Thành viên songtu435

De thi toan tuoi tho lop 5 tinh Nghe An

- 01/01/2014
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên songtu435

De thi toan tuoi tho lop 5 tinh Nghe An

- 01/01/2014
2,312
Báo lỗi

SỞ gd&đt NGHỆ AN đề thi olympic toán tuổi thơ cấp TỈNH - KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2011-2012 Đề thi Cá nhân Thời gian làm bài: 30 phút.Họ và tên : ................................................... Lớp : ............. Trường TH: .................... Điểm: ................ (Bằng chữ: .................................................)Bài số Nội dungKết quảĐiểm1Tính nhanh: 1,11+ 2,22 + 3,33 + 4,44 + 5,55 + 6,66 + 7,77 + 8,88 + 9,992Hồng đố Hà: “Cho A là số tự nhiên chia hết cho 9 và là số có 2012 chữ số; B là tổng các chữ số của A; C là tổng các chữ số của B; D là tổng các chữ số của C. Cậu có biết D bằng bao nhiêu không ?”Hà suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu chịu thua. Em có tính giúp Hà được không?3Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 45m thì được hình chữ nhật mới có chiều dài vẫn gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?4Buổi sáng bạn Hồng đi bộ từ nhà đến trường với vận tốc 6km/giờ. Buổi chiều tan học bạn Hồng đi bộ từ trường về nhà với vận tốc 4km/giờ. Hỏi vận tốc trung bình trên cả quãng đường đi và về của bạn Hồng là bao nhiêu?5Một cửa hàng bán một cái quạt với giá 1 980 000 đồng, tính ra lãi 10% tiền vốn. Hỏi để lãi 10% giá bán thì cửa hàng phải bán cái quạt đó với giá bao nhiêu đồng?6Trong một đợt kiểm tra định kì cuối học kì 1, lớp 5A của trường tiểu học Hồng Hà có 30 học sinh. Trong đó có 24 bạn đạt điểm giỏi về môn Toán, 18 bạn đạt điểm giỏi môn Tiếng việt, có 2 học sinh không đạt điểm giỏi môn nào. Hỏi có bao nhiêu bạn đạt điểm giỏi cả hai môn Toán và Tiếng việt?7Bạn Diễn hỏi bạn Châu sinh vào ngày nào, Châu đáp: “Tớ sinh năm 2001, khoảng thời gian từ ngày đầu năm đến ngày sinh của tớ gấp rưỡi khoảng thời gian từ ngày sinh của tớ đến ngày cuối năm”. Diễn mỉm cười; “nghe cậu nói tớ biết ngay ngày sinh của cậu!”Diễn nói nhỏ với Châu và Châu công nhận là đúng.Em có tính được bạn Châu sinh vào ngày tháng năm nào?8Tìm một số, biết rằng đem số đó cộng với 1, rồi nhân với 2, được bao nhiêu chia cho 3, rồi trừ đi 4 thì được 5.9Một người đi từ A đến B thì hết 5 giờ, một người khác đi từ B về A thì mất 7 giờ. Hỏi nếu hai người đó khởi hành cùng một lúc đi ngược chiều nhau thì sau bao lâu thì họ sẽ gặp nhau?10Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 7,7. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ 3 là 8,5. Trung bình công của số thứ nhất và số thứ 3 là 6,6. Tìm 3 số đó?11Ở một cái bể có hai vòi nước. Nếu để một mình vòi thứ nhất chảy vào bể thì sau 5 giờ bể sẽ đầy, vòi thứ hai tháo hết bể đầy nước sau 7 giờ. Nếu bể không có nước, mở hai vòi cùng chảy một lúc thì sau bao lâu bể mới đầy?12Sân bóng đá của trường tiểu học Đoàn Kết là một hình chữ nhật, có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và diện tích là 540m2. Em hãy tính chu vi của sân bóng đó?13Cho tam giác ABC có số đo cạnh BC bằng 32 cm. Biết rằng nếu kếo dài đoạn BC thêm 4 cm thì diện tích tam giác sẽ tăng thêm 54 cm2. Hỏi tam giác ABC có diện tích bằng bao nhiêu?14Một người mang cam đi đổi lấy táo và xoài. Cứ 9 quả cam thì đổi được hai quả táo và một quả xoài, 5 quả táo thì đổi được 2 quả xoài. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì được 17 quả táo và 13 quả xoài. Hỏi người đó mang đi bao nhiêu quả cam?15Tất cả học sinh khối lớp 5 trường tiểu học Thành Công tham gia chào cờ. Nếu xếp mỗi hàng 12 em thì thừa 5 em, còn nếu xếp mỗi hàng 15 em thì cũng thừa 5 em nhưng ít đi 4 hàng. Hỏi khối lớp 5 có tất cả bao nhiêu học sinh? 

