Thành viên nguyenlong0981

Đề thi Thử kỳ thi HSG Cấp Thanh Phố 08.09- BẤT ĐẲNG THỨC

- 12 tháng trước
Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên nguyenlong0981

Đề thi Thử kỳ thi HSG Cấp Thanh Phố 08.09- BẤT ĐẲNG THỨC

- 12 tháng trước
124
Báo lỗi

DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG ------oOo------ĐỀ THI THỬ KỲ THI HỌC SINH GIỎICẤP THÀNH PHỐNĂM HỌC : 2008-2009Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề ): BẤT ĐẲNG THỨC Bài 1. Chứng minh rằng, ta cóBài 2. Cho 3 số thực dương a, b và c. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức G(x,y,z ) = 4xyz – (a2x + b2y + c2z) Với x, y, z là các số thực dương thỏa x + y + z = a + b + c------------------------HẾT------------------------

Nội dung

http://chuyenlytutrongct.com PHƯƠNG ĐẠT smod_forum_ltt@yahoo.com

DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

------oOo------

ĐỀ THI THỬ KỲ THI HỌC SINH GIỎI

CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC : 2008-2009

Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

Phần : BẤT ĐẲNG THỨC

Baøi 1. Chöùng minh raèng embedded:image1.wmf, ta coù

embedded:image2.wmf

Baøi 2. Cho 3 soá thöïc döông a, b vaø c. Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa bieåu thöùc

G(x,y,z ) = 4xyz – (a2x + b2y + c2z)

Vôùi x, y, z laø caùc soá thöïc döông thoûa x + y + z = a + b + c

------------------------HẾT------------------------

_1167891648.unknown _1198207925.unknown
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang