Tài liệu

Đề thi môn nguyên lý thống kê - Đề số 4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 293     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Đề thi môn nguyên lý thống kê - Đề số 4 - tài liệu, sách iDoc.VnĐề thi môn nguyên lý thống kê - Đề số 4,Tài liệu tham khảo và tuyển tập Đề thi môn nguyên lý thống kê (Sinh viên được sử dụng tài liệu và làm bài trên đề thi)
background image

Kỳ thi chính lớp 04QK 

1/6 

Họ và tên: .............................................  

..............................................................  

MSSV: ..................................................  

Lớp: ......................................................  

ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

KỲ THI CHÍNH 

MÔN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ 

LỚP 04QK 

Thời gian làm bài: 90 phút 

(Sinh viên được sử dụng tài liệu và làm bài trên đề thi) 

Số câu đúng: 
 
 
Điểm: 

 

Phần 1: TRẮC NGHIỆM (20 điểm): 
Hướng dẫn chọn câu trả lời 

Chọn câu a 

 

Bỏ câu a 

 

 

Chọn lại câu a 

 

Sinh viên chọn câu trả lời đúng nhất vào bảng sau: 
Câu 1 

(a) (b) (c) (d) (e)  

Câu 6 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Câu 2 

(a) (b) (c) (d) (e)  

Câu 7 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Câu 3 

(a) (b) (c) (d) (e)  

Câu 8 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Câu 4 

(a) (b) (c) (d) (e)  

Câu 9 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Câu 5 

(a) (b) (c) (d) (e)  

Câu 10 

(a) (b) (c) (d) (e) 

 
CHỌN CÂU TRẢ LỜI NÀO BẠN CHO LÀ PHÙ HỢP NHẤT:  
Câu 1.  Trong các tính chất của hệ số tương quan đa biến sau tính chất nào sai? 

(a)  R = 

SST

SSE

1

 

(b)   R2 = 

2

i

2

i

)

y

y

(

)

y

(

 

(c)  R2 = SSR/SST 
(d)   0

≤R ≤1 

(e)  Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 2.  Chọn câu đúng: 

(a)  Hồi qui là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên 
(b)  Hồi qui là một giá trị thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên 
(c)  Hồi qui là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên 
(d)  Hồi qui là một giá trị thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên 
(e)  Tất cả các câu trên đều sai 

Câu 3.   Trong việc ước lượng khoảng một tham số thống kê là đi tìm: 

(a)  Độ chính xác 
(b)  Khoảng tin cậy 
(c)  Độ tin cậy 
(d)  Xác suất sai lầm 
(e)  Tất cả các câu trên đều sai 

Câu 4.  Trong kiểm định giả thuyết thống kê. Một quyết định được gọi là sai lầm loại 2 khi: 

(a)  Bác bỏ H0 khi H0 đúng 

(b)  Chấp nhận H0 khi H0 đúng 

(c)  Chấp nhận H0 khi H0 sai 

(d)  Bác bỏ H0 khi H0 sai 

(e)  Tất cả các câu trên đều sai 

Câu 5.  Để xác định Y biến đổi như thế nào khi X thay đổi người ta dùng: 

(a)  Hiệp tương quan 
(b)  Hệ số góc 
(c)  Hệ số tương quan 
(d)  Phương trình hồi qui 
(e)  Tất cả các câu trên đều sai 

Câu 6.  Nếu hệ số r = 1.78 thì ta có kết luận gì? 

(a)  Nếu X tăng lên 1 đơn vị thì Y sẽ tăng lên 1.78 đơn vị 
(b)  X và Y tương quan với nhau mức độ mạnh 

(a) 

(a)

(a) 

Đề thi môn nguyên lý thống kê - Đề số 4

Tài liệu tham khảo và tuyển tập Đề thi môn nguyên lý thống kê (Sinh viên được sử dụng tài liệu và làm bài trên đề thi)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1473 Lượt xem: 116434
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 587 Lượt xem: 111762
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89901
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89901
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 248 Lượt xem: 74592
tâm lý học đại cương Lượt tải: 337 Lượt xem: 67793
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 256 Lượt xem: 53148
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51780