Nội dung
SỞ gd&®t NGHỆ AN

SỞ gd&®t NGHỆ AN

®Ò thi olympic to¸n tuæi th¬ cÊp TỈNH - KHỐI LỚP 5

NĂM HỌC 2011-2012

Đề thi Cá nhân Thời gian làm bài: 30 phút.

Họ và tên : ................................................... Lớp : ............. Trường TH: ....................

Điểm: ................ (Bằng chữ: .................................................)

Bài số

Nội dung

Kết quả

Điểm

1

Tính nhanh:

1,11+ 2,22 + 3,33 + 4,44 + 5,55 + 6,66 + 7,77 + 8,88 + 9,99

2

Hồng đố Hà: “Cho A là số tự nhiên chia hết cho 9 và là số có 2012 chữ số; B là tổng các chữ số của A; C là tổng các chữ số của B; D là tổng các chữ số của C. Cậu có biết D bằng bao nhiêu không ?”

Hà suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu chịu thua. Em có tính giúp Hà được không?

3

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 45m thì được hình chữ nhật mới có chiều dài vẫn gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?

4

Buổi sáng bạn Hồng đi bộ từ nhà đến trường với vận tốc 6km/giờ. Buổi chiều tan học bạn Hồng đi bộ từ trường về nhà với vận tốc 4km/giờ. Hỏi vận tốc trung bình trên cả quãng đường đi và về của bạn Hồng là bao nhiêu?

5

Một cửa hàng bán một cái quạt với giá 1 980 000 đồng, tính ra lãi 10% tiền vốn. Hỏi để lãi 10% giá bán thì cửa hàng phải bán cái quạt đó với giá bao nhiêu đồng?

6

Trong một đợt kiểm tra định kì cuối học kì 1, lớp 5A của trường tiểu học Hồng Hà có 30 học sinh. Trong đó có 24 bạn đạt điểm giỏi về môn Toán, 18 bạn đạt điểm giỏi môn Tiếng việt, có 2 học sinh không đạt điểm giỏi môn nào. Hỏi có bao nhiêu bạn đạt điểm giỏi cả hai môn Toán và Tiếng việt?

7

Bạn Diễn hỏi bạn Châu sinh vào ngày nào, Châu đáp: “Tớ sinh năm 2001, khoảng thời gian từ ngày đầu năm đến ngày sinh của tớ gấp rưỡi khoảng thời gian từ ngày sinh của tớ đến ngày cuối năm”. Diễn mỉm cười; “nghe cậu nói tớ biết ngay ngày sinh của cậu!”

Diễn nói nhỏ với Châu và Châu công nhận là đúng.

Em có tính được bạn Châu sinh vào ngày tháng năm nào?

8

Tìm một số, biết rằng đem số đó cộng với 1, rồi nhân với 2, được bao nhiêu chia cho 3, rồi trừ đi 4 thì được 5.

9

Một người đi từ A đến B thì hết 5 giờ, một người khác đi từ B về A thì mất 7 giờ. Hỏi nếu hai người đó khởi hành cùng một lúc đi ngược chiều nhau thì sau bao lâu thì họ sẽ gặp nhau?

10

Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 7,7. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ 3 là 8,5. Trung bình công của số thứ nhất và số thứ 3 là 6,6. Tìm 3 số đó?

11

Ở một cái bể có hai vòi nước. Nếu để một mình vòi thứ nhất chảy vào bể thì sau 5 giờ bể sẽ đầy, vòi thứ hai tháo hết bể đầy nước sau 7 giờ. Nếu bể không có nước, mở hai vòi cùng chảy một lúc thì sau bao lâu bể mới đầy?

12

Sân bóng đá của trường tiểu học Đoàn Kết là một hình chữ nhật, có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và diện tích là 540m2. Em hãy tính chu vi của sân bóng đó?

13

Cho tam giác ABC có số đo cạnh BC bằng 32 cm. Biết rằng nếu kếo dài đoạn BC thêm 4 cm thì diện tích tam giác sẽ tăng thêm 54 cm2. Hỏi tam giác ABC có diện tích bằng bao nhiêu?

14

Một người mang cam đi đổi lấy táo và xoài. Cứ 9 quả cam thì đổi được hai quả táo và một quả xoài, 5 quả táo thì đổi được 2 quả xoài. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì được 17 quả táo và 13 quả xoài. Hỏi người đó mang đi bao nhiêu quả cam?

