Tài liệu

Đề thi máy tính bỏ túi THCS_TPHCM

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 81     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Đề thi máy tính bỏ túi THCS_TPHCM - tài liệu, sách iDoc.VnSỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI CHỌN ĐỘ
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
TP.HỒ CHÍ MINH
ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI
CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC THCS ( vòng hai) năm học 2006-2007
(28/01/2007)
Thời gian : 60 phút
1) Tìm số nhỏ nhất có 10 chữ số biết rằng số đó khi chia cho 17 thì dư 2 và khi chia
cho 29 thì dư 5.
1000000335
2) Tìm cặp số tự nhiên x, y thỏa mãn x(x + y
3
) = (x + y)
2
+ 2007
x=96 y= 3
3) Tính giá trị của biểu thức A =
A=422934570312500
4) Cho A = 2
100
+ 2
101
+ 2
102
+ … + 2
2007
. Tìm dư khi chia A cho 2007.
1557
5) Cho đa thức P(x) = ax
4
+ bx
3
+ cx
2
+ dx + e. Tìm a, b, c, d, e biết P(x) chia hết
cho x
2
– 1, P(x) chia cho (x
2
+ 2) dư x và P(2) = 2012
a=112 b = c = 112 d = e = - 224
6) Tìm số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó bằng tổng các lập phương các chữ số
của nó.
153 ; 370 ; 371 ; 407
7) Cho hình chữ nhật ABCD AB = 5 AD = 3. Trên cạnh AB lấy điểm M sao
cho AM = 1,5 trên cạnh BC lấy điểm N sao cho BN = 1,8. Gọi I giao điểm
của CM và AN. Tính IA, IB, IC (chính xác đến 4 chữ số thập phân)
IA = 2,7487 IB = 2,5871 IC = 3,1792
8) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Đường tròn tâm I nội tiếp DABC tiếp
xúc với BC tại D. Biết AB = 18, BC = 25, AC = 21. Tính AD (chính xác đến 4
chữ số thập phân) và số đo góc IAD (độ, phút, giây)
AD = 14,8822 IAD = 2
o
3’52’’68
Đề thi máy tính bỏ túi THCS_TPHCM
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC THCS ( vòng hai) năm học 2006-2007 (28/01/2007) Thời gian : 60 phút1)      Tìm số nhỏ nhất có 10 chữ số biết rằng số đó khi chia cho 17 thì dư 2 và khi chia cho 29 thì dư 5.10000003352)      Tìm cặp số tự nhiên x, y thỏa mãn x(x + y3) = (x + y)2 + 2007x=96 y= 33)      Tính giá trị của biểu thức A = A=4229345703125004)      Cho A = 2100 + 2101 + 2102 + … + 22007. Tìm dư khi chia A cho 2007.15575)      Cho đa thức P(x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e. Tìm a, b, c, d, e biết P(x) chia hết cho x2 – 1, P(x) chia cho (x2 + 2) dư x và P(2) = 2012a=112 b =  c = 112 d =  e = - 2246)      Tìm số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó bằng tổng các lập phương các chữ số của nó.153 ; 370 ; 371 ; 407 7)      Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 5 và AD = 3. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 1,5 và trên cạnh BC lấy điểm N sao cho BN = 1,8. Gọi I là giao điểm của CM và AN. Tính IA, IB, IC (chính xác đến 4 chữ số thập phân)IA = 2,7487 IB = 2,5871 IC = 3,17928)      Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Đường tròn tâm I nội tiếp (ABC tiếp xúc với BC tại D. Biết AB = 18, BC = 25, AC = 21. Tính AD (chính xác đến 4 chữ số thập phân) và số đo góc IAD (độ, phút, giây)AD = 14,8822 IAD = 2o3’52’’68
Nội dung trích xuất từ tài liệu

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

TP.HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI

CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC THCS ( vòng hai) năm học 2006-2007 (28/01/2007)

Thời gian : 60 phút

1)      Tìm số nhỏ nhất có 10 chữ số biết rằng số đó khi chia cho 17 thì dư 2 và khi chia cho 29 thì dư 5.

1000000335

2)      Tìm cặp số tự nhiên x, y thỏa mãn x(x + y3) = (x + y)2 + 2007

x=96 y= 3

3)      Tính giá trị của biểu thức A = embedded:image1

A=422934570312500

4)      Cho A = 2100 + 2101 + 2102 + … + 22007. Tìm dư khi chia A cho 2007.

1557

5)      Cho đa thức P(x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e. Tìm a, b, c, d, e biết P(x) chia hết cho x2 – 1, P(x) chia cho (x2 + 2) dư x và P(2) = 2012

a=112 b = embedded:image2 c = 112 d = embedded:image3 e = - 224

6)      Tìm số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó bằng tổng các lập phương các chữ số của nó.

153 ; 370 ; 371 ; 407

7)      Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 5 và AD = 3. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 1,5 và trên cạnh BC lấy điểm N sao cho BN = 1,8. Gọi I là giao điểm của CM và AN. Tính IA, IB, IC (chính xác đến 4 chữ số thập phân)

IA = 2,7487 IB = 2,5871 IC = 3,1792

8)      Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Đường tròn tâm I nội tiếp (ABC tiếp xúc với BC tại D. Biết AB = 18, BC = 25, AC = 21. Tính AD (chính xác đến 4 chữ số thập phân) và số đo góc IAD (độ, phút, giây)

AD = 14,8822 IAD = 2o3’52’’68

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 81     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 168547
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 119923
Có thể bạn quan tâm