Tài liệu

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1666     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10 - tài liệu, sách iDoc.VnHọ và tên: ………………………………. Lớp:…………………… ĐỀ THI HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2009 - 2010
Họ và tên: ……………………………….
Lớp:…………………… ĐỀ THI HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2009 - 2010
MÔN NGỮ VĂN (Thời gian 90 phút)
ĐỀ RA :
Câu 1. Phân tích các lỗi sai về ngữ pháp, từ ngữ, phong cách ngôn ngữ trong
những câu sau:
a. Đọc tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du giúp ta nhận ra bộ mặt độc ác
của bọn quan lại.
b. Bình minh, 7 giờ 30 phút đoàn thuyền đánh cá của chúng tôi đã vào bờ.
c. Anh ấy sắp sửa sang nhà tôi.
d. Những tác phẩm của Nguyễn Du đã vạch trần sức mạnh của đồng tiền
trong xã hội.
Câu 2. Phân tích những đặc trưng của ngôn ngữ sinh hoạt qua đoạn văn sau:
Ước bây giờ l đánh thắng giặc Mỹ, l Độc lập, Tự do của đất nước.
Mình cũng như những thanh niên khác lên đường ra tuyền tuyến và tuổi trẻ
qua đi giữa tiếng bom rơi đạn nổ. Tuổi trẻ của mình thấm đượm mồ hôi, nước
mắt, máu xương của những người đang sống và những người đã chết. Tuổi
trẻ của mình cứng cáp trong thử thách gian lao của chiến trường,tuổi trẻ của
mình cũng đã nóng rực trong vì ngọn lửa căm thù đang ngày đêm hun hút. V
gì nữa, phải chăng mùa xuân của tuổi trẻ cũng vẫn thắm đượm thêm vì màu
sắc của ước mơ và yêu thương vẫn ánh lên trong đôi mắt mình.
(Nhật kí Đặng Thùy Trâm)
Câu 3.
Trao duyên” lđoạn trích thể hiện rõ tấn bi kịch đau đớn của Thúy Kiều”.
Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên.
Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10
Họ và tên: ………………………………. Lớp:…………………… ĐỀ THI HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN NGỮ VĂN (Thời gian 90 phút)ĐỀ RA :Câu 1. Phân tích các lỗi sai về ngữ pháp, từ ngữ, phong cách ngôn ngữ trong những câu sau:Đọc tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du giúp ta nhận ra bộ mặt độc ác của bọn quan lại. Bình minh, 7 giờ 30 phút đoàn thuyền đánh cá của chúng tôi đã vào bờ. Anh ấy sắp sửa sang nhà tôi. Những tác phẩm của Nguyễn Du đã vạch trần sức mạnh của đồng tiền trong xã hội. Câu 2. Phân tích những đặc trưng của ngôn ngữ sinh hoạt qua đoạn văn sau:Ước mơ bây giờ là đánh thắng giặc Mỹ, là Độc lập, Tự do của đất nước. Mình cũng như những thanh niên khác lên đường ra tuyền tuyến và tuổi trẻ qua đi giữa tiếng bom rơi đạn nổ. Tuổi trẻ của mình thấm đượm mồ hôi, nước mắt, máu xương của những người đang sống và những người đã chết. Tuổi trẻ của mình cứng cáp trong thử thách gian lao của chiến trường,tuổi trẻ của mình cũng đã nóng rực trong vì ngọn lửa căm thù đang ngày đêm hun hút. Và gì nữa, phải chăng mùa xuân của tuổi trẻ cũng vẫn thắm đượm thêm vì màu sắc của ước mơ và yêu thương vẫn ánh lên trong đôi mắt mình. (Nhật kí Đặng Thùy Trâm)Câu 3. “Trao duyên” là đoạn trích thể hiện rõ tấn bi kịch đau đớn của Thúy Kiều”. Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
ĐỀ THI HỌC KÌ II

Họ và tên: ……………………………….

Lớp:…………………… ĐỀ THI HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2009 - 2010

MÔN NGỮ VĂN (Thời gian 90 phút)

ĐỀ RA :

Câu 1. Phân tích các lỗi sai về ngữ pháp, từ ngữ, phong cách ngôn ngữ trong những câu sau:

Đọc tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du giúp ta nhận ra bộ mặt độc ác của bọn quan lại.

Bình minh, 7 giờ 30 phút đoàn thuyền đánh cá của chúng tôi đã vào bờ.

Anh ấy sắp sửa sang nhà tôi.

Những tác phẩm của Nguyễn Du đã vạch trần sức mạnh của đồng tiền trong xã hội.

Câu 2. Phân tích những đặc trưng của ngôn ngữ sinh hoạt qua đoạn văn sau:

Ước mơ bây giờ là đánh thắng giặc Mỹ, là Độc lập, Tự do của đất nước. Mình cũng như những thanh niên khác lên đường ra tuyền tuyến và tuổi trẻ qua đi giữa tiếng bom rơi đạn nổ. Tuổi trẻ của mình thấm đượm mồ hôi, nước mắt, máu xương của những người đang sống và những người đã chết. Tuổi trẻ của mình cứng cáp trong thử thách gian lao của chiến trường,tuổi trẻ của mình cũng đã nóng rực trong vì ngọn lửa căm thù đang ngày đêm hun hút. Và gì nữa, phải chăng mùa xuân của tuổi trẻ cũng vẫn thắm đượm thêm vì màu sắc của ước mơ và yêu thương vẫn ánh lên trong đôi mắt mình.

(Nhật kí Đặng Thùy Trâm)

Câu 3.

“Trao duyên” là đoạn trích thể hiện rõ tấn bi kịch đau đớn của Thúy Kiều”. Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1666     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 169019
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 120407
Có thể bạn quan tâm