15

Tất cả học sinh khối lớp 5 trường tiểu học Thành Công tham gia chào cờ. Nếu xếp mỗi hàng 12 em thì thừa 5 em, còn nếu xếp mỗi hàng 15 em thì cũng thừa 5 em nhưng ít đi 4 hàng. Hỏi khối lớp 5 có tất cả bao nhiêu học sinh?

16

Ba bạn Toán, Tuổi, Thơ có một số vở. Nếu lấy 40% số vở của Toán chia đều cho Tuổi và Thơ thì số vở của 3 bạn bằng nhau. Nhưng nếu Toán bớt đi 7 quyển thì số vở của Toán bằng tổng số vở của Tuổi và Thơ.Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Bài 16 Bài giải:

SỞ gd&®t NGHỆ AN

®Ò thi olympic to¸n tuæi th¬ cÊp TỈNH - KHỐI LỚP 5

NĂM HỌC 2011-2012

Đề thi tiếp sức Đồng đội Thời gian làm bài: 30 phút (mỗi bài 5 phút)

Lớp : .......... Trường TH: ....................

Tổng điểm: ................ (Bằng chữ: .................................................)

Tên hs làm

Bài số

Nội dung

Kết quả

Điểm

1

Cả 3 lớp 5A, 5B, 5C cùng đóng góp 620 quyển vở giúp các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lớp 5A góp ít hơn hai lơp 5B và 5C là 420 quyển vở. Lớp 5C góp nhiều hơn lớp 5B là 20 quyển. Hỏi mỗi lớp góp bao nhiêu quyển vở giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn?

2

Học sinh hai lớp 5A và 5B cùng thu nộp giấy vụn được cả thảy 630 Kg. Hãy tính xem mỗi lớp nộp được bao nhiêu ki - lô - gam, biết rằng 0.45 khối lượng của lớp 5A đúng bằng 0,36 khối lượng lớp 5B.

3

Rùa và Thỏ chạy thi trên một con đường thẳng. Vì 1 bước của Thỏ bằng 8 bước của Rùa nên Thỏ tin rằng nó sẽ thắng. Thỏ cho Rùa chạy trước. Khi rùa chạy được 17 bước của Thỏ và chỉ còn cách đích 80 bước của rùa thì thỏ bắt đầu chạy. Nhưng thỏ vẫn chủ quan, cứ Rùa chạy 3 bước thì Thỏ chạy 1 bước (1 bước Thỏ bằng 8 bước Rùa). Hỏi ai là kẻ thắng cuộc?

4

Thơ nghĩ ra một số. Thơ nhẩm tính: Lấy số đó chia 6 thì dư 2, chia cho 7 thì dư 4. Hỏi số đó chia cho 42 thì dư bao nhiêu?

5

Một người đi xe đạpm khởi hành từ A lúc 8 giờ 15 phút và đến B lúc 10 giờ 45 phút. Anh ta ở lại b trong 1 giờ 40 phút để giải quyết công viếcau đó quay lại A. Vì đường về ngược gió nên vân tốclúc về chỉ bằng 2/ 3 vận tốc lúc đi. Hỏi anh ta về đến A lúc mấy giờ?

6

Cho tam giác ABC. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho CM gấp 3 lần BM. Trên một cạnh khác của tam giác lấy điểm N là trung điểm của cạnh đó.

a) Hãy vẽ hình và nối hai điểm M với N?

b) Tính diện tích của hình tứ giác tạo thành trong các trường hợp trên, biết diện tích hình tam giác ABC là 80 m2 ?

BAN TỔ CHỨC

ĐÁP ÁN PHẦN THI: TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI

Mỗi câu trả lời đúng: 2,0 điểm

Đề bài: Cả 3 lớp 5A, 5B, 5C cùng đóng góp 620 quyển vở giúp các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lớp 5A góp ít hơn hai lơp 5B và 5C là 420 quyển vở. Lớp 5C góp nhiều hơn lớp 5B là 20 quyển. Hỏi mỗi lớp góp bao nhiêu quyển vở giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn?

Đáp số: Lớp 5 A: 100 quyển

Lớp 5B: 250 quyển

Lớp 5C: 270 quyển

Đề bài: Học sinh hai lớp 5A và 5B cùng thu nộp giấy vụn được cả thảy 630 Kg. Hãy tính xem mỗi lớp nộp được bao nhiêu ki - lô - gam, biết rằng 0.45 khối lượng của lớp 5A đúng bằng 0,36 khối lượng lớp 5B.

Đáp số: Lớp 5A: 280kg

Lớp 5B: 350Kg

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang