Tài liệu

de thi hoc sinh gioi lop 2 mon toan

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2485     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu de thi hoc sinh gioi lop 2 mon toan - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]              ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LẦN 2 – NĂM HỌC : 2010 – 2011[/b] [b]MÔN : TOÁN[/b] [i]Họ và tên[/i]: .............
Đ THI H C SINH GI I L N 2 – NĂM H C : 2010 – 2011
MÔN : TOÁN
H và tên : ............................................. ………L p : 2 …
Bài 1 : (1 đi m) Tính b ng cách nhanh nh t (trình bày cách làm) :
2 + 3 + 4 + 5 + 15 + 16 + 17 + 18 =
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 2 : (1 đi m) Vi t các s : 25, 32, 57 vào ô tr ng thích h p đ đ c phép tính ế ư
đúng :
+ = - =
+ = - =
Bài 3 : (1 đi m) Đi n s gi ng nhau vào 4 ô tr ng sao cho :
+ + + = 100
+ + - = 100
B ài 4 : (1 đi m) Đi n s thích h p vào ô tr ng:
4 8 2 5 2 5
- + +
7 6
-
3 4
4 3 7 5 8 4
Bài 5 : (1 đi m) Vi t ti p vào ch ch m cho thích h p : ế ế
N u ch nh t tu n này là ngày 20 thì :ế
a) Ch nh t tu n tr c là ngày .......................... ướ
b) Ch nh t tu n sau là ngày .............................
B ài 6 : (1 đi m) Tìm X : 17 – X = 35 - 27
...............................................................................................................................
Bài 7 : (2 đi m) : Thùng th nh t đ ng 32 lít n c, thùng th nh t đ ng nhi u ướ
h n thùng th hai 9 lít n c. H i thùng th hai đ ng bao nhiêu lít n c ? ơ ướ ư
Tóm t t : Bài gi i
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
B ài 8. (1 đi m) Đi n d u (+; - ) thích h p vào ô tr ng :
14 3 2 = 15
15 2 3 = 16
14 4 1 = 19
17 3 1 = 13
B ài 9 : (1 đi m) Hình bên có .... hình vuông.
ĐÁP ÁN :
Bài 1 : Làm đúng đ c 1 đi m.ượ
Bài 2 : Vi t đúng m i phép tính đ c 0,25 đi m. ế ượ
Bài 3 : Đi n đúng m i phép tính đ c 0,5 đi m. ư
Bài 4 : M i phép tính đ c 0,25 đi m. ượ
Bài 5 : a) Vi t đúng đ c 0,5 đi m.ế ượ
b) Vi t đúng đ c 0,5 đi m.ế ượ
Bài 6 : 17 – X = 35 – 27
17 – X = 8 (0,25đi m)
X = 17 – 8 (0,25 đi m)
X = 9 (0,5 đi m)
Bài 7 : Tóm t t đúng đ c 0,25 đi m. ượ
L i gi i đúng đ c 0,5 đi m. ượ
Phép tính đúng đ c 1 đi m.ượ
Đáp s đúng đ c 0.25 đi m. ượ
Bài 8 : Đi n đúng m i phép tính đ c 0,25 đi m. ư
Bài 9 : Đi n đúng 14 đ c 1 đi m. ượ
de thi hoc sinh gioi lop 2 mon toan
[b]              ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LẦN 2 – NĂM HỌC : 2010 – 2011[/b] [b]MÔN : TOÁN[/b] [i]Họ và tên[/i]: ............................................. ………Lớp : 2 … [b][u]Bài 1 : [/u][/b] (1 điểm) Tính bằng cách nhanh nhất (trình bày cách làm) : 2 + 3 + 4 + 5 + 15 + 16 + 17 + 18 = ..........................................................................................................................................................................................................................................................................  [b][u]Bài 2[/u][/b]: (1 điểm) Viết các số: 25, 32, 57 vào ô trống thích hợp để được phép tính đúng :             +         =                                              -         =             +         =                                              -         = [b][u]Bài 3 : [/u][/b](1 điểm) Điền số giống nhau vào 4 ô trống sao cho :                  +        +        +        = 100       +           +       -        = 100 [b][u] Bài 4 [/u][/b]: (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:               4  8                       2  5                              2                           5 [img]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_4E8A8E40-C909-48DC-AA79-A648EA4180D7.0/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/img][img]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_4E8A8E40-C909-48DC-AA79-A648EA4180D7.0/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/img][img]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_4E8A8E40-C909-48DC-AA79-A648EA4180D7.0/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/img][img]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_4E8A8E40-C909-48DC-AA79-A648EA4180D7.0/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/img]              -                                               +                                             +    7   6                -      3 4               4  3                       7   5                              8                           4
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2485     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm