Tài liệu

DE THI HSG CAP HUYEN TOAN 8 nam hoc 2012-2013

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 249     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu DE THI HSG CAP HUYEN TOAN 8 nam hoc 2012-2013 - tài liệu, sách iDoc.VnUBND HUYỆN THUỶ NGUYÊNĐÈ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONĂM HỌC 2012-2013MÔN TOÁN LỚP
UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
ĐÈ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN TOÁN LỚP 8
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1: 2.0 điểm.
1.Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
a/ x
2
– 2xy + y
2
– xz + zy b/ -2x
2
+ 11x – 15
2. Cho x, y là các số thực khác 0 thoả mãn x
2
– 2xy + 2y
2
- 2x + 6y + 5 = 0.
Hãy tính giá trị của biểu thức:
2
3x y 1
P
4xy
-
=
Bài 2: 2,0 điểm:
1/ Xác định các số hữu tỉ a và b để đa thức x
3
+ ax + b chia hết cho đa thức
x
2
– 2x – 3.
2/ Chứng minh rằng số n
2
+ 2014 với n nguyên dương không là số chính
phương.
Bài 3: 2,5 điểm.
Cho hình vuông ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của điểm A qua D. Từ A
vẽ AH vuông góc với đoạn BE tại H. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm
của AH và HE.
a/ Chứng minh tứ giác BMNC là hình bình hành.
b/ Tính số đo góc ANC.
Bài 4: 1,5 diểm.
Cho tam giác ABC có góc A tù, AC > AB và H là chân đường cao hạ từ A.
Về phía trong góc BAC dựng các điểm D và E sao cho AD AB, AD =
AB, AE AC và AE = AC. Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh 3
điểm A, H, M thẳng hàng.
Bài 5: 2,0 điểm.
1. Tìm nghiệm nguyên của phương trình xy – 2x – 3y + 1 = 0
2. Cho x, y, z ≥ 0, 2x + 7y = 2014 và 3x + 5z = 3031. Tìm giá trị lớn
nhất của biểu thức A = x + y + z.
...........................HẾT.........................
DE THI HSG CAP HUYEN TOAN 8 nam hoc 2012-2013
UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊNĐÈ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONĂM HỌC 2012-2013MÔN TOÁN LỚP 8Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)Bài 1: 2.0 điểm.1.Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.a/ x2 – 2xy + y2 – xz + zy b/ -2x2 + 11x – 15 2. Cho x, y là các số thực khác 0 thoả mãn x2 – 2xy + 2y2- 2x + 6y + 5 = 0. Hãy tính giá trị của biểu thức: Bài 2: 2,0 điểm: 1/ Xác định các số hữu tỉ a và b để đa thức x3 + ax + b chia hết cho đa thức x2 – 2x – 3.2/ Chứng minh rằng số n2 + 2014 với n nguyên dương không là số chính phương.Bài 3: 2,5 điểm.Cho hình vuông ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của điểm A qua D. Từ A vẽ AH vuông góc với đoạn BE tại H. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của AH và HE.a/ Chứng minh tứ giác BMNC là hình bình hành.b/ Tính số đo góc ANC.Bài 4: 1,5 diểm.Cho tam giác ABC có góc A tù, AC > AB và H là chân đường cao hạ từ A. Về phía trong góc BAC dựng các điểm D và E sao cho AD ( AB, AD = AB, AE (AC và AE = AC. Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh 3 điểm A, H, M thẳng hàng.Bài 5: 2,0 điểm.Tìm nghiệm nguyên của phương trình xy – 2x – 3y + 1 = 0Cho x, y, z ≥ 0, 2x + 7y = 2014 và 3x + 5z = 3031. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = x + y + z............................HẾT.........................
Nội dung trích xuất từ tài liệu
UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN

UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN

ĐÈ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC 2012-2013

MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: 2.0 điểm.

1.Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a/ x2 – 2xy + y2 – xz + zy b/ -2x2 + 11x – 15

2. Cho x, y là các số thực khác 0 thoả mãn x2 – 2xy + 2y2- 2x + 6y + 5 = 0. Hãy tính giá trị của biểu thức:

Bài 2: 2,0 điểm:

1/ Xác định các số hữu tỉ a và b để đa thức x3 + ax + b chia hết cho đa thức x2 – 2x – 3.

2/ Chứng minh rằng số n2 + 2014 với n nguyên dương không là số chính phương.

Bài 3: 2,5 điểm.

Cho hình vuông ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của điểm A qua D. Từ A vẽ AH vuông góc với đoạn BE tại H. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của AH và HE.

a/ Chứng minh tứ giác BMNC là hình bình hành.

b/ Tính số đo góc ANC.

Bài 4: 1,5 diểm.

Cho tam giác ABC có góc A tù, AC > AB và H là chân đường cao hạ từ A. Về phía trong góc BAC dựng các điểm D và E sao cho AD ( AB, AD = AB, AE (AC và AE = AC. Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh 3 điểm A, H, M thẳng hàng.

Bài 5: 2,0 điểm.

Tìm nghiệm nguyên của phương trình xy – 2x – 3y + 1 = 0

Cho x, y, z ≥ 0, 2x + 7y = 2014 và 3x + 5z = 3031. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = x + y + z.

...........................HẾT.........................

_1419850884.unknown

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 249     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 168109
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 119514
Có thể bạn quan tâm