Tài liệu

ĐỀ THI MÔN: LUẬT HIẾN PHÁP VN KHOA LUẬT KINH TẾ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4876     Tải về: 19     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu ĐỀ THI MÔN: LUẬT HIẾN PHÁP VN KHOA LUẬT KINH TẾ - tài liệu, sách iDoc.VnĐỀ THI MÔN: LUẬT HIẾN PHÁP VN KHOA LUẬT KINH TẾ,Theo quy định của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Chủ tịch UBND có quyền đình chỉ thi hành và bãi bỏ các nghị quyết trái pháp luật…
background image

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ THI MÔN: LUẬT HIẾN PHÁP VN

 

KHOA LUẬT KINH TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

---&--- 

 

Câu 1: (3 điểm)  

Những nhận định sau đây là đúng hay sai? Tại sao?  

1) Theo quy định của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Chủ tịch UBND 

có quyền đình chỉ thi hành và bãi bỏ các nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp 

dưới trực tiếp.  

2)  Theo  quy  định  của  Luật  tổ  chức  HĐND  và  UBND  năm  2003,  Thủ  trưởng  cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND phải chịu trách nhiệm  và báo cáo công tác trước 

HĐND cùng cấp.  

3) Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành, Chủ tịch nước có quyền 

bổ nhiệm chức danh Thẩm phán của TAND các cấp  

Câu 2: (2 điểm)  

background image

 

 

 

 

 

 

 

Anh (chị) hãy giải thích vì sao điểm 7 điều 103 Hiến pháp hiện hành quy định cho 

Chủ  tịch  nước  có  quyền  đề  nghị  UBTVQH  xem  xét  lại  các  pháp  lệnh  trong  thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày pháp lệnh được thông qua.  

Câu 3: (5 điểm)  

Anh (chị) chọn một trong hai câu (3a hoặc 3b) để làm bài:  

3a) Anh (chị) hãy trình bày sự khác nhau cơ bản giữa chế định Hội đồng bộ trưởng 

theo Hiến pháp 1980 với chế định Chính phủ theo Hiến pháp 1992 (đã được sửa 

đổi, bổ sung) và giải thích vì sao có sự khác nhau đó.  

3b) Anh (chị) hãy trình bày mối quan hệ pháp lý cơ bản giữa Chính phủ với Quốc 

hội theo Hiến pháp 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung). Điểm khác nhau cơ bản trong 

mối quan hệ này với mối quan hệ giữa Hội đồng bộ trưỡng và Quốc hội theo Hiến 

pháp 1980. Anh (chị) hãy giải thích vì sao có sự khác nhau đó.  

ĐỀ THI MÔN: LUẬT HIẾN PHÁP VN  

KHOA LUẬT KINH TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA  

---&--- 

Câu 1: (3 điểm)  

Những nhận định sau đây là đúng hay sai? Tại sao?  

background image

 

 

 

 

 

 

 

1) Theo quy định của pháp luật hiện hành, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu 

QH chỉ được tiến hành chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp QH để 

thu thập ý kiến và nguyện vọng của cử tri.  

2) Theo quy định của pháp luật hiện hành, các thành viên của thường trực HĐND 

phải hoạt động chuyên trách.  

3) Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành, Chủ tịch nước có quyền 

bổ nhiệm chức danh Thẩm phán của TAND các cấp  

Câu 2: (2 điểm)  

Theo  quy  định  của  Hiến  pháp  và  pháp  luật  hiện  hành,  cơ  quan,  người  có  thẩm 

quyền sẽ xử lý như thế nào nếu:  

1) Chủ nhiệm văn phòng CP chỉ được 40% số phiếu tín nhiệm trong cuộc bỏ phiếu 

tín nhiệm tại QH.  

2) Hội đồng nhân dân Tp. HCM ban hành nghị quyết trái với Hiến pháp, luật và 

văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.  

Câu 3: (5 điểm)  

Anh (chị) chọn một trong hai câu (3a hoặc 3b) để làm bài:  

Liên hệ quảng cáo

ĐỀ THI MÔN: LUẬT HIẾN PHÁP VN KHOA LUẬT KINH TẾ

Theo quy định của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Chủ tịch UBND có quyền đình chỉ thi hành và bãi bỏ các nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp dưới trực tiếp. 2) Theo quy định của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND phải chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1449 Lượt xem: 114510
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 556 Lượt xem: 109447
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88232
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88232
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 238 Lượt xem: 72985
tâm lý học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 66497
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 52304
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 184 Lượt xem: 51488