: 150 phút, không k thi gian giao đề
I. PHN CHUNG DÀNH CHO TT C CÁC THÍ SINH (7,0 đim)
Câu 1 (3,0 đim). Cho hàm s
21
2
x
y
x
+
=
.
1) Kho sát s biến thiên và v đồ th (C) ca hàm s đã cho.
2) Viết phương trình tiếp tuyến ca đồ th (C), biết h s góc ca tiếp tuyến bng – 5.
Câu 2 (3,0 đim)
1) Gii phương trình .
25 6.5 5 0
xx
−+=
2) Tính tích phân
0
(1 cos )d .
I
xx
π
=+
x
3) Tìm giá tr nh nht và giá tr ln nht ca hàm s
2
() ln(1 2)
f
xx x=−
trên đon [– 2 ; 0].
Câu 3 (1,0 đim). Cho hình chóp S.ABC có mt bên SBC là tam giác đều cnh a, cnh bên SA
vuông góc vi mt phng đáy. Biết , tính th tích ca khi chóp S.ABC theo a.
n
0
120BAC =
II. PHN RIÊNG (3,0 đim)
Thí sinh hc chương trình nào thì ch được chn phn dành riêng cho chương trình đó
(phn 1 hoc phn 2).
1. Theo chương trình Chun:
Câu 4a (2,0 đim). Trong không gian Oxyz, cho mt cu (S) và mt phng (P) có phương trình:
(S): và (P):
222
(1)( 2)(2)3xy z−+ + =6
02218
x
yz
+
++=
.
1) Xác định to độ tâm T và tính bán kính ca mt cu (S). Tính khong cách t T đến mt
phng (P).
2) Viết phương trình tham s ca đường thng d đi qua T và vuông góc vi (P). Tìm to độ giao
đim ca d và (P).
Câu 5a (1,0 đim). Gii phương trình
84
2
10zz
+=
trên tp s phc.
2. Theo chương trình Nâng cao:
Câu 4b (2,0 đim). Trong không gian Oxyz, cho đim A(1; – 2; 3) và đường thng d có phương trình
12
21
xy z3
1
+
−+
==
.
1) Viết phương trình tng quát ca mt phng đi qua đim A và vuông góc vi đường thng d.
2) Tính khong cách t đim A đến đường thng d. Viết phương trình mt cu tâm A, tiếp
xúc vi d.
Câu 5b (1,0 đim). Gii phương trình
2
21ziz 0
+=
trên tp s phc.
......... Hết .........
Thí sinh không được s dng tài liu. Giám th không gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh: ................................................. S báo danh:...........................
Ch kí ca giám th 1: ................................ Ch kí ca giám th 2: ................................
Đề thi tốt nghiệp THPT – Hệ GDTX. Môn Toán. Năm 2009
Đề thi tốt nghiệp THPT – Hệ GDTX. Môn Toán. Năm 2009. Đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3317     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm