Tài liệu

DE THI HSG CAP HUYEN TOAN 8 nam hoc 2012-2013

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 220     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu DE THI HSG CAP HUYEN TOAN 8 nam hoc 2012-2013 - tài liệu, sách iDoc.VnDE THI HSG CAP HUYEN TOAN 8 nam hoc 2012-2013,UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊNĐÈ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONĂM HỌC 2012-2013MÔN TOÁN LỚP 8Thời gian: 120 phút…
UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
ĐÈ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN TOÁN LỚP 8
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1: 2.0 điểm.
1.Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
a/ x
2
– 2xy + y
2
– xz + zy b/ -2x
2
+ 11x – 15
2. Cho x, y là các số thực khác 0 thoả mãn x
2
– 2xy + 2y
2
- 2x + 6y + 5 = 0.
Hãy tính giá trị của biểu thức:
2
3x y 1
P
4xy
-
=
Bài 2: 2,0 điểm:
1/ Xác định các số hữu tỉ a và b để đa thức x
3
+ ax + b chia hết cho đa thức
x
2
– 2x – 3.
2/ Chứng minh rằng số n
2
+ 2014 với n nguyên dương không là số chính
phương.
Bài 3: 2,5 điểm.
Cho hình vuông ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của điểm A qua D. Từ A
vẽ AH vuông góc với đoạn BE tại H. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm
của AH và HE.
a/ Chứng minh tứ giác BMNC là hình bình hành.
b/ Tính số đo góc ANC.
Bài 4: 1,5 diểm.
Cho tam giác ABC có góc A tù, AC > AB và H là chân đường cao hạ từ A.
Về phía trong góc BAC dựng các điểm D và E sao cho AD AB, AD =
AB, AE AC và AE = AC. Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh 3
điểm A, H, M thẳng hàng.
Bài 5: 2,0 điểm.
1. Tìm nghiệm nguyên của phương trình xy – 2x – 3y + 1 = 0
2. Cho x, y, z ≥ 0, 2x + 7y = 2014 và 3x + 5z = 3031. Tìm giá trị lớn
nhất của biểu thức A = x + y + z.
...........................HẾT.........................
DE THI HSG CAP HUYEN TOAN 8 nam hoc 2012-2013

UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊNĐÈ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONĂM HỌC 2012-2013MÔN TOÁN LỚP 8Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)Bài 1: 2.0 điểm.1.Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.a/ x2 – 2xy + y2 – xz + zy b/ -2x2 + 11x – 15 2. Cho x, y là các số thực khác 0 thoả mãn x2 – 2xy + 2y2- 2x + 6y + 5 = 0. Hãy tính giá trị của biểu thức: Bài 2: 2,0 điểm: 1/ Xác định các số hữu tỉ a và b để đa thức x3 + ax + b chia hết cho đa thức x2 – 2x – 3.2/ Chứng minh rằng số n2 + 2014 với n nguyên dương không là số chính phương.Bài 3: 2,5 điểm.Cho hình vuông ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của điểm A qua D. Từ A vẽ AH vuông góc với đoạn BE tại H. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của AH và HE.a/ Chứng minh tứ giác BMNC là hình bình hành.b/ Tính số đo góc ANC.Bài 4: 1,5 diểm.Cho tam giác ABC có góc A tù, AC > AB và H là chân đường cao hạ từ A. Về phía trong góc BAC dựng các điểm D và E sao cho AD ( AB, AD = AB, AE (AC và AE = AC. Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh 3 điểm A, H, M thẳng hàng.Bài 5: 2,0 điểm.Tìm nghiệm nguyên của phương trình xy – 2x – 3y + 1 = 0Cho x, y, z ≥ 0, 2x + 7y = 2014 và 3x + 5z = 3031. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = x + y + z............................HẾT.........................

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 220     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 161076
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 262 Lượt xem: 112638
Có thể bạn quan tâm