Thành viên dinhphung1201

Đề thi máy tính bỏ túi THCS_TPHCM

- 01/09/2014
Chia sẻ
Tải xuống miễn phí
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Tải xuống miễn phí (1 trang)
Thành viên dinhphung1201

Đề thi máy tính bỏ túi THCS_TPHCM

- 01/09/2014
100
Báo lỗi

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC THCS ( vòng hai) năm học 2006-2007 (28/01/2007) Thời gian : 60 phút1)      Tìm số nhỏ nhất có 10 chữ số biết rằng số đó khi chia cho 17 thì dư 2 và khi chia cho 29 thì dư 5.10000003352)      Tìm cặp số tự nhiên x, y thỏa mãn x(x + y3) = (x + y)2 + 2007x=96 y= 33)      Tính giá trị của biểu thức A = A=4229345703125004)      Cho A = 2100 + 2101 + 2102 + … + 22007. Tìm dư khi chia A cho 2007.15575)      Cho đa thức P(x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e. Tìm a, b, c, d, e biết P(x) chia hết cho x2 – 1, P(x) chia cho (x2 + 2) dư x và P(2) = 2012a=112 b =  c = 112 d =  e = - 2246)      Tìm số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó bằng tổng các lập phương các chữ số của nó.153 ; 370 ; 371 ; 407 7)      Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 5 và AD = 3. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 1,5 và trên cạnh BC lấy điểm N sao cho BN = 1,8. Gọi I là giao điểm của CM và AN. Tính IA, IB, IC (chính xác đến 4 chữ số thập phân)IA = 2,7487 IB = 2,5871 IC = 3,17928)      Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Đường tròn tâm I nội tiếp (ABC tiếp xúc với BC tại D. Biết AB = 18, BC = 25, AC = 21. Tính AD (chính xác đến 4 chữ số thập phân) và số đo góc IAD (độ, phút, giây)AD = 14,8822 IAD = 2o3’52’’68

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

TP.HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI

CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC THCS ( vòng hai) năm học 2006-2007 (28/01/2007)

Thời gian : 60 phút

1)      Tìm số nhỏ nhất có 10 chữ số biết rằng số đó khi chia cho 17 thì dư 2 và khi chia cho 29 thì dư 5.

1000000335

2)      Tìm cặp số tự nhiên x, y thỏa mãn x(x + y3) = (x + y)2 + 2007

x=96 y= 3

3)      Tính giá trị của biểu thức A = embedded:image1

A=422934570312500

4)      Cho A = 2100 + 2101 + 2102 + … + 22007. Tìm dư khi chia A cho 2007.

1557

5)      Cho đa thức P(x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e. Tìm a, b, c, d, e biết P(x) chia hết cho x2 – 1, P(x) chia cho (x2 + 2) dư x và P(2) = 2012

a=112 b = embedded:image2 c = 112 d = embedded:image3 e = - 224

6)      Tìm số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó bằng tổng các lập phương các chữ số của nó.

153 ; 370 ; 371 ; 407

7)      Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 5 và AD = 3. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 1,5 và trên cạnh BC lấy điểm N sao cho BN = 1,8. Gọi I là giao điểm của CM và AN. Tính IA, IB, IC (chính xác đến 4 chữ số thập phân)

IA = 2,7487 IB = 2,5871 IC = 3,1792

8)      Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Đường tròn tâm I nội tiếp (ABC tiếp xúc với BC tại D. Biết AB = 18, BC = 25, AC = 21. Tính AD (chính xác đến 4 chữ số thập phân) và số đo góc IAD (độ, phút, giây)

AD = 14,8822 IAD = 2o3’52’’68

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang