Thành viên idoc2012

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 trường PTTH Yên Hòa

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 trường PTTH Yên Hòa

- 12 tháng trước
5,439
Báo lỗi

Câu 1 (5 i m) Cân b ng các phương trình ph n ng sau b ng phương pháp thăng b ng electron (ghi bán phương trình cho - nh n e): 1. Cu + HCl + NaNO3 → CuCl2 + NO + NaCl + H2O 2. CuS + HNO3 3. F3O4 + HNO3.

Nội dung
Microsoft Word - De thi hs gioi hoa 11 - Yen Hoa

Trường PTTH Yên Hòa Năm học 2006 - 2007

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA LỚP 11 Thời gian: 90 phút

Câu 1 (5 điểm) Cân bằng các phương trình phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron (ghi đủ các bán phương trình cho - nhận e): 1. Cu + HCl + NaNO3 → CuCl2 + NO + NaCl + H2O 2. CuS + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O 3. F3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + NO2 + H2O 4. KMnO4 + CnH2n + H2O → ……… 5. NH3 + NaClO → NaNO3 + Cl2 + NaCl + H2O

Câu 2 (2 điểm) Cho 0,08 mol FexOy tác dụng dung dịch HNO3 tạo ra 0,44 g NaOb. Xác định công thức phân tử của oxit của nitơ ?

Câu 3 (3 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng:

A5 A3

NH3 A1 A2 A3 + A4 + H2O

A3

Biết A3, A4 là chất khí, A1 chứa các nguyên tố C, H, O, N với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 3:1:4:1 và trong phân tử A1 chỉ chứa 2 nguyên tử nitơ.

Câu 4 (2 điểm) Viết tất cả các đồng phân mạch hở có công thức phân tử C4H7Cl.

Câu 5 (3 điểm) Một miếng Mg bị oxi hóa một phần. Chia nó thành 2 phần đều nhau. Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch HCl thì thu được 3,136 lit khí. Cô cạn dung dịch thu được 14,25 g chất rắn. Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 0,448 lit khí X nguyên chất. Phần dung dịch cô cạn được 23 g chất rắn.

1. Tính phần trăm Mg bị oxi hóa? 2. Xác định X. Biết các khí đo ở đktc.

Câu 6 (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm 2 hiđrocacbon đồng đẳng. Cho toàn bộ CO2 và H2O sinh ra đi chậm qua bình chứa dung dịch Ba(OH)2 thấy khối lượng bình tăng thêm 6,74 gam và đồng thời xuất hiện 19,70 gam kết tủa.

a) Xác định công thức phân tử và tính khối lượng mỗi hiđrocacbon trong hỗn hợp trên. Biết mỗi hiđrocacbon trên khi cho clo hóa đều cho ra 2 đồng phân dẫn xuất clo có chứa 1 nguyên tử clo trong phân tử.

b) Trong 2 hiđrocacbon trên, có một hiđrocacbon tác dụng với clo ở 100C cho 2 đồng phân có một nguyên tử clo trong phân tử. Đồng phân thứ nhất chiếm 56,25%, đồng phân thứ hai chiếm 43,75%. Tìm công thức cấu tạo của 2 hiđrocacbon trên.

Biết khả năng phản ứng clo hóa tương đối của các loại hiđro ở các cacbon bậc khác nhau là:

C – H C – H C – H

HẾT

I

1 7 4,3

III II

CO2, t0, p + H2O t0

+ H2SO4 l (1) ( 2) ( 5)

(3) (4)

( 6)

+ NaOH AlCl3

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang