Thành viên dinhphung1201

DE THI HSG CAP HUYEN TOAN 8 nam hoc 2012-2013

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống
Thành viên dinhphung1201

DE THI HSG CAP HUYEN TOAN 8 nam hoc 2012-2013

- 12 tháng trước
275
Báo lỗi

UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊNĐÈ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONĂM HỌC 2012-2013MÔN TOÁN LỚP 8Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)Bài 1: 2.0 điểm.1.Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.a/ x2 – 2xy + y2 – xz + zy b/ -2x2 + 11x – 15 2. Cho x, y là các số thực khác 0 thoả mãn x2 – 2xy + 2y2- 2x + 6y + 5 = 0. Hãy tính giá trị của biểu thức: Bài 2: 2,0 điểm: 1/ Xác định các số hữu tỉ a và b để đa thức x3 + ax + b chia hết cho đa thức x2 – 2x – 3.2/ Chứng minh rằng số n2 + 2014 với n nguyên dương không là số chính phương.Bài 3: 2,5 điểm.Cho hình vuông ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của điểm A qua D. Từ A vẽ AH vuông góc với đoạn BE tại H. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của AH và HE.a/ Chứng minh tứ giác BMNC là hình bình hành.b/ Tính số đo góc ANC.Bài 4: 1,5 diểm.Cho tam giác ABC có góc A tù, AC > AB và H là chân đường cao hạ từ A. Về phía trong góc BAC dựng các điểm D và E sao cho AD ( AB, AD = AB, AE (AC và AE = AC. Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh 3 điểm A, H, M thẳng hàng.Bài 5: 2,0 điểm.Tìm nghiệm nguyên của phương trình xy – 2x – 3y + 1 = 0Cho x, y, z ≥ 0, 2x + 7y = 2014 và 3x + 5z = 3031. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = x + y + z............................HẾT.........................

Nội dung
UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN

UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN

ĐÈ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC 2012-2013

MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: 2.0 điểm.

1.Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a/ x2 – 2xy + y2 – xz + zy b/ -2x2 + 11x – 15

2. Cho x, y là các số thực khác 0 thoả mãn x2 – 2xy + 2y2- 2x + 6y + 5 = 0. Hãy tính giá trị của biểu thức:

Bài 2: 2,0 điểm:

1/ Xác định các số hữu tỉ a và b để đa thức x3 + ax + b chia hết cho đa thức x2 – 2x – 3.

2/ Chứng minh rằng số n2 + 2014 với n nguyên dương không là số chính phương.

Bài 3: 2,5 điểm.

Cho hình vuông ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của điểm A qua D. Từ A vẽ AH vuông góc với đoạn BE tại H. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của AH và HE.

a/ Chứng minh tứ giác BMNC là hình bình hành.

b/ Tính số đo góc ANC.

Bài 4: 1,5 diểm.

Cho tam giác ABC có góc A tù, AC > AB và H là chân đường cao hạ từ A. Về phía trong góc BAC dựng các điểm D và E sao cho AD ( AB, AD = AB, AE (AC và AE = AC. Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh 3 điểm A, H, M thẳng hàng.

Bài 5: 2,0 điểm.

Tìm nghiệm nguyên của phương trình xy – 2x – 3y + 1 = 0

Cho x, y, z ≥ 0, 2x + 7y = 2014 và 3x + 5z = 3031. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = x + y + z.

...........................HẾT.........................

_1419850884.unknown

